Szczegółowy opis uczelni

O Uczelni

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku to jedyna w Polsce uczelnia wyższa, która już od ponad 20 lat koncentruje się wyłącznie na specjalistycznym kształceniu kadr dla turystyki i hotelarstwa. W tym okresie jej mury opuściło prawie 12 tysięcy absolwentów, przyczyniając się w istotny sposób do rozwoju turystyki w naszym regionie.

Nowy rok akademicki Uczelnia rozpoczęła z nowym właścicielem, innowacyjnym programem kształcenia i nowymi władzami. „Zmiany sytuacji na globalnym rynku turystycznym znajdują odzwierciedlenie w naszym podejściu do kształcenia. Angażujemy znanych praktyków życia gospodarczego, aby wyznaczali innowacyjne ścieżki kariery naszych absolwentów” – mówi Rektor WSTIH, doc. dr Mariola Łuczak. Uczelnia przygotowała nowe specjalizacje, które odpowiadają na aktualne zapotrzebowanie rynku i obserwowane trendy. Uczelnia stawia na naukę kreatywnego rozwiązywania problemów, aby jej absolwenci zawsze potrafili podejmować wyzwania wobec ciągle zmieniającej się rzeczywistości. Studenci mają możliwość łączenia i rozwijania swoich pasji przez naukę i współpracę z otoczeniem biznesu.

WSTiH w 2014 roku była trzecią niepubliczną Uczelnią w Polsce w rankingu liczby studentów na kierunku Turystyka i Rekreacja. Przechodzący właśnie na zasłużoną emeryturę prof. zw. dr hab. Włodzimierz Władysław Gaworecki stworzył miejsce kształcenia, które przyczyniło się do rozwoju turystyki w Polsce.

Uczelnia oferuje zarówno studia licencjackie, jak i magisterskie, a także studia podyplomowe, studia e-learningowe, które prowadzi w oparciu o platformę „MOODLE”i kursy podnoszące kwalifikacje.

W Rankingu Perspektyw z roku 2017 zajmuje 7 miejsce w Polsce wśród Uczelni o profilu praktycznym z kierunkiem Turystyka i rekreacja lub Turystyka (przed nami nie ma w rankingu innych Uczelni z Polski Północnej).

Uruchomiamy nowe specjalności, studia podyplomowe i kursy z zakresu turystyki wiejskiej, bezpieczeństwa w turystyce, obsługi pacjenta zagranicznego, zarządzania turystyką w regionie, pilota wycieczek zagranicznych, organizacji eventów. Od marca uruchomiamy również pionierskie studia MBA w sektorze hotelarskim, które będą kierowane do kadry menedżerskiej. WSTiH zaprasza na studia od października 2018 r. Rekrutacja już trawa!

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ WSTiH?

WSTiHjest liderem pośród polskich uczelni o kierunku turystyka i rekreacja w zakresie zarobków absolwentów, zaś w woj. pomorskim jest na 1 miejscu!

Miło nam poinformować naszych absolwentów oraz tych, którzy zastanawiają się nad wyborem wyższej uczelni, że Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów Szkół Wyższych/ ela.nauka.gov/ opublikował ranking dotyczący zarobków absolwentów z roku 2016 na kierunku turystyka i rekreacja.

Z publikacji ministerstwa na stronie ela.nauka.gov.pl wynika, że absolwenci Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku osiągają najwyższe wynagrodzenia po ukończeniu uczelni na kierunku turystyka i rekreacja w woj. pomorskim

WSTiH w Gdańsku rokrocznie znajduje się w czołówce uczelni kształcących kadry dla turystyki w północnej Polsce.

Gdańska uczelnia już wielokrotnie osiągała najwyższe noty w różnego rodzaju rankingach edukacyjnych: branżowych i regionalnych, np. "Rzeczpospolita" i "Perspektywy" oraz "Wprost".

WSTiH LAUREATEM LICZNYCH NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ m.in.:

 • nagroda "Bursztynowy Kompas" w konkursie na najlepszą promocję turystyki województwa pomorskiego 2012 w kategorii publikacja naukowa za publikację z Międzynarodowego Forum Turystyki Studenckiej 2012 "EURO 2012 Polska - Ukraina. Aspekty organizacyjno-ekonomiczne"
 • dyplom za NAJLEPSZĄ PROMOCJĘ TURYSTYKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 2011 (III miejsce w kategorii publikacja naukowa za Zeszyty Naukowe Międzynarodowego Forum Turystyki Studenckiej na Gdańskich Targach Turystycznych GTT 2011 pt. "Turystyka w Europie XXI wieku" i "Turystyka zdrowotna i uzdrowiskowa" pod redakcją prof. nadzw. dr M. Boruszczaka)
 • Certyfikat „Wiarygodnej Szkoły” nadawany przez Akademickie Centrum Informacyjne rokrocznie od 2006 roku
 • Certyfikat "Dobra Uczelnia, dobra praca"
 • II miejsce w finale europejskiego konkursu Eurhodip (w kategorii technicznej), który odbył się w Bolonii w 2009 r.
 • II miejsce w ogólnopolskim konkursie kulinarnym "Zgotuj sobie sukces", który odbył się w Warszawie w 2009 r.
 • laureat XVI edycji ogólnopolskiego konkursu "Medal Europejski dla Usług" zorganizowanego przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej i Business Centre Club. Uczelnia została uhonorowana Medalem Europejskim za prowadzenie, na wysokim europejskim poziomie, studiów na kierunku "turystyka i rekreacja" w 2008 r.
 • laureat rankingu najzdrowszych polskich przedsiębiorstw "Wehikuły czasu" zorganizowanego przez Gazetę Prawną w 2007 r.
 • wyróżnienie konferencji naukowej WSTiH „Turystyka Biznesowa” w kategorii Wydarzenie Roku w ramach konkursu na najlepszą promocję turystyki województwa pomorskiego w 2007 r.

WSTiH JEST CZŁONKIEM m.in.:

 • Eurhodip – The Leading Hotel Schools In Europe

WSTiH od lipca 2007 r. jest członkiem Zrzeszenia Wiodących Szkół Hotelarskich w
Europie EURHODIP – organizacji wspierającej utrzymanie wysokiego poziomu szkolnictwa w dziedzinie hotelarstwa. Członkostwo w tej organizacji pozwala uczelni na dostosowywanie programu nauczania do nieustannie zmieniającego się rynku pracy branży hotelarsko-gastronomicznej poprzez udział kadry dydaktycznej w konferencjach i seminariach organizowanych przez Eurhodip. Umożliwia również naszym studentom udział w projektach, konkursach i programach europejskich oraz zdobycie dyplomu Eurhodip potwierdzającego praktyczne umiejętności uzyskane dzięki odbyciu stażu zagranicznego w branży hotelarskiej. W roku 2009 r. iż dwuosobowy zespół WSTiH zajął II miejsce w finale europejskiego konkursu Eurhodip, który odbył się w dniach na przełomie listopada i grudnia w Bolonii. Kategoria: innowacyjny pomysłkolacji powitalnej wraz z doborem dań i napojów, dekoracji i elementów rozrywki. Studenci przedstawiali swój projekt w j. angielskim.

 • Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego

Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego jest rzecznikiem środowiska biznesu hotelowego i gastronomicznego w kontaktach z administracją państwową na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym oraz na szczeblu Unii Europejskiej. Lobbuje na rzecz tworzenia warunków rozwoju życia gospodarczego, w tym szczególnie hotelarstwa i gastronomii oraz wspiera wszelkie inicjatywy gospodarcze swoich członków. Aktywnie uczestniczy w tworzeniu regulacji prawnych dotyczących sektora hotelarsko-gastronomicznego. Kształtuje i upowszechnia zasady etyki w działalności gospodarczej poprzez opracowywanie i doskonalenie norm rzetelnego postępowania w obrociegospodarczym.

 • Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna

Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna działa od 2003 r., zrzesza samorządy, organizacje pozarządowe, LOT-y, uczelnie wyższe i branżę turystyczną. Regionalna Organizacja Turystyczna pełni kluczową rolę w zakresie koordynacji działań związanych z promocją turystyki w regionie, rozwojem sieci informacji turystycznej, wsparciem rozwoju produktów turystycznych, opracowaniem i wdrożeniem systemu szkoleń dla turystyki i szereg innych przedsięwzięć wymagających koordynacji działań wielu podmiotów.

