Studia pedagogiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
"To jest jeden z najzłośliwszych błędów sądzić, że pedagogika jest nauką o dziecku, a nie o człowieku" - Janusz Korczak.

W poniższym artykule podpowiadamy Wam, jakie perspektywy zawodowe czekają Was po ukończeniu studiów pedagogicznych, jakie kierunki oraz uczelnie możecie wybrać na Podkarpaciu.


Kto wybiera studia pedagogiczne?


To studia dla osób, które lubią być blisko ludzkich spraw, pomagać innym w problemach edukacyjnych, wychowawczych, rozwojowych.

Bardzo ważną cechą kandydatów jest łatwość nawiązywania kontaktu, empatia, wrażliwość, także cierpliwość. Przyszła praca może wymagać zaradności, umiejętności reagowania w sytuacjach niestandardowych.


Jakie są perspektywy pracy po ukończeniu studiów pedagogicznych?


Pamiętajcie, że praca po skończeniu pedagogiki nie odnosi się tylko do dzieci i młodzieży.

Zależnie od ukończonego kierunku czy wybranej specjalności, absolwenci przygotowani są do pracy w:

 • poradniach pedagogiczno-psychologicznych
 • placówkach oświatowych
 • żłobkach
 • szkołach
 • oddziałach przedszkolnych
 • szkołach czy klasach specjalnych
 • placówkach resocjalizacyjnych
 • świetlicach środowiskowych
 • domach dziecka
 • ośrodkach adaptacyjnych
 • internatach, bursach
 • organizacjach zajmujących się profilaktyką oraz resocjalizacją
 • mediach
 • poradniach zawodowych
 • działach HR.


Jakie przedmioty będą brane pod uwagę podczas rekrutacji?


Uczelnie publiczne punktują przede wszystkim wyniki z:

 • języka polskiego
 • języka obcego.

Niekiedy dodatkowo uwzględniany jest inny przedmiot, przykładowo biologia, geografia, historia, matematyka czy wos.Jakie studia pedagogiczne można wybrać?


Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika, specjalności:

 • pedagogika medialna
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • pedagogika resocjalizacyjna
 • logopedia i terapia pedagogiczna

Nauki o rodzinie, specjalności:

 • asystent rodziny
 • asystent osoby niepełnosprawnej

Myślisz o studiach z zakresu pedagogiki specjalnej?

Sprawdź, w jakich ośrodkach akademickich i których konkretnie uczelniach możesz wybrać ten kierunek studiów.


Które uczelnie realizują studia z zakresu pedagogiki?

Zajrzyjcie na poniższe serwisy rekrutacyjne:

Uniwersytet Rzeszowski

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu


Jedną ze ścieżek kariery po ukończeniu studiów pedagogicznych jest praca w charakterze doradcy zawodowego.

Posłuchajcie, na czym ona polega, czym zajmuje się doradca zawodowy, do jakich grup wiekowych kieruje swoją ofertę: