Szczegółowy opis uczelni

Poznaj UTP w Bydgoszczy

UTP - Twój must have!

Czy nowo wybrane studia dadzą mi możliwość rozwoju i dobrą pracę? Jeśli zadajesz sobie takie pytania - odpowiedzią jest UTP!

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy jako jedyna uczelnia w regionie kujawsko-pomorskim integruje nauki techniczne, przyrodnicze, rolnicze, ekonomiczne i artystyczne, uruchamiając nowe, potrzebne regionowi kierunki studiów. Mamy 67 lat doświadczenia, prestiżu, ale i ciągłego rozwoju. Jako uczelnia szerokoprofilowa dajemy możliwość zdobycia dyplomu inżyniera, licencjata, magistra i doktora.

W ciągu 67 lat istnienia mury Uniwersytetu opuściło blisko 60 000 absolwentów. Atrakcyjną ofertę edukacyjną UTP tworzą 32 kierunki studiów. Pogłębianiu zdobytej wiedzy i poszerzaniu umiejętności zawodowych służą studia podyplomowe (ponad 20 kierunków).

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowa, kierunki z pozytywnymi ocenami Polskiej Komisji Akredytacyjnej, ciekawe, nowoczesne programy studiów, wzbogacone o zajęcia praktyczne, obozy sportowe, plenery artystyczne to atuty naszej uczelni.

UTP prowadzi ożywione kontakty z wieloma uczelniami i ośrodkami badawczymi niemal na całym świecie. Dzięki podpisanym umowom partnerskim studenci oraz pracownicy naukowi mają możliwość obserwowania najnowszych tendencji w nauce i technologii, kształcenia się poza granicami kraju oraz uczestniczenia we wspólnych projektach badawczych. Uczelnia bierze udział w programie Erasmus+. Nasze 20-letnie doświadczenie z tym programem zaowocowało około 200 umowami o współpracy. Dzięki nim ponad 100 naszych studentów i pracowników rocznie wyjeżdża na studia, staże i stypendia zagraniczne - możesz do nich dołączyć!

Poznawać inne kultury i studiować w międzynarodowym towarzystwie możesz także na miejscu. Rokrocznie na naszą uczelnię przyjeżdża około 300 studentów z UE i krajów stowarzyszonych w programie Erasmus+ oraz ponad 50 wykładowców z zagranicy prowadzi na naszej uczelni zajęcia. Nasi studenci już podczas studiów mają możliwość odbycia praktyk, staży, czy też realizacji tematu pracy dyplomowej w oddziałach renomowanych firm regionu, kraju, ale i całej UE.

Chlubą Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego są jego absolwenci, którzy znakomicie radzą sobie na rynku pracy i bez trudu znajdują zatrudnienie, przy pomocy uczelnianego Biura Karier. Realizację marzeń naszych studentów niewątpliwe wspiera szeroki program stypendialny, pomoc finansowa i zawodowa (np. płatne staże) w ramach różnych programów współfinansowanych przez UE. UTP posiada nowoczesną bazę dydaktyczną zlokalizowaną w fordońskim campusie oraz budynkach w centrum Bydgoszczy, przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dla naszych studentów przygotowaliśmy ponad 1300 miejsc w nowoczesnych domach studenckich z dostępem do internetu, restaurację uniwersytecką oraz punkty gastronomiczne w każdym budynku.

Swoje pasje studenci UTP mogą rozwijać w ponad 60 kołach naukowych, organizacjach, klubach studenckich gazecie akademickiej - Format UTP, czy wolontariacie, np. Uniwersytetu Dziecięcego.

Umysł – Technologia - Przyszłość

Oferta kształcenia

Oferta dydaktyczna na rok akademicki 2019/2020 do pobrania TUTAJ

Pobierz szczegółowy INFORMATOR dla kandydata


Rekrutacja na studia

Zasady i tryb przyjmowania kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy dostępne są na stronie internetowej Uczelni

Terminarz rekrutacji na rok 2018/2019 - zobacz TUTAJ


STUDIA STACJONARNE – studia I stopnia

Architektura

Architektura wnętrz

Budownictwo

Inżynieria środowiska

Geodezja i kartografia NOWOŚĆ