Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

  • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/wy64d9stUykP00BYi0n9XuIUivHlKSPg.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
  • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/Hk9Pjxli54dgQw1Hbwzd7kHqGjsG2tFz.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
  • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/Oc0UqUKAkQ7cYj5Bp0qBqN3ArqRg4zwG.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
  • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/Z4S4O37kUuAOZpjAmUY5l1CaCZV5m14C.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
  • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/i3nhfjf7GR0z0ZTmGs3OlyHTpUauxORv.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
  • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/MNyvZs7zNvcSUqmVDaE5BaSaosg6nqyZ.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
  • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/1uUX1-UcqOolz46QvUrZ-7sS257P2juc.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce
(+41) 349 73 30
rektor@ujk.edu.pl
www.ujk.edu.pl
7.13
0.17%
234
głosów

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 18 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim. Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich i magisterskich (ponad 40 kierunków), a także doktoranckich i podyplomowych.

Początki uczelni sięgają 1969 roku i wiążą się z powołaniem w Kielcach Wyższej Szkoły Nauczycielskiej. W 1973 roku zyskała status Wyższej Szkoły Pedagogicznej, sześć lat później jej patronem został Jan Kochanowski. W XXI wiek wkroczyła jako Akademia Świętokrzyska imienia Jana Kochanowskiego. Powstawały nowe wydziały i kierunki, pojawiły się pierwsze prawa do doktoryzowania i habilitowania. W 2008 roku uczelnia uzyskała status Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego. Od 2011 roku nosi nazwę Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i tak pozostanie zapewne przez długie lata.

Ciągły rozwój, wysoka jakość

W XXI wieku dokonał się duży skok jakościowy bazy naukowo – dydaktycznej. Dziś można śmiało powiedzieć, że Uniwersytet Jana Kochanowskiego jest jedną z najlepiej wyposażonych uczelni w Polsce. Stało się to dzięki wsparciu unijnych funduszy. Nowoczesne budynki, sale i laboratoria dają studentom komfort, a pracownikom możliwość rozwoju naukowego.

Obecnie na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego studiuje 12 tysięcy osób, a zatrudnionych jest 879 nauczycieli akademickich, w tym 255 doktorów habilitowanych i 99 profesorów.

Po uzyskaniu uniwersyteckiego statusu uczelnia nadal rozwija się. Powstają nowe kierunki, zorientowane na potrzeby rynku pracy, pozwalające osiągnąć sukces zawodowy, nie tylko na szczeblu lokalnym.

Wirtualny spacer po Uczelni - TUTAJ

Uniwersytet Jana Kochanowskiego posiada uprawnienia do nadawania tytułów naukowych doktora w 10 dyscyplinach naukowych, a w czterech dyscyplinach do stopnia doktora habilitowanego. Kształcenie odbywa się na 8 wydziałach: 5 w Kielcach, 2 w Piotrkowie Trybunalskim i 1 w Sandomierzu.


Lokalizacja

Uniwersytet Szczeciński
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni