Szczegółowy opis uczelni

Poznaj UTP w Bydgoszczy

Dołącz do #TeamUTP

Czy wybrane studia dadzą mi możliwość rozwoju i dobrą pracę? Zadajesz sobie takie pytanie - odpowiedzią jest UTP!

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy jako jedyna szerokoprofilowa uczelnia w regionie kujawsko-pomorskim, daje możliwość zdobycia dyplomu inżyniera, licencjata, magistra i doktora w obszarze nauk: technicznych, przyrodniczych, rolniczych, ekonomicznych i artystycznych.

W ciągu 68 lat istnienia mury Uniwersytetu opuściło ponad 60 000 absolwentów, dobrze przygotowanych do podjęcia atrakcyjnej pracy. Ofertę edukacyjną UTP tworzą 32 kierunki studiów.

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowa, ciekawe, nowoczesne programy studiów wzbogacone o zajęcia praktyczne, obozy sportowe, plenery artystyczne i programy POWER to atuty naszej uczelni. To także ponad 50 wykładowców z zagranicy. UTP prowadzi ożywione kontakty z wieloma uczelniami i ośrodkami badawczymi na całym świecie. Uczelnia bierze udział w programie Erasmus+, w ramach którego rokrocznie na naszą uczelnię przyjeżdża około 300 studentów zagranicznych.

Chlubą Uniwersytetu są absolwenci, którzy znakomicie radzą sobie na rynku pracy i bez trudu znajdują atrakcyjną pracę. UTP posiada nowoczesną bazę dydaktyczną w campusie fordońskim oraz budynkach w centrum Bydgoszczy, przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dla studentów przygotowaliśmy 1300 miejsc w nowoczesnych domach studenckich z dostępem do internetu.

Swoje pasje studenci UTP mogą rozwijać w ponad 60 kołach naukowych, organizacjach, klubach studenckich, gazecie akademickiej - Format 2.0, czy wolontariacie, np. Uniwersytetu Dziecięcego.

Wejdź na stronę: www.utp.edu.pl


Oferta kształcenia

Pobierz szczegółowy INFORMATOR dla kandydata

Wykaz kierunków studiów - TUTAJ


Studia I stopnia

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

Wydział Zarządzania


Studia II stopnia

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

Wydział Zarządzania

Rekrutacja na studia

Zasady i tryb przyjmowania kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy dostępne są na stronie internetowej Uczelni


Życie studenckie

Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego UTP

W skład Samorządu Studenckiego wchodzą wszyscy studenci danej Uczelni (art. 202 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym). Jednak aby głos studentów był silny i znaczący, wybieramy swoich przedstawicieli na drodze wyborów. To oni działają w oficjalnych strukturach samorządu, m.in. w Uczelnianej Radzie Samorządu Studenckiego UTP, która jest najwyższym organem reprezentującym studentów na naszej Uczelni.
Zajmujemy się przede wszystkim reprezentowaniem i dbaniem o prawa studentów jak i opracowywaniem nowych rozwiązań korzystnych dla nas wszystkich. Wielu z nas jest członkami Kolegium Elektorów Studentów (mając prawo wyboru Dziekanów i Rektora), Kolegium Senatorów Studentów (zasiadając w Senacie Uczelni, czyli najwyższego jej organu) i wielu komisji uczelnianych i senackich. Dbamy by wszędzie interes studentów nie został pominięty.
Wspieramy też każdy przejaw studenckiej aktywności a sami organizujemy wiele cyklicznych wydarzeń, jak Otrzęsiny, Juwenalia Bydgoskie UTP oraz wiele mniejszych imprez razem z naszymi partnerami. Działamy w :
  • Parlamencie Studentów RP
  • Forum Uczelni Technicznych
  • Forum Uczelni Rolniczych
  • Porozumieniu Samorządów Uczelni Bydgoskich

Koła artystyczne

Chór Akademicki Dyrygent: mgr Agnieszka Sowa chorutp@gmail.com

Organizacje studencie

Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego UTP Prezes: dr inż. Magdalena Banach-Szott swfis@utp.edu.pl
Akademicki Klub Krótkofalowców Prezes: Konrad Pawlikowski sp2put@utp.edu.pl
Niezależne Zrzeszenie Studentów Komisja Uczelniana UTP Przewodnicząca: Hanna Wojciechowska hanna.wojciechowska@nzs.org.pl
Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego Przewodnicząca: Patryk Kleczka samorzad@utp.edu.pl
Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów Przewodniczący: mgr inż. Waldemar Studziński ursd@utp.edu.pl
Akademicki Klub Badań Podwodnych ARIUS Prezes: mgr inż. Krzysztof Chodakowski arius@utp.edu.pl
Studenckie Forum Business Centre Club Przewodniczący: Marcin Kośmider m.kosmider@sfbcc.org.pl

Koła naukowe

Liczne działające na UTP organizacje i koła naukowe dostępne są TUTAJ


Skontaktuj się z nami

Biuro Rekrutacji

rekrutacja@utp.edu.pl

TEL. 52 374 94 11

Dział Kształcenia i Spraw Studenckich

Al. prof. S. Kaliskiego 7, bud. RCI, p. A15

e-mail: rdd@utp.edu.pl

http://www.utp.edu.pl

TEL: 52 374 94 01, 52 374 94 06, 52 374 93 97

Dziekanat Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Al. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-789 Bydgoszcz

e-mail: dzwbiis@utp.edu.pl

http://wbis.utp.edu.pl

TEL: 52 340 85 00

Dziekanat Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej

ul. Seminaryjna 3, 85-326 Bydgoszcz

e-mail: dzwtiich@utp.edu.pl

http://wtiich.utp.edu.pl

TEL: 52 374 90 50

Dziekanat Wydziału Inżynierii Mechanicznej

Al. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-789 Bydgoszcz

e-mail: dzwim@utp.edu.pl

http://wim.utp.edu.pl

TEL: 52 340 82 70

Dziekanat Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

Al. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-789 Bydgoszcz

e-mail: wtie@utp.edu.pl

http://wtie.utp.edu.pl

TEL: 52 340 80 16, 52 340 80 38

Dziekanat Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii

ul. Bernardyńska 6/8, 85-029 Bydgoszcz

e-mail: dzwr@utp.edu.pl

http://wr.utp.edu.pl

TEL: 52 374 95 63

Dziekanat Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt

ul. Mazowiecka 28, 85-084 Bydgoszcz

e-mail: whibz@utp.edu.pl

http://whbz.utp.edu.pl

TEL: 52 374 97 67

Dziekanat Wydziału Zarządzania

ul. Fordońska 430, 85-790 Bydgoszcz

e-mail: dzwzr@utp.edu.pl

http://wz.utp.edu.pl

TEL: 52 340 88 60

Artykuły dotyczące uczelni

Total 8 items.

UTP w Bydgoszczy - rekrutacja na studia II st...

Planujesz studia drugiego stopnia w Bydgoszczy? Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy to bardzo dobry wybór.

UTP w Bydgoszczy zaprasza na studia II stopni...

Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy prowadzi rekrutację na studia II stopnia. Sprawdź ofertę kierunków i zacznij studia już marcu.…

​Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im....

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy zaprasza na Drzwi Otwarte 2018 1 lutego 2018 r. w godz. od…

UTP w Bydgoszczy zaprasza na Drzwi Otwarte

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy serdecznie zaprasza na Drzwi Otwarte, które odbędą się 11 lutego 2016 roku. Szczegóły…

UTP w Bydgoszczy rekrutuje na studia drugiego...

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy prowadzi rekrutację na studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne. Wykaz oferowanych kierunków poniżej.

UTP w Bydgoszczy zaprasza na Drzwi Otwarte

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy zaprasza wszystkich chętnych na Drzwi Otwarte 12 lutego 2015 roku w…

UTP w Bydgoszczy – kierunek zoofizjoterapia

niwersytet Techniczno-Przyrodniczy zaprasza na nowy kierunek studiów zoofizjoterapię. Są to studia dla osób, pragnących pracować ze zwierzętami zarówno towarzyszącymi, hodowlanymi,…

UTP w Bydgoszczy prowadzi rekrutację uzupełni...

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy prowadzi rekrutację uzupełniającą na studia stacjonarne pierwszego stopnia na atrakcyjne kierunki studiów.

Lokalizacja