​Prawo w Kielcach

Młodzi ludzie chcą zostawać prawnikami. Kusi perspektywa solidnego, poważanego zawodu i przyzwoitych zarobków.

Same studia prawnicze do łatwych nie należą. Wymagają od kandydata systematyczności, cierpliwości, przyswajania bardzo dużych partii materiału, dobrej pamięci i umiejętności logicznego myślenia.


Jak wygląda studiowanie prawa?


Kierunek realizowany jest w formie 5-letnich, jednolitych studiów, kończących się dyplomem magistra.

Przykładowe przedmioty w programie kształcenia na prawie: prawoznawstwo, historia ustroju i prawa w Polsce, prawo rzymskie, łacińska terminologia prawnicza, logika prawnicza, prawo cywilne, prawo karne, prawo administracyjne, etyka prawnicza, prawo gospodarcze, postępowanie administracyjne/karne/cywilne, kryminologia, kryminalistyka.

Absolwenci prawa przygotowani są do egzaminu na wybraną aplikację.

Do wyboru są aplikacje:

  • adwokacka
  • radcowska
  • sędziowska
  • prokuratorska
  • notarialna
  • komornicza.


Perspektywy zawodowe po prawie


Ukończenie konkretnej aplikacji pozwala na rozpoczęcie kariery w określonym zawodzie prawniczym (wynikającym z tej aplikacji).

Absolwenci z dyplomem magistra (bez aplikacji) zatrudniani są wszędzie tam, gdzie wymagana jest znajomość prawa i sprawne poruszanie się w zmieniających się przepisach: potrafią prowadzić negocjacje, mediacje, realizować zadania związane z obsługą prawną w przedsiębiorstwach czy instytucjach prywatnych lub publicznych.


Gdzie studiować prawo w Kielcach?


Dwie uczelnie oferują ten kierunek. Zapoznajcie się z proponowanym specjalnościami, zasadami rekrutacji i kosztami kształcenia:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania, specjalności:

  • prawo europejskie i międzynarodowe
  • specjalizacja sądowa.

Rekrutacja na podstawie wyników uzyskanych na maturze z języka polskiego, matematyki, języka obcego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród: geografia, historia, wos.

Rok studiów niestacjonarnych kosztuje 5000 zł.

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. Prof. Lipińskiego w Kielcach

Miesiąc studiów stacjonarnych kosztuje 390 zł, niestacjonarnych – 360 zł.

Wybór kariery prawniczej to nie zawsze łatwa droga. Długie, wymagające studia, po nich aplikacja.

Czy warto więc studiować prawo?

Posłuchajcie: