Psychologia w Zielonej Górze


Dla kogo studia na psychologii?


To kierunek przede wszystkim dla osób, którym nieobce są problemy innego człowieka, chętne służyć wsparciem i pomocą. Bardzo ważną cechą kandydatów jest łatwość nawiązywania kontaktu, wzbudzenia zaufania, wyrozumiałość, empatia, duży takt. Ale też umiejętność zdystansowania się od problemów pacjentów/klientów, odporność na stres.


Gdzie w Zielonej Górze studiować psychologię?


Kierunek prowadzony jest na Uniwersytecie Zielonogórskim, na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii.

Jednolite, magisterskie 5-letnie studia realizowane są w trybie stacjonarnym. Studenci po trzecim roku mogą wybrać następujące specjalności:

  • psychologia kliniczna
  • psychologia edukacyjna i wychowawcza
  • psychologia pracy, organizacji i zarządzania
  • psychologia zdrowia seksualnego.


Jakie przedmioty na maturze?


Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z języka polskiego, języka obcego oraz jednego przedmiotu wybranego spośród: biologia, fizyka, geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie. Pod uwagę brany jest poziom podstawowy oraz rozszerzony.


Czego będziecie się uczyć?


Przykładowe przedmioty w programie studiów na psychologii: biologiczne podstawy zachowań, podstawy pomocy psychologicznej, logika, psychologia procesów poznawczych, psychologia społeczna, psychologia emocji i motywacji, psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia, diagnoza psychologiczna, psychologia osobowości, psychometria, psychologia rodziny, psychopatologia rozwoju.

Zajęcia mają formę tradycyjnych wykładów, ćwiczeń, laboratoriów, konwersatoriów, seminariów. Studenci odbywa ją obowiązkowe praktyki zawodowe.


Perspektywy pracy


Różnorodność oferowanych specjalności sprawia, że możliwości pracy jest wiele. Kwalifikacje psychologiczne dotyczą obszaru edukacji, służby zdrowia, mediów, sądownictwa, biznesu, kadr, sportu.

Absolwenci psychologii w Zielonej Górze są przygotowani do pracy psychologia szkolnego, psychologa w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, psychologa rodziny, mediatora rodzinnego. Zatrudniani są w poradniach zdrowia psychicznego, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, oddziałach szpitalnych, poradniach zdrowia seksualnego, policji, wojskowości, sądownictwie, więziennictwie.

Specjaliści z zakresu psychologii, pracy, organizacji i zarządzania znajdują zatrudnienie w obszarze biznesu, działach kadr, firmach szkoleniowych, instytucjach zajmujących się badaniem rynku, pracują jako doradcy zawodowi, negocjatorzy.

Czy warto studiować psychologię? Na to pytanie odpowie autorka bloga?

Przeczytajcie: