Politechnika Warszawska

uczelnia publiczna, 00-661 Warszawa, Plac Politechniki 1, (+22) 234 74 12, rekrutacja@ca.pw.edu.pl

Kalendarz akademicki - Politechnika Warszawska

Harmonogram roku akademickiego

 • 01.10.2023 r. (niedziela) – początek roku akademickiego
 • 02.10.2023 r. (poniedziałek) – uroczysta inauguracja roku akademickiego
 • 03.10.2023 r. (wtorek) – początek zajęć semestru zimowego
 • 26.10.2023 r. (czwartek) – zajęcia zgodnie z planem zajęć w poniedziałek
 • 10.11.2023 r. (piątek) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 15.11.2023 r. (środa) – Dzień PW
 • 23.12.2023 r. (sobota) – początek wakacji zimowych
 • 02.01.2024 r. (wtorek) – ostatni dzień wakacji zimowych
 • 28.01.2024 r. (niedziela) – koniec zajęć semestru zimowego
 • 29.01.2024 r. (poniedziałek) – początek zimowej sesji egzaminacyjnej, egzamin uczelniany z języków obcych na poziomie B2/C1 Academic, termin przekazania pracy dyplomowej na studiach I stopnia
 • 11.02.2024 r. (niedziela) – ostatni dzień zimowej sesji egzaminacyjnej, termin przekazania pracy dyplomowej na studiach II stopnia
 • 12.02.2024 r. (poniedziałek) – początek okresu rejestracyjnego
 • 18.02.2024 r. (niedziela) – ostatni dzień okresu rejestracyjnego, koniec semestru zimowego
 • 19.02.2024 r. (poniedziałek) – początek semestru letniego, początek zajęć semestru letniego
 • 29.03.2024 r. (piątek) – początek wakacji wiosennych
 • 02.04.2024 r. (wtorek) – ostatni dzień wakacji wiosennych
 • 29.04.2024 r. (poniedziałek) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 30.04.2024 r. (wtorek) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 02.05.2024 r. (czwartek) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 15.05.2024 r. (środa) – zajęcia zgodnie z planem zajęć w piątek
 • 17.05.2024 r. (piątek) – Juwenalia – dzień wolny od zajęć dydaktycznych w Warszawie
 • 24.05.2023 r. (piątek) – Juwenalia– dzień wolny od zajęć w Filii PW w Płocku (zamiast 17.05.2024 r.)
 • 16.06.2024 r. (niedziela) – koniec zajęć semestru letniego
 • 17.06.2024 r. (poniedziałek) – egzamin uczelniany z języków obcych na poziomie B2/C1 Academic, początek letniej sesji egzaminacyjnej
 • 30.06.2024 r. (niedziela) – ostatni dzień letniej sesji egzaminacyjnej
 • 01.07.2024 r. poniedziałek) – początek wakacji letnich
 • 01.09.2024 r. (niedziela) – ostatni dzień wakacji letnich
 • 02.09.2024 r. (poniedziałek) – początek jesiennej sesji egzaminacyjnej, egzamin uczelniany z języków obcych na poziomie B2/C1 Academic
 • 10.09.2024 r. (wtorek) – termin przekazania pracy dyplomowej na studiach I stopnia
 • 15.09.2024 r. (niedziela) – ostatni dzień jesiennej sesji egzaminacyjnej, termin przekazania pracy dyplomowej na studiach II stopnia
 • 16.09.2024 r. (poniedziałek) – początek okresu rejestracyjnego
 • 29.09.2024 r. (niedziela) – ostatni dzień okresu rejestracyjnego
 • 30.09.2024 r. (poniedziałek) – ostatni dzień roku akademickiego, koniec semestru letniego

Kalendarz akademicki - informacje ogólne

Organizacja roku akademickiego 2023_2024

Rok akademicki na polskich uczelniach dzieli się z dwa semestry: semestr zimowy oraz semestr letni. Dokładny czas trwania oraz organizacja roku akademickiego, w tym terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć, są określone w uczelnianych regulaminach studiów.

Semestr zimowy zazwyczaj rozpoczyna się na początku października i kończy w połowie lutego. W pierwszym tygodniu zajęć na każdej uczelni odbywa się inauguracja roku akademickiego, w której biorą udział przedstawiciele poszczególnych roczników, kadra naukowa, władze uczelni. W grudniu przypada przerwa na Święta Bożego Narodzenia. Sesja egzaminacyjna trwa zwykle dwa lub trzy tygodnie, począwszy od stycznia.

Semestr letni rozpoczyna się w połowie lutego, a kończy w czerwcu. W trakcie semestru letniego studenci mają około tygodniową przerwę na czas Świąt Wielkanocnych. Letnie wakacje trwają zazwyczaj trzy miesiące od początku lipca do końca września, ale tylko dla tych studentów, którzy zdali wszystkie egzaminy w letniej sesji egzaminacyjnej. Ci, którym nie udało się zdać egzaminów, przystępują do nich ponownie we wrześniu. To oznacza, że de facto sesja egzaminacyjna letnia kończy się dla każdego studenta w innym terminie, w zależności od ustaleń z wykładowcami oraz wyników zaliczeń. Sesja egzaminacyjna poprawkowa na polskich uczelniach odbywa się we wrześniu.

Dni wolne w kalendarzu akademickim

 • 1 listopada — Dzień Wszystkich Świętych
 • 11 listopada — Narodowe Święto Niepodległości
 • 6 stycznia — Święto Trzech Króli
 • 1 maja — Święto Pracy
 • 3 maja — Święto Konstytucji 3 Maja
 • 16 czerwca — Boże Ciało

Często zdarza się, że władze uczelni w porozumieniu z samorządem studenckim lub na jego prośbę decydują się na dodatkowy dzień wolny od zajęć. Przykładem może być Dzień Zaduszny 2 listopada. Podobnie w sytuacji, gdy święto przypada w czwartek lub w poniedziałek, decyzją Rektora może być przedłużony weekend, co szczególnie doceniają studenci z odległych zakątków, odwiedzający rodzinne strony).

Sprawdź, jak Politechnika Warszawska organizuje plan zajęć, terminy sesji, przerwy świąteczne w bieżącym roku akademickim.

Indywidualne harmonogramy zajęć / sesji

Organizacja nauki w poszczególnych semestrach na różnych uczelniach zależy od liczby godzin do wypracowania na danym kierunku oraz od dni wolnych przypadających w konkretnych miesiącach. Szczegółowe ustalenia tworzone są na podstawie sugestii studentów w porozumieniu z samorządem studenckim.

Osobną kwestią jest organizacja siatki wykładów i ćwiczeń dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych. Grupy stacjonarne mają zajęcia w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, choć w wielu przypadkach możliwe jest skumulowanie przedmiotów w trzy lub cztery dni. Grupy niestacjonarne (zaoczne) odbywają zajęcia w formie tzw. zjazdów, które na większości uczelni organizowane są co dwa tygodnie w weekendy. Dlatego organizacja roku na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych różni się terminami sesji egzaminacyjnych i poprawkowych, w zależności od danego kierunku.

Reasumując, terminy zajęć i harmonogramy sesji dla studentów nie są ustalane na polskich uczelniach publicznych i niepublicznych „na sztywno”, choć trzymają się dwusemestralnego szablonu. Mogą się różnić w zależności od kierunku, wydziału, specyfiki i trybu kształcenia.

 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito Warszawa
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Politechnika Śląska
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Lubelska Akademia WSEI
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Politechnika Poznańska
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Akademia Zamojska
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Politechnika Częstochowska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Politechnika Białostocka
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie