Szczegółowy opis uczelni

Studia na WIiTC

Obecna oferta dydaktyczna studiów stacjonarnych I i II stopnia Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej obejmuje 3 kierunki kształcenia, w ramach których realizowanych jest 9 specjalności. Kształcenie na studiach pierwszego stopnia obejmuje 7 semestrów, na studiach drugiego stopnia – 3 lub 4 semestry.

Największym i najchętniej wybieranym przez studentów kierunkiem jest Technologia chemiczna w ramach której realizowane są następujące specjalności: Analityka przemysłowa i środowiskowa, Lekka technologia organiczna, Technologie środowiska i gospodarka odpadami, Kataliza przemysłowa, Technologia polimerów oraz Chemia i technologia kosmetyków.

Drugim co do liczebności studentów kierunkiem jest Inżynieria chemiczna i procesowa. W ramach tego kierunku realizowane są dwie specjalności: Inżynieria procesów technologicznych, oraz Inżynieria odnawialnych źródeł energii.

Trzecim i najmłodszym kierunkiem studiów realizowanym na Wydziale jest kierunek Biotechnologia ze specjalnością: Biotechnologia przemysłowa i w ochronie środowiska.

Najlepsi studenci Wydziału mogą uczestniczyć w wymianie międzynarodowej realizowanej w ramach programu Erasmus/Erasmus+ oraz w ramach zawartych umów o podwójnym dyplomowaniu. Co roku liczba uczestniczących w tych programach studentów wzrasta. Wzrasta też liczba studentów obcokrajowców studiujących na naszym Wydziale. Współpraca dotyczy między innymi jednostek z Czech, Francji, Niemiec, Portugalii, Turcji i Włoch. Wydział posiada umowę o podwójnym dyplomowaniu z Fachhochschule Münster dzięki, któremu osoby zainteresowane będą miały możliwość otrzymania dyplomów dwóch uczelni - polskiej i niemieckiej. Dodatkowo studenci studiów II stopnia, kierunku Technologia chemiczna lub Inżynieria chemiczna i procesowa, mogą kształcić się na tych kierunkach na naszym Wydziale, realizując program w całości w języku angielskim.

Wydział prowadzi również studia III stopnia (studia doktoranckie) w dziedzinach technologii chemicznej i inżynierii chemicznej. W ramach tych studiów co roku kształcenie rozpoczyna ok. 10 absolwentów studiów II stopnia.

Ponadto, Wydział od 2016 roku prowadzi również roczne studia podyplomowe Wyroby Lakierowe. Technologia i Zastosowanie, które to począwszy od marca 2019 będą realizowane również dla obcokrajowców.

Kierunki i specjalności

Oferta Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej obejmuje następujące kierunki i specjalności:

Studia stacjonarne I stopnia (7 semestrów):

Biotechnologia

 • Biotechnologia Przemysłowa i w Ochronie Środowiska

Inżynieria Chemiczna i Procesowa

 • Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii
 • Inżynieria Procesów Technologicznych

Technologia Chemiczna

 • Analityka Przemysłowa i Środowiskowa
 • Chemia i Technologia Kosmetyków
 • Kataliza Przemysłowa
 • Lekka Technologia Organiczna
 • Technologia Polimerów
 • Technologie Środowiska i Gospodarka Odpadami

Studia stacjonarne II stopnia (3 lub 4 semestry):

Biotechnologia

 • Biotechnologia Przemysłowa i w Ochronie Środowiska

Inżynieria Chemiczna i Procesowa

 • Engineering of Technological Processes (studia w j. angielskim)
 • Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii
 • Inżynieria Procesów Technologicznych

Technologia Chemiczna

 • Analityka Przemysłowa i Środowiskowa
 • Chemia i Technologia Kosmetyków
 • Chemia i Technologia Kosmetyków (4 semestry)
 • Innovative Chemical Technologies
 • Innovative Chemical Technologies (4 semestry, studia w j. angielskim)
 • Kataliza Przemysłowa
 • Lekka Technologia Organiczna
 • Technologia Polimerów
 • Technologie Środowiska i Gospodarka Odpadami
Rekrutacja na studia

Harmonogram, wymagania oraz szczegółowe informacje na temat procesu rekrutacji dostępne są:

Skontaktuj się z nami

Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

31-155 Kraków
ul. Warszawska 24

tel. (12) 628 27 01, 628 20 35
e-mail: rekrutacja-wiitch@pk.edu.pl

www.chemia.pk.edu.pl

Artykuły dotyczące uczelni

Total 2 items.
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej PK – technologia chemiczna

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej P...

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej objęty jest działaniami projektu "Politechnika XXI wieku”, który zakłada rozszerzenie oferty edukacyjnej poprzez otwarcie nowych…
Inżynieria chemiczna i procesowa na Politechnice Krakowskiej

Inżynieria chemiczna i procesowa na Politechn...

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki zaprasza do podjęcia studiów II stopnia na kierunku Inżynieria chemiczna…

Lokalizacja