​Informatyka w Kielcach

Informatyka to studia dla osób kreatywnych, pomysłowych, o predyspozycjach matematycznych, umiejących rozwiązywać skomplikowane problemy. W toku studiów niezbędne będzie duże zaangażowanie, studenci będą mieli do wykonania sporo własnych projektów.


Perspektywy pracy po informatyce


Absolwenci kierunku, zależnie od ukończonej specjalności, mogą pracować w firmach tworzących oprogramowanie komputerowe, zajmujących się tworzeniem i administrowaniem systemów informatycznych, baz danych, sieci komputerowych. Są zatrudniani w firmach telekomunikacyjnych, pracują dla operatorów sieci komórkowych. Z powodzeniem mogą prowadzić własną działalność w zakresie usług informatycznych: tworzenia aplikacji, grafiki komputerowej, konfigurowania i serwisowania sprzętu komputerowego.


Jak wyglądają studia na informatyce?


Pierwszy etap to 3,5-letnie studia inżynierskie. W Kielcach kształcenie na informatyce na magisterskich studiach II stopnia można kontynuować tylko na Politechnice Świętokrzyskiej.

Wybrane przedmioty w programie studiów: analiza matematyczna, algebra linowa, środowisko programisty, algorytmy i struktury danych, architektura systemów komputerowych, systemy operacyjne, sieci komputerowe, bazy danych, grafika komputerowe, programowanie sieciowe, inżynieria oprogramowania, programowanie struktur cyfrowych.

Wiele zajęć to laboratoria i własne projekty studentów.


Informatyka w Kielcach


Dwie uczelnie oferują ten kierunek. Zapoznajcie się ze szczegółową ofertą, zasadami rekrutacji i kosztami kształcenia:

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, specjalności:

  • systemy informacyjne
  • grafika komputerowa
  • teleinformatyka.

Rekrutacja na podstawie wyników uzyskanych na maturze z języka polskiego, języka obcego, matematyki oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród: fizyka z astronomią, chemia, informatyka, historia, geografia, biologia, wiedza o społeczeństwie.

Semestr studiów niestacjonarnych kosztuje 2000 zł.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, studia 3,5-letnie inżynierskie, specjalności:

  • teleinformatyka
  • technologie informatyczne.

Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z matematyki i języka obcego.

Bardzo ważne – nie tylko oczywiście w zawodzie informatyka – jest dbanie o ciągły rozwój, śledzenie nowinek branżowych. Niektórzy sądzą, że dobrze zorganizowane kusy wystarczą do uzyskania odpowiednich kwalifikacji zawodowych.

Tymczasem o przewadze studiów informatycznych nad innymi formami zdobywania wiedzy opowiada autor artykułu: