Wojskowe i morskie

Poniżej prezentujemy Wam te szkoły wyższe, które w ofercie kształcenia mają kierunki wojskowe oraz morskie.

Więcej in­for­ma­cji na te­mat stu­diów wojskowych i morskich znaj­dzie­cie TUTAJ

Lista kierunków z tej kategorii dostępna jest TUTAJ

Wykaz uczelni

Razem 9 rekordów.
12-101 Szczytno , ul. Marszałka Piłsudskiego 111
+48 (89) 621 55 71,