 • Pracodawcy Pomorza

Pracodawcy Pomorza” to największa i najstarsza organizacja pracodawców działającą na obszarze województwa pomorskiego. Działa od 1991 roku w oparciu o ustawę o organizacjach pracodawców (Dz. U. z 1991 r. Nr 55 poz. 235 z późniejszymi zmianami). Z racji przynależności do Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej posiada status organizacji reprezentatywnej – przez co mamy bezpośredni wpływ na ustawodawstwo w ramach konsultacji społecznych oraz dostęp do funduszy unijnych dedykowanych organizacjom reprezentatywnym. Zrzesza blisko 700 firm o różnym profilu działalności. W ramach działalności statutowej funkcjonują sekcje branżowe, których celem jest omawianie bieżącej problematyki poszczególnych branż w ramach autonomicznych spotkań sekcji.

Oferta Kształcenia

Kierunek TURYSTYKA I REKREACJA

STUDIA I STOPNIA (stacjonarne i niestacjonarne)

 • Gastronomia i Dietetyka
 • Menedżer Turystyki Wiejskiej
 • Międzynarodowy Biznes Turystyczny
 • Turystyka Zdrowotna
 • Zarządzanie w Hotelarstwie i Gastronomii
 • Management in the Hospitality Industry - (studia w jęz. angielskim)
 • Управление в гостиничном и ресторанном бизнесе (studia w jęz. rosyjskim)

STUDIA II STOPNIA (stacjonarne i niestacjonarne)

 • Turystyka zdrowotna z Dietetyką
 • Zarządzanie w Sektorze Turystycznym
 • Zarządzanie Gastronomią
 • Zarządzenie w Hotelarstwie
 • Organizacja Eventów
 • International Tourism Management - (studia w jęz. angielskim)
 • Trener Zdrowego Stylu Życia

STUDIA PODYPLOMOWE

 • Zarządzenie Hotelarstwem i Gastronomią
 • Dietetyka
 • Zarządzanie Podmiotami Sektora Ochrony Zdrowia

PROGRAM MBA

 • Zarządzanie Sektorem Hotelarskim
 • Zarządzanie Nieruchomościami Komercyjnymi

KURSY:

 • Zarządzanie Turystyką w Regionie
 • Organizacja Eventów
 • Menedżer Hotelarstwa
 • Pilot Wycieczek
 • Menedżer Gastronomii
 • Menedżer Turystyki Wiejskiej
 • Obsługa Turysty Medycznego
 • Kelner (poziom podstawowy)
 • Sommelier (poziom podstawowy i zaawansowany)
 • Kurs języka polskiego dla Cudzoziemnców
Rekrutacja

Aktualne zniżki w opłatach

ZNIŻKA W OPŁACIE REKRUTACYJNEJ DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ O PROFILU TURYSTYCZNO-HOTELARSKIM
Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych o profilu turystyczno-hotelarskim składający dokumenty na studia I stopnia, otrzymują ulgę w opłacie rekrutacyjnej w wysokości 100 zł i uiszczają opłatę rekrutacyjną w kwocie 200 zł.

ZNIŻKA W OPŁACIE REKRUTACYJNEJ ZA APLIKACJĘ ON-LINE
Osoby, które dokonają rekrutacji on-line za pośrednictwem naszej strony otrzymuja ulgę w opłacie rekrutacyjnej w wysokości 100 zł i uiszczają opłatę w kwocie 200 zł.

PROGRAM REKOMENDACYJNY „POLECAJ i ZYSKUJ NIŻSZE CZESNE”

Student WSTiH w Gdańsku (Polecający), który zachęci do studiowania w WSTiH osobę nie będącą studentem tej uczelni, otrzyma 200 zł zniżki od kwoty wnoszonej opłaty za studia, zgodnie z wybranym systemem, od roku uzyskania uprawnienia, do końca studiów.
Regulamin programu rekomendacyjnego „Polecaj i zyskuj niższe czesne” (pdf )

ZNIŻKA DLA ABSOLWENTA WSTiH

Absolwenci studiów I stopnia WSTiH podejmujący studia II stopnia w WSTiH

 • zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej
 • otrzymują zniżkę w czesnym w wysokości 10% za każdy (I,II,III) semestr studiów magisterskich, razem 30% jednej opłaty semestralnej w ciągu 3 semestrów

PROGRAM LOJALNOŚCIOWY WSTiH daje możliwość swoim Absolwentom podjęcia wybranych studiów podyplomowych i kursów specjalistycznych z 20% zniżką. Warunkiem uruchomienia studiów podyplomowych/kursów jest zebranie się wymaganej liczby słuchaczy.
Studia podyplomowe do wyboru w ramach pakietu lojalnościowego:
- Zarządzanie w Turystyce i Hotelarstwie
- Dietetyka

Dlaczego warto u nas się uczyć?

 • jesteśmy uczelnią branżową, która szkoli w zakresie turystyki oraz hotelarstwa;
 • posiadamy ponad 20 lat doświadczenia;
 • koncentrujemy się na dostarczaniu specjalistycznej wiedzy dostosowanej do potrzeb współczesnego rynku pracy;
 • kształcimy w celu umożliwienia naszym absolwentom znalezienia zatrudnienia w atrakcyjnych miejscach pracy;
 • nasza kadra to uznani wykładowcy oraz praktycy z renomowanych hoteli czy restauracji, którzy na co dzień zarządzają i zmierzają się z wyzwaniami rynku,
 • współpracujemy i pozyskujemy wsparcie profilowych instytucji z branży turystycznej i hotelarskiej oraz organów samorządu lokalnego;
 • jesteśmy uczelnią kameralną, charakteryzuje nas indywidualnie podejście do każdego studenta, uwzględniamy jego potrzeby lub trudności w toku studiów,
 • nasi studenci pochodzą z całej Polski oraz coraz liczniej z zagranicy: z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Indii, Bangladeszu, wkrótce z Czarnogóry;
 • międzynarodowy skład studentów daje przestrzeń do nawiązywania ciekawych relacji i poznawania świata, kultur - otwiera na świat;
 • otwarcie na świat uzyskujemy również przez zapewnianie studentom możliwości odbywania praktyk w sprawdzonych i wysoko ocenianych miejscach w kraju i zagranicą: w Grecji, Szwecji, Niemiec w Czarnogórze;
 • jesteśmy zlokalizowani w centrum dzielnicy Wrzeszcz, w miejscu dogodnym komunikacyjnie (bliskie przystanki SKM autobusów i tramwajów);
 • studentom z innych regionów i państw Gdańsk zapewnia stałe połączenia lotnicze (od niedawna także ze Lwowem);
 • koszty studiowania mogą być niższe dzięki ulgom w opłatach rekrutacyjnych i czesnem oraz pomocy materialnej dla studentów (stypendia socjalne, specjalne i za dobre wyniki).

Jak się zapisać na studia?

1. Wypełnij formularz on-line na stronie https://e-uczelnia.wstih.pl/erekrutacja/ (przeczytaj instrukcję, zanim przystąpisz do rejestracji)

2. Po wypełnieniu formularza przejdź do sekcji wydruków. Wydrukuj ankietę i 2 egzemplarze umowy na studia - ankietę należy uzupełnić i podpisać, umowy zaparafować na każdej stronie, a na ostatniej podpisać czytelnie.

3. Należy uiścić opłatę rekrutacyjną - w tytule przelewu koniecznie wpisać imię i nazwisko kandydata na studia. Opłaty można wpłacać na konto:

Bank Zachodni WBK S.A. V Oddział w Gdańsku ul. ks. L. Miszewskiego 12/14
11 1090 1098 0000 0000 0905 0835
kody dla cudzoziemców:
code SWIFT WBKPPLPP
code IBAN: PL 11 1090 1098 0000 0000 0905 0835

4. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do WSTiH osobiście, lub listownie z dopiskiem "Rekrutacja". W przypadku przesłania kopii dokumentów, oryginały należy okazać w Biurze Rekrutacji najpóźniej w dniu Inauguracji.

5. Nie obowiązuje egzamin wstępny i kwalifikacja punktowa, a o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń aż do wyczerpania limitu przyjęć.

Studia Podyplomowe

Studia podyplomowe - Dietetyka

Cel studiów
Celem studium jest przekazanie słuchaczom współczesnej wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu poradnictwa żywieniowego dla osób w różnym wieku, stanie fizjologicznym i o zróżnicowanym poziomie aktywności fizycznej. Studenci otrzymują również wiedzę z zakresu żywienia zbiorowego.

Adresaci studiów
Absolwenci studiów medycznych, farmaceutycznych, psychologii, biotechnologii, technologii żywienia, rehabilitacji, rekreacji w hotelach wellness i sanatoriach, biologii i zdrowia publicznego.

Sylwetka Absolwenta
Absolwenci studium będą posiadać wiedzę dotyczącą wpływu sposobu żywienia i stanu odżywienia na zachowanie zdrowia człowieka. Absolwent nabywa również wiedzę z zakresu oddziaływania poszczególnych składników odżywczych na przemiany metaboliczne organizmu człowieka, jak również wiedzę z zakresu postępowania żywieniowego w zależności od stanu zdrowia i zagrożenia rozwojem przewlekłych chorób dietozależnych. Słuchacze nabędą także kompetencje społeczne związane z potrzebą nieustannego poszerzania wiedzy z zakresu żywienia człowieka i prewencji zdrowia, jak również zdobędą umiejętność prawidłowego postępowania w poradnictwie żywieniowym dotyczącym klienta indywidualnego i żywienia zbiorowego.

Czas trwania, sposób organizacji
Studia trwają 2 semestry(od października do czerwca), w systemie studiów niestacjonarnych, w trybie dwudniowych zjazdów sobotnio-niedzielnych. Realizowanych jest 165 godzin dydaktycznych.

Program studiów: dostępny na stronie www.wstih.pl

Warunki ukończenia studiów
Zaliczenie wykładanych przedmiotów i ćwiczeń oraz napisanie pracy dyplomowej, tematycznie związanej z dietetyką.

Rekrutacja i opłaty
Wysokość czesnego dla słuchaczy studiów podyplomowych „Dietetyka” wynosi 1700 zł za semestr, przy czym dla absolwentów WSTiH w ramach Programu Lojalnościowego wynosi 1380 zł za semestr.

Studia podyplomowe - Zarządzanie w Hotelarstwie i Gastronomii

Celem studiów jest:
zapoznanie słuchaczy z nowymi trendami w dziedzinie organizacji i zarządzania w przedsiębiorstwach turystycznych i hotelowych, funkcjonujących w warunkach silnej konkurencji na rynkach światowych
nauka praktyczna umiejętności w zakresie m.in. opracowania biznes planu, projektów kompanii reklamowych, badań marketingowych, public relation, prowadzenia skutecznych negocjacji, zarządzania, tak w sferze finansów, jak i strategicznego czy jakością usług

Adresaci studiów
Studia skierowane jest do osób, które posiadają już dyplom ukończenia wyższej uczelni (niezależnie czy jest to dyplom licencjata, inżyniera czy magistra) i prowadzących lub zamierzających prowadzić działalność usługową na rzecz turystów, przedstawicieli instytucji kulturalnych, pracowników administracji państwowej i samorządów lokalnych.

Czas trwania i sposób organizacji studiów
Studia trwają 2 semestry. Zjazdy odbywają się w systemie niestacjonarnym, co dwa tygodnie, w soboty i niedziele.

Program studiów: dostępny na stronie www.wstih.pl

Warunki ukończenia studiów
Po zdaniu egzaminów przedmiotowych, napisaniu pracy końcowej i uzyskaniu pozytywnej decyzji promotora absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych „Zarządzanie w Turystyce i Hotelarstwie”

Rekrutacja i opłaty
Wysokość czesnego dla słuchaczy studiów podyplomowych „Zarządzanie w Turystyce i Hotelarstwie” wynosi 1700 zł za semestr, przy czym dla absolwentów WSTiH w ramach Programu Lojalnościowego czesne wynosi 1380 zł za semestr.

E-learning

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku oferuje możliwość studiowania na kierunku Turystyka i rekreacja z wykorzystaniem metody e-learningu.

Oferta dotyczy:

- studia I stopnia:

Specjalności:

 • Turystyka uzdrowiskowa, SPA&Wellness
 • Zarządzanie w hotelarstwie i gastronomii

- studia II stopnia:

Kierunki dyplomowania:

 • Turystyka zdrowotna z dietetyką
 • Zarządzanie w gospodarce turystycznej

E-learning - regularne kształcenie zdalne z wykorzystaniem specjalnej platformy. Do prowadzenie zajęć zostały wybrane dwa systemy: moodle i ClickMeeting.

60 % zajęć prowadzonych jest za pośrednictwem platformy e-learningowej,
a 40% zajęć odbywa się w formie bezpośredniego kontaktu ze studentem (ćwiczenia).

Organizacja zjazdów na studiach e-learnigu

W roku akadamickim 2018/2019

I zjazd : 5-9.11. 2018 r.

Praktyki

Studenci naszej Uczelni odbywają zawodowe praktyki studenckie w:

 • obiektach hotelowych,
 • pensjonatach, motelach, domach wczasowych świadczących usługi na najwyższym poziomie,
 • restauracjach i punktach gastronomicznych,
 • Ośrodkach Informacji Turystycznej,
 • w największych wyróżniających się biurach podróży, firmach przewozowych i agencjach turystycznych (krajowych i zagranicznych),
 • urzędach państwowych i samorządowych, przedsiębiorstwach i instytucjach,
 • w firmach komputerowych,
 • placówkach handlowych

Studenci mają także możliwość udziału w zagranicznych praktykach studenckich, organizowanych przez Uczelnię oraz indywidualnie w obiektach hotelowych, restauracjach i punktach gastronomicznych.

Regulamin praktyk jest Załącznikiem do procedury PS - 14 dostępnej na platformie Moodle w zakładce Jakość WSTiH

Procedura dotycząca organizacji, odbywania i zaliczania praktyk studenckich -PS-14

Opiekun praktyk studenckich mgr Manfred Białk przyjmuje w pokoju A-05.

Szczegóły na stronie "Praktyki Aktualności".

Kontakt

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku

ul. Mi­szew­skie­go 12/13

80-239 Gdańsk

CEN­TRALA
tel. 058 520 26 14

RE­KRUTACJA

tel. 058 341 94 52
e-ma­il: re­krutacja­@w­stih.pl


Władze Uczelni

REKTOR - Jej Magnificencja Rektor, doc. dr Mariola Łuczak

Pani doc. dr Mariola Łuczak piastuje zaszczytną funkcję Rektora Uczelni od 1 września 2017 r. (od 1 października 2013 r pełniła funkcję Dziekana Wydziału Turystyki, Rekreacji i Ochrony Zdrowia, natomiast funkcję Prorektora Uczelni od 15 września 2016 r.)

DZIEKAN - doc. dr Anna Białk-Wolf

1 października 2017 r. funkcję Dziekana Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa objęła doc. dr Anna Białk-Wolf. Nowa Dziekan jest wykładowczynią przedmiotów turystycznych na naszej Uczelni. Obroniła doktorat z innowacyjności usług medycznych na Uniwersytecie we Fryburgu w Niemczech w 2006 r. Jest współzałożycielką i przedstawicielką Instytutu Badań i Rozwoju Turystyki Medycznej.

PRODZIEKAN DS. KSZTAŁCENIA I ORGANIZACJI PRACYst. wykł. mgr Edmund Matowski

KANCLERZ - mgr Ewa Eljasiak

Słowo od Rektora

Szanowni Państwo,

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku to Uczelnia na miarę potrzeb jej studentów i pracowników, hołdująca zasadom i wartościom akademickim. WSTiH w Gdańsku czerpiąc z wieloletniej tradycji własnej oraz najbardziej renomowanych uczelni w kraju i poza jego granicami, oferuje najwyższą jakość usług edukacyjnych, specjalizując się w kształceniu kadr dla sektora turystycznego. Uczelnia przygotowuje kadry potrafiące sprostać wyzwaniom współczesnego rynku pracy, szerząc wśród studentów postawę poszanowania prawdy, samodzielności, kreatywności, otwartości, twórczego myślenia, szacunku, życzliwości, tolerancji, rzetelności, uczciwości, odpowiedzialności i lojalności.

Naszą przewagą jest indywidualne podejście do studenta i pasja do dzielenia się teorią i praktyką w zakresie turystyki, rekreacji, hotelarstwa, gastronomii oraz ochrony zdrowia.

Czekamy właśnie na Ciebie!

Rektor, doc. dr Mariola Łuczak

Artykuły dotyczące uczelni

Total 4 items.

Prognozy dla branży turystycznej 2016

W 2016 roku branża hotelarska w Polsce może liczyć na dalszy wzrost i rozwój. Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w…

Nowa specjalność w WSTiH w Gdańsku

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku wprowadziła do oferty kształcenia nową, atrakcyjną specjalność: Zarządzanie w hotelarstwie i gastronomii z…

Turystyka lotnicza w WSTiH w Gdańsku

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku otwiera nową specjalność Turystyka lotnicza na kierunku Turystyka i rekreacja.

Lider w turystyce i hotelarstwie WSTiH w Gdań...

Uczelnia kładzie wyjątkowo duży nacisk na praktyki zawodowe. W wyniku podpisanych porozumień studenci odbywają praktyki w: hotelach, pensjonatach, domach wczasowych,…

Lokalizacja