​Psychologia w Kielcach

Studenci psychologii będą w trakcie studiów zgłębiać tajniki ludzkiej psychiki, analizować sposoby odbierania świata, przeżywania i reagowania w różnych sytuacjach.

Od psychologa oczekuje się łatwości nawiązywania kontaktu, wyrozumiałości i empatii, ale jednocześnie umiejętności zdystansowania się do problemów pacjentów, z jakimi na co dzień będzie się mierzył.


Praca po psychologii


Absolwenci kierunku mogą pracować w szkołach i przedszkolach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach pomocy rodzinie, poradniach zdrowia psychicznego, gabinetach psychologicznych, instytucjach zarządzania kryzysowego, stowarzyszeniach działających na rzecz osób potrzebujących pomocy, instytucjach zajmujących się mediacjami.

Duże możliwości zawodowe daje wykwalifikowanym psychologom szeroko pojęty biznes – marketing, zarządzanie zasobami ludzkimi, PR. Psychologowie pracują jako doradcy w zawodowi, trenerzy rozwoju, szkoleniowcy, edukatorzy.


Jak wyglądają studia na psychologii?


Kierunek ten realizowany jest w formie jednolitych, 5-letnich studiów. Absolwenci uzyskują dyplom magistra.

Przykładowe przedmioty, które zaliczają studenci: biomedyczne podstawy zachowania, komunikacja interpersonalna, psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, psychologia kreatywności, psychologia społeczna, psychologia wychowawcza, etyka zawodu psychologa, antropologia kulturowa, psychopatologia, psychologia kliniczna, psychologia osobowości, diagnoza psychologiczna, psychometria, psychoterapia.


Studia na psychologii w Kielcach - które uczelnie?


Dwie uczelnie proponują ten kierunek. Zobaczcie szczegóły oferty:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Pedagogiczny i Artystyczny, specjalności:

  • psychologia kliniczna
  • psychologia działalności społecznej i zawodowej.

Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z języka polskiego, języka obcego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród: biologia, historia, matematyka.

Rok studiów niestacjonarnych kosztuje 4000 zł.

Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach, Wydział Pedagogiczny, specjalności:

  • psychologia edukacji
  • psychologia kliniczna.

Rok studiów stacjonarnych kosztuje 6600 zł, niestacjonarnych – 4800 zł.


Czy warto studiować psychologię?


Przeczytajcie, co o tym myśli autorka bloga: