Organizacja opieki nad osobą starszą

Kierunek organizacja opieki nad osoba starszą odpowiada aktualnym i przyszłym potrzebom szybko starzejącego się społeczeństwa.

Jego celem jest kształcenie specjalistów z zakresu opieki nad starszymi, organizacji ich czasu wolnego oraz przestrzeni społecznej, jak również bezpośredniego wspierania w formie aktywizujących oddziaływań terapeutycznych (w systemie ciągłym oraz w tzw. domach pobytu dziennego).

Połączenie perspektywy humanistycznej, społecznej i medycznej pozwoli przygotować absolwentów do prowadzenia i koordynowania kompleksowej opieki pedagogicznej, duchowej, społecznej i medycznej nad osobami starszymi. Zdobyte w czasie studiów kwalifikacje umożliwią właściwe podejście zarówno do zdrowia fizycznego i niepełnosprawności, jak i potrzeb duchowych oraz społecznych osób powierzonych ich opiece.

Studia przygotowują do asystowania człowiekowi starszemu w życiu codziennym oraz udzielaniu wsparcia jego opiekunom w podejmowaniu wielorakich zadań, przez co uwzględniają oczekiwania społeczne i rynku pracy. Absolwenci kierunku mogą kontynuować kształcenie na studiach drugiego stopnia.

Jakie uczelnie oferują kierunek Organizacja opieki nad osobą starszą
Total 2 items.
W których miastach można studiować Organizacja opieki nad osobą starszą

Bydgoszcz

Bydgoszcz
Uczelnie: 10
Kierunki: 161

Toruń

Toruń
Uczelnie: 4
Kierunki: 106
Komentarze (0)
No comments found