Politechnika Lubelska

 • Zdjęcie 0
 • Zdjęcie 1
 • Zdjęcie 2
 • Zdjęcie 3
 • Zdjęcie 4
 • Zdjęcie 5
 • Zdjęcie 6
 • Zdjęcie 7
 • Zdjęcie 8
Politechnika Lubelska
ul. Nadbystrzycka 38d, 20-618 Lublin
(+81) 53 84 140
politechnika@pollub.pl
www.pollub.pl
8.68
-0.19%
498
głosów

Politechnika Lubelska kształci studentów od 1953 roku. Obecnie w strukturze organizacyjnej Uczelni funkcjonuje sześć wydziałów:

Wydział Mechaniczny
Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Wydział Budownictwa i Architektury
Wydział Inżynierii Środowiska
Wydział Zarządzania
Wydział Podstaw Techniki

oraz jednostki międzywydziałowe i ogólnouczelniane:

Studium Języków Obcych
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Biblioteka
Centrum Informatyczne
Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii
Lubelskie Centrum Transferu Technologii
Lubelski Inkubator PrzedsiębiorczościDlaczego warto wybrać studia na Politechnice Lubelskiej?

 • Kierunki studiów dopasowane do potrzeb rynku pracy
 • Elastyczny system kształcenia ECTS
 • Szeroka oferta studiów podyplomowych
 • Wysoko wykwalifikowana, doświadczona kadra naukowa
 • Politechnika jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów (European University Association)
 • Nowoczesna laboratoria i aparatura
 • Możliwość wyjazdów zagranicznych na studia i praktyki
 • Liczne stypendia naukowe i socjalne
 • Atrakcyjna lokalizacja kampusu
 • Liczne koła naukowe i organizacje studenckie
 • Szeroki wachlarz sekcji sportowych
 • Możliwość uzyskania certyfikatów z języków obcych


Artykuły dotyczące uczelni

Lokalizacja

 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Politechnika Gdańska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Gdański
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu