Szczegółowy opis uczelni
Kierunki studiów oferowane przez WSB

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - Studia magisterskie

Specjalności:


BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - studia licencjackie

Specjalności:


PEDAGOGIKA - Studia licencjackie

Specjalności:

 • Animacja kultury z arteterapią
 • Bezpieczeństwo szkolne – profilaktyka i prewencja
 • Doradztwo psychospołeczne i zawodowe
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Menadżer kultury i rekreacji
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią
 • Pedagogika pracy – coaching, mentorin i tutoring
 • Pedagogika rodziny – asystent rodziny i osoby starszej
 • Pedagogika wczesnoszkolna z logopedią
 • Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem fizycznym
 • Pedagogika zdrowia z psychodietetyką
 • Praca socjalna i kuratela sądowa
 • Profilaktyka i prewencja uzależnień
 • Resocjalizacja i pedagogika penitencjarna
 • Terapia zajęciowa


PSYCHOLOGIA - Studia licencjackie

Specjalności:

Artykuły dotyczące uczelni
No results found.
Lokalizacja