Zarządzanie w Radomiu

Czujesz, że zarządzanie to Twoje życie? Odnajdujesz się w roli osoby decyzyjnej? W przyszłej pracy na pewno przyda się zmysł analityczny, umiejętność pracy pod presją czasu, otwartość na nowe pomysły, zaradność i konsekwencja w działaniu.


Gdzie w Radomiu studia na zarządzaniu?


Jedna tylko uczelnia realizuje takie studia. Poznajcie ofertę edukacyjną, zasady rekrutacji oraz koszty związane z kształceniem.

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu

Uczelnia oferuje następujące specjalności na studiach licencjackich:

  • zarządzanie zasobami ludzkimi i polityka kadrowa
  • zarządzanie przedsiębiorstwem
  • zarządzanie innowacjami i projektami
  • zarządzanie organizacjami
  • menedżer logistyki
  • menedżer turystyki.

Rekrutacja na studia I stopnia (licencjackie) odbywa się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

Semestr studiów kosztuje 1900 zł.

Absolwenci mogą kontynuować kształcenie na magisterskich studiach II stopnia w specjalnościach:

  • zarządzanie nowoczesną organizacją
  • zarządzanie zasobami ludzkimi.

Przykładowe przedmioty w programie studiów to m.in.: podstawy prawoznawstwa, mikroekonomia, makroekonomia, finanse publiczne, marketing oraz badania marketingowe, międzynarodowe stosunki gospodarcze, nauka o przedsiębiorstwie, teoria organizacji i zarządzania, metody i techniki zarządzania, rachunkowość finansowa i podatkowa oraz zarządcza, zarządzanie finansami przedsiębiorstw, zarządzanie jakością, ryzykiem, innowacjami, zarządzanie strategiczne, zarządzanie projektami (w tym unijnymi), organizacja systemów logistycznych, prawo finansowe oraz prawo handlowe i cywilne.


Perspektywy pracy po zarządzaniu?


Kierunek przygotowuje kadry specjalistów i kierowników, realizujących zadania w wybranych działach przedsiębiorstw handlowych, produkcyjnych czy usługowych: planowania, zakupów, magazynowania, produkcji, dystrybucji, marketingu, HR, transportu. Ich zadaniem będzie koordynowanie działań, analizowanie bieżącej sytuacji, podejmowanie optymalnych decyzji.

Absolwenci zarządzania zatrudniani są w firmach konsultingowych, marketingowych, jednostkach administracji samorządowej oraz na szczeblu państwowym, organizacjach non-profit, instytucjach unijnych czy strukturach bezpieczeństwa państwa. Osoby z wykształceniem menedżerskim z powodzeniem mogą prowadzić własną działalność gospodarczą.

Studia na zarządzaniu to dobra decyzja, jeśli myślisz w przyszłości o stanowiskach menedżerskich. Dobry dyplom jest przepustką do kolejnych etapów edukacji i zdobywania dodatkowych kwalifikacji i doświadczeń, a tym samym wyższych szczebli w karierze zawodowej.

Chcesz dowiedzieć się więcej, kim jest dobry menedżer? Spójrz zatem na ten zawód okiem doradcy biznesowego: