żywienie człowieka i dietetyka

Studia na kierunku żywienie człowieka i dietetyka mają na celu wykształcenie kompetentnego pracownika instytucji zajmujących się żywieniem człowieka w stanie zdrowia i choroby oraz nadzorem nad prawidłowym żywieniem.

Absolwent tego kierunku ma posiadać umiejętności, pozwalające realizować indywidualną działalność ukierunkowaną na profilaktykę zaburzeń stanu zdrowia, związanych z żywnością i żywieniem, promocję zdrowego żywienia i poradnictwa w tym zakresie.

Studia na żywieniu człowieka i dietetyce mają wykształcić specjalistę, potrafiącego wykorzystać wiedzę o żywieniu w działaniach praktycznych oraz edukacji grupowej i indywidualnej, w zdrowiu i chorobie.

Program studiów obejmuje naukę przedmiotów przygotowujący teoretycznie i praktycznie do: planowania racjonalnego żywienia opracowania diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją, oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia i rozpoznania niedożywienia, zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym, oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia.

Jakie uczelnie oferują kierunek żywienie człowieka i dietetyka

Total 2 items.

W których miastach można studiować żywienie człowieka i dietetyka

Częstochowa

Częstochowa
Uczelnie: 6
Kierunki: 90

Wrocław

Wrocław
Uczelnie: 27
Kierunki: 274

Komentarze (0)

No comments found