Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gdańsku

 • Zdjęcie 0
 • Zdjęcie 1
 • Zdjęcie 2
 • Zdjęcie 3
 • Zdjęcie 4
 • Zdjęcie 5
 • Zdjęcie 6
 • Zdjęcie 7
 • Zdjęcie 8
 • Zdjęcie 9
 • Zdjęcie 10
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gdańsku
ul. Marynarki Polskiej 15, 80-557 Gdańsk
(+) 882 067 770
rekrutacja.gdansk@wsb.net.pl
www.wsb.net.pl
4.71
0.00%
427
głosów

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - Studia magisterskie

Specjalności:


BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - studia licencjackie

Specjalności:


PEDAGOGIKA - Studia licencjackie

Specjalności:

 • Animacja kultury z arteterapią
 • Bezpieczeństwo szkolne – profilaktyka i prewencja
 • Doradztwo psychospołeczne i zawodowe
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Menadżer kultury i rekreacji
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią
 • Pedagogika pracy – coaching, mentorin i tutoring
 • Pedagogika rodziny – asystent rodziny i osoby starszej
 • Pedagogika wczesnoszkolna z logopedią
 • Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem fizycznym
 • Pedagogika zdrowia z psychodietetyką
 • Praca socjalna i kuratela sądowa
 • Profilaktyka i prewencja uzależnień
 • Resocjalizacja i pedagogika penitencjarna
 • Terapia zajęciowa


PSYCHOLOGIA - Studia licencjackie

Specjalności:

Artykuły dotyczące uczelni

Lokalizacja

 • Politechnika Gdańska
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie