Szczegółowy opis uczelni

O Uczelni

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim. Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Początki uczelni sięgają 1969 roku i wiążą się z powołaniem w Kielcach Wyższej Szkoły Nauczycielskiej. W 1973 roku zyskała status Wyższej Szkoły Pedagogicznej, sześć lat później jej patronem został Jan Kochanowski. W XXI wiek wkroczyła jako Akademia Świętokrzyska imienia Jana Kochanowskiego. Powstawały nowe wydziały i kierunki, pojawiły się pierwsze prawa do doktoryzowania i habilitowania. W 2008 roku uczelnia uzyskała status Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego. Od 2011 roku nosi nazwę Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i tak pozostanie zapewne przez długie lata.

W XXI wieku dokonał się duży skok jakościowy bazy naukowo – dydaktycznej. Dziś można śmiało powiedzieć, że Uniwersytet Jana Kochanowskiego jest jedną z najlepiej wyposażonych uczelni w Polsce. Stało się to dzięki wsparciu unijnych funduszy. W ostatnich dziesięciu latach do uczelni trafiło 340 milionów złotych.

Nowoczesne budynki, sale i laboratoria dają studentom komfort, a pracownikom możliwość rozwoju naukowego. Obecnie na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego studiuje 12,5 tysięcy osób, zatrudnionych jest 1 400 pracowników, w tym 870 nauczycieli akademickich.

Po uzyskaniu uniwersyteckiego statusu uczelnia nadal rozwija się. Powstają nowe kierunki, zorientowane na potrzeby rynku pracy, pozwalające osiągnąć sukces zawodowy, nie tylko na szczeblu lokalnym. Oferta kształcenia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego obejmuje ponad 40 kierunków studiów. Uniwersytet Jana Kochanowskiego posiada uprawnienia do nadawania tytułów naukowych doktora w 10 dyscyplinach naukowych, a w czterech dyscyplinach do stopnia doktora habilitowanego.Wirtualny spacer po Uczelni - TUTAJ

Oferta edukacyjna UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach oferuje możliwość zdobywania wiedzy z dziedziny nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych, przyrodniczych, medycznych, nauk o kulturze fizycznej oraz sztuce.

Oferta dydaktyczna obejmuje studia:

To ponad 40 kierunków I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich, a także 10 kierunków III stopnia oraz ponad 40 kierunków studiów podyplomowych. W ostatnim czasie oferta Uniwersytetu Jana Kochanowskiego wzbogacona została o prawo, medycynę (także w języku angielskim), dietetykę, kryminologię stosowaną i psychologię.

Kształcenie odbywa się na ośmiu wydziałach: w Kielcach, Sandomierzu oraz w Piotrkowie Trybunalskim.

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia odbywa się poprzez stronę internetową: www.ujk.edu.pl/rekrutacja

Aby zostać studentem UJK należy zarejestrować się w systemie i wybrać kierunek z listy. W ramach jednej opłaty rekrutacyjnej można wybrać dwa kierunki.

Przyjęcia kandydatów na pierwszy rok studiów odbywać się będą w kolejności wynikającej z sumy uzyskanych punktów. Kolejność przyjmowania kandydatów na studia określa lista rankingowa.

Kandydatom, którzy zdali egzamin maturalny w latach 2002-2017 uwzględnia się wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego:

a) na poziomie podstawowym wyrażony w punktach procentowych pomnożony przez 1,

b) na poziomie rozszerzonym wyrażony w punktach procentowych pomnożony przez 2.

Ogólny harmonogram postępowania rekrutacyjnego w roku akademickim 2017/18 (studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie)*

I nabór

Rejestracja: 1.06.-10.07.2017 r.

Ogłoszenie wyników: 12.07.2017 r.

Przyjmowanie dokumentów: 12.07.-21.07.2017 r.

II nabór

Rejestracja: 22.07.-15.09.2017 r.

Ogłoszenie wyników: 18.09.2017 r.

Przyjmowanie dokumentów: 18.09.-29.09.2017 r.

Terminy dla osób podejmujących studia na kierunku lekarskim w języku polskim (stacjonarne i niestacjonarne)*

Rejestracja: 1.06.-10.07.2017 r.

Ogłoszenie wyników: 12.07.2017 r.

Przyjmowanie dokumentów: 12.07.-15.07.2017 r.

Kolejne terminy przyjmowania dokumentów: co dwa dni robocze

Ogłoszenie wyników: 20.07.2017 r.

Dokumenty wymagane do zapisu na studia I stopnia i jednolite magisterskie*:

 • Wydruk internetowego formularza (prawdziwość danych zawartych w formularzu, kandydat potwierdza własnoręcznym podpisem);
 • Świadectwo dojrzałości (oryginał lub jego odpis wydany przez szkołę lub Okręgową Komisję Egzaminacyjną OKE);
 • Kserokopię dowodu osobistego;
 • 4 fotografie w tym:
  • 3 papierowe – format jak do dowodu osobistego,
  • 1 fotografię kolorową w wersji elektronicznej - jpg, 2cm x 2.5cm, 236 x 295 pikseli – poprzez formularz rejestracyjny.

*Lista dokumentów wymaganych do zapisu na poszczególne kierunki jest dostępna na naszej stronie www.ujk.edu.pl/rekrutacja w zakładkach „Terminarz rekrutacji” oraz „Wymagane dokumenty”.

Masz pytania? Skontaktuj się z Biurem Rekrutacji:

tel. 41 349 72 27, 41 349 72 24
fax. 41 349 72 28
rekrutacja@ujk.edu.pl

Nasze atuty

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest największą uczelnią w regionie świętokrzyskim liczącym 1,3 miliona mieszkańców. Uczelnia jest nie tylko centrum edukacyjnym i naukowym, ale też aktywnie uczestniczy w życiu miasta i regionu.

Badamy kondycję fizyczną świętokrzyskich uczniów od pierwszych klas podstawówki. Nasi pracownicy wprowadzają dzieci w świat nauki dzięki spotkaniom Uniwersytetu Dziecięcego. Realizujemy projekty naukowe skierowane do laureatów konkursów przedmiotowych w świętokrzyskich szkołach, organizujemy zajęcia dla maturzystów i próbną maturę.

Noc Biologów, Święto Liczby Pi, Fizykalia, pokazy astronomiczne, Kieleckie Dni Biznesu, Off Fashion – to tylko niektóre z wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez naszą uczelnię. Jesteśmy uniwersytetem otwartym.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest doceniany zarówno przez kandydatów na studia (7. miejsce w rankingu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 2016 r. pod względem najchętniej wybieranych uczelni w Polsce), jak i pracodawców (1. miejsce w województwie świętokrzyskim w ocenie pracodawców – ranking „Perspektyw” 2016 r.).

Co możesz zyskać jako student UJK?

 • Skorzystaj ze stypendiów! Każdy student UJK ma możliwość złożenia wniosku o stypendium. Uczelnia oferuje stypendia socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendia rektora dla najlepszych studentów oraz zapomogi. Co roku duża grupa naszych studentów sięga po stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • Rozwijaj swoje pasje! Na naszej uczelni działa ponad 70 studenckich kół naukowych, a ich najbardziej aktywni członkowie są doceniani w różnych konkursach na szczeblu ogólnopolskim i regionalnym (m.in. „Diamentowy Grant”, „Studencki Nobel”, „Talenty Świętokrzyskie”)
 • Zadbaj o dobrą formę! Piłka ręczna, koszykówka, lekkoatletyka, tenis stołowy i piłka nożna to tylko niektóre propozycje dla aktywnych. W nowoczesnym Centrum Rehabilitacji i Sportu na studentów czeka pełnowymiarowa hala do piłki ręcznej z trybunami na 300 miejsc, sala do aerobiku, siłownia i zaplecze rehabilitacyjne.
 • Poznaj nowe miejsca i ciekawych ludzi! Współpracujemy z ponad setką zagranicznych uczelni. Największy zasięg ma program Erasmus+, w ramach którego nasi studenci mogą spędzić kilka miesięcy na zagranicznej uczelni, odbyć staż lub praktyki zawodowe.
 • Pomyśl o rozwoju osobistym! Wielu naszych studentów rozpoczyna swoją karierę zawodową już w czasie nauki. Pomaga w tym Akademickie Biuro Karier, które organizuje spotkania, warsztaty i szkolenia z doradcami zawodowymi, przedsiębiorcami i psychologami.
 • Korzystaj z udogodnień! Nasze miasteczko akademickie to cztery komfortowe Domy Studenta oferujące niemal tysiąc miejsc noclegowych w pokojach 1-, 2- i 3 – osobowych. Tuż przy akademikach mieści się przychodnia studencka i Studencki Klub WSPAK, w którym odbywają się koncerty i zabawy.
 • Zapomnij o barierach! Nasza uczelnia wychodzi naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych. System udźwiękowienia przestrzeni, specjalne stanowiska komputerowe w bibliotece dla osób niewidomych i słabowidzących, wypożyczalnia dyktafonów i powiększalników elektronicznych to tylko niektóre formy pomocy.
Skontaktuj się z nami

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Siedziba: ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce

telefon: 41 349 73 30

e-mail: rektor@ujk.edu.pl


Strona internetowa: www.ujk.edu.pl

Facebook: www.facebook.com/UniwersytetJanaKochanowskiegoWKie...

Twitter: www.twitter.com/ujk_kielce

Artykuły dotyczące uczelni

Wyświetlone 1-5 z 5 rekordów.

Nowe inżynierskie studia na UJK - rolnictwo ekologiczne

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jako jedyna uczelnia w województwie świętokrzyskim propon

...

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach zaprasza na studia skandynawskie

Elitarne studia skandynawskie w języku angielskim – to nowa propozycja Uniwersytetu Jana Kochanowski

...

​Czas na logopedię podyplomową na UJK w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach rozpoczął nabór na V edycję pierwszych w regionie świętok

...

Zdrowie środowiskowe - studia na UJK w Kielcach

Zdrowie środowiskowe to jedna z nowych propozycji dla kandydatów na studia na Uniwersytecie Jana Koc

...

UJK w Kielcach - studia podyplomowe „Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją”

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach zaprasza na studia podyplomowe „Archiwistyka i zarządzani...

Lokalizacja