Szczegółowy opis uczelni

Poznaj Uczelnię

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie działa na rynku edukacyjnym od 2000 roku.

Nowoczesna, przyjazna uczelnia, kształcąca na trzech kierunkach: Informatyka, Zarządzanie, Finanse i Rachunkowość.

Od 2016 ROKU uczelnia kształci wyłącznie w oparciu o ścieżkę praktyczną (50% kadry to praktycy, większość zajęć to laboratoria, konwersatoria i warsztaty).

Uczelnia ściśle współpracuje z pracodawcami, którzy mają istotny wpływ na program nauczania. Należą do nich takie firmy jak m.in:. Microsoft, Cap Gemini, IBM, Archman, CTI, TEYON, MARR, Agencja Ivision i inne.

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki już dwukrotnie uzyskała I miejsce, jako najlepsza uczelnia niepubliczna w Małopolsce w ocenie pracodawców (Rankingi WPROST 2014, 2015)

Strategicznym partnerem WSEI jest Microsoft. Studenci Informatyki na WSEI kończą certyfikowane kursy Microsoft realizujące międzynarodowe standardy. Studenci Zarządzania i Finansach w toku nauczania uczestniczą w szkoleniach i w

Przez studentów ceniona jest za wysoki poziom kształcenia, ale również za niepowtarzalną, przyjazną atmosferę!


Oferta edukacyjna WSEiI

Rekrutacja na studia

Punkt Rekrutacyjno - Informacyjny znajduje się w Strefie Coworkingu uczelni przy ul. św. Filipa 17 (obok bramy wjazdowej).

W tym miejscu uzyskasz wszechstronne informacje dotyczące zasad, kierunków i form prowadzonych studiów, a także pomożemy Ci w wielu ważnych kwestiach związanych z podjęciem nauki. W tym celu dyżury w Punkcie Rekrutacyjno-Informacyjnym pełnią pracownicy naukowo-dydaktyczni sprawujący funkcję opiekunów studentów, specjalista ds. finansowych, dziekan, pracownicy administracyjni – doradcy studentów i studenci.

Od kandydatów na I rok studiów wymagane są następujące dokumenty:

  1. podanie wypełnione według ustalonego wzoru,
  2. świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis) oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej, jeśli stanowi osobny dokument (może być kserokopia),
  3. kserokopia dowodu osobistego,
  4. kserokopia książeczki wojskowej (w przypadku mężczyzn), lub oświadczenie
    o przynależności do WKU i przyznanej kategorii wojskowej
  5. dwie fotografie legitymacyjne,
  6. dowód opłaty rejestracyjnej.

Zamknięcie rekrutacji na studia nastąpi po wyczerpaniu limitu miejsc, nie później jednak niż do dnia 30.09.2017 r.

Kontakt z nami:

ul. Św. Filipa 17, 31-150 Kraków
tel. 12-431-18-90 wew. 110, 128
e-mail: rekrutacja@wsei.edu.pl
gg 6969774

Studia podyplomowe

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie posiada atrakcyjną ofertę studiów podyplomowych.

Szczegółowe informacje oraz programy podyplomowe znajdziesz TUTAJ


Nasze atuty - warto wiedzieć

Artykuły dotyczące uczelni

Brak wyników.

Lokalizacja