​Pedagogika w Szczecinie

Absolwenci pedagogiki znajdują zatrudnienie w szkolnictwie, placówkach oświatowo-wychowawczych, domach dziecka, świetlicach środowiskowych, pogotowiach opiekuńczych, schroniskach dla nieletnich, poradniach specjalistycznych, instytucjach wymiaru sprawiedliwości, zakładach poprawczych, aresztach śledczych, zakładach karnych, instytucjach doradztwa zawodowego i personalnego, służbie zdrowia.


Jak wyglądają studia na pedagogice?


Studia licencjackie trwają 3 lata. Po ich ukończeniu można kontynuować kształcenie na magisterskich studiach na tym samym lub pokrewnym kierunku. Magisterskie studia II stopnia na pedagogice oferują wybrane uczelnie.

Przykładowe przedmioty, jakie muszą zaliczyć studenci to: komunikacja interpersonalna, metody badań pedagogicznych, biomedyczne podstawy wychowania, prawo rodzinne i opiekuńcze, pedagogika społeczna, pedagogika specjalna, teoretyczne podstawy wychowania, pedagogika rodziny, problemy niedostosowania społecznego, patologie społeczne, pedagogika opiekuńcza, diagnoza w resocjalizacji, zagrożone dzieciństwo i wiele innych.


Gdzie można studiować pedagogikę w Szczecinie?


Kilka szkół wyższych oferuje studia na tym kierunku. Zobaczmy, jakie specjalności można wybrać na studiach licencjackich i ile kosztują studia:

Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie, specjalność:

 • edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.
 • edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawcza.

Rok studiów kosztuje 3440 zł.

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka, Wydział Zamiejscowy w Szczecinie, specjalności:

Rok studiów kosztuje 3300 zł.

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie, specjalności:

 • pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
 • pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego
 • pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna
 • edukacja dorosłych z gerontologią.

Semestr studiów kosztuje 4200 zł.

Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum, specjalności:

 • edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawca
 • prewencja patologii i zagrożeń społecznych
 • pedagogika zdrowia z dietetyką.

Miesiąc studiów stacjonarnych kosztuje 350 zł, niestacjonarnych – 330 zł.

Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny, Instytut Pedagogiki, specjalność:

 • pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna.

Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie wyniku uzyskanego na maturze z języka polskiego, języka obcego oraz jednego dowolnego przedmiotu.

Rok studiów niestacjonarnych kosztuje 4200 zł.

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Ekonomiczny w Szczecinie, tylko studia niestacjonarne, specjalności:

 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną
 • pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym
 • pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym z elementami języka angielskiego.

Rok studiów kosztuje 4250 zł.

Zaprzeczeniem pierwszego zdania, iż studia pedagogiczne wybierają głównie dziewczyny, jest poniższy materiał.

Absolwent pedagogiki opowiada, jak wiele umiejętności zyskał, studiując ten kierunek i jak szerokie zastosowanie w innych dziedzinach życia ma wiedza zdobyta na pedagogice: