Reklama

Studia na kierunku Reklama adresowane są do absolwentów szkół średnich, którzy marzą o pracy w agencjach reklamowych i firmach z nimi współpracujących, jak również osób wykonujących zawód związany z działalnością reklamową, które chciałyby wzbogacić swoje kompetencje i zdobyć nowe umiejętności praktyczne.
Absolwenci otrzymają wszechstronne przygotowanie, zdobytą wiedzę i umiejętności będą mogli wykorzystać w działaniach marketingowych, komunikacji społecznej i marketingowej, PR czy marketingu politycznym. Będą mogli efektywnie funkcjonować zawodowo w agencjach reklamy (na różnych stanowiskach), prowadzić własną działalność w obszarze usług związanych z reklamą oraz znaleźć zatrudnienie w tych działach firm i przedsiębiorstw, które bezpośrednio współpracują z agencjami reklamowymi.
Dydaktycy prowadzący zajęcia na tym kierunku to wybitni specjaliści z zakresu: psychologii społecznej i wpływu społecznego, psychologii poznawczej, emocji i motywacji, neuronauki, marketingu, komunikacji społecznej, ekonomii, językoznawstwa, historii reklamy, kulturoznawstwa, prawa i grafiki. Wesprze ich liczna grupa znakomitych i uznanych praktyków reklamy.
W programie studiów przewidzianych jest prawie 500 godzin zajęć o charakterze praktycznym, prowadzonych przez osoby aktywne na rynku pracy, osiągające spektakularne sukcesy zawodowe. Część zajęć ma charakter opcjonalny, co umożliwia studentom uzyskanie specyficznych kompetencji, dostosowanych do ich zainteresowań i planów zawodowych. Duża część zajęć realizowana jest w specjalistycznych pracowniach lub studiach, a także agencjach reklamowych.
Perspektywy zawodowe po kierunku Reklama
Absolwent studiów pozna specyfikę funkcjonowania agencji reklamowej i uzyska kompetencje związane z pracą w agencji na poszczególnych stanowiskach. Będzie też posiadał kompetencje przydatne w pracy w firmach bezpośrednio współpracujących z takimi agencjami, a więc w instytucjach zajmujących się badaniem rynku, działach PR i marketingu przedsiębiorstw komercyjnych, strukturach organizujących różne akcje o charakterze społecznym i politycznym.

Przykładowe miejsca pracy to: agencje reklamowe, agencje marketingowe, agencje konsultingowe,działy marketingu dużych przedsiębiorstw, działy komunikacji z klientem, działy PR związane z marketingiem, partie i organizmy polityczne, struktury prowadzące działalność prospołeczną, instytucje zajmujące się badaniem rynku.

Jakie uczelnie oferują kierunek Reklama

No results found.

W których miastach można studiować Reklama

No results found.

Komentarze (0)

No comments found