Studia medyczne w Warszawie i na Mazowszu

Mówiąc o studiach medycznych najczęściej od razu myślimy o kierunku lekarskim, stomatologii czy farmacji. To niewątpliwie jedne z najbardziej prestiżowych studiów w ogóle. Dostają się na nie najlepsi. Ukończenie wymaga ogromnego zaangażowania, pracy, wytrwałości. Poświęcenia wielu lat na naukę, praktykę, staż, następnie najczęściej specjalizację.

Zarówno uczelnie medyczne, jak również szkoły zawodowe czy niepubliczne oferują wiele innych kierunków związanych z medycyną, opieką zdrowotną, profilaktyką.

Jakie inne kierunki medyczne można studiować w warszawskich i mazowieckich uczelniach?

Przyjrzyjmy się najpopularniejszym z nich:

  • Fizjoterapia
  • Analityka medyczna
  • Dietetyka, przykładowe specjalności:
  • Ratownictwo medyczne
  • Elektroradiologia
  • Pielęgniarstwo
  • Położnictwo
  • Techniki dentystyczne
  • Zdrowie publiczne

Dla kogo są studia medyczne?

Studia medyczne wybierają osoby przekonane o chęci pomocy innym, empatyczne, cierpliwe, oddane pacjentom. Takie na pewno oczekiwania stawia się kandydatom.

Takt i odporność na stres to bardzo ważne cechy osoby związanej z zawodem medycznym. Równie istotna jest też zdolność komunikowania się z członkami zespołu leczącego, chorym i jego rodziną w celu stworzenia właściwych warunków do leczenia pacjenta.

Jakie przedmioty najlepiej zdawać na maturze, aby móc studiować kierunki medyczne?

W przypadku kierunku lekarskiego, kandydaci muszą zdać biologię i chemię na poziomie rozszerzonym, dodatkowo fizykę lub matematykę na poziome podstawowym lub rozszerzonym.

Podobne wymagania są na kierunku lekarsko-dentystycznym czy farmacji.

Rekrutacja na pozostałe kierunki, zdecydowanie powszechniejsze, najczęściej uwarunkowana jest profilem uczelni. Niepubliczne szkoły wyższe przeważnie rekrutują według kolejności zgłoszeń, na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

W których uczelniach w Warszawie i na Mazowszu można studiować powyższe kierunki medyczne?

Klikają na nazwy szkół wyższych zostanie przekierowani do serwisów rekrutacyjnych. Poznacie szczegółową ofertę kształcenia, zasady rekrutacji obowiązujące na konkretnych kierunkach, a także koszty nauki:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie

Podkowiańska Wyższa Szkoła Medyczna im. Zofii i Jonasza Łyko

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Collegium Masoviense Wyższa Szkoła Nauk O Zdrowiu w Żyrardowie

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych w Warszawie

Radomska Szkoła Wyższa

Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach

Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej - Curie

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Filia w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - Grupa Vistula


Zajrzyjcie także blog: http://misjamedycyna.blogspot.com/ przybliża on jasne i ciemne strony studiów medycznych.

A jak jest na studiach farmaceutycznych? Jak wygląda praca farmaceuty?

Opowiada absolwentka kierunku, Paulina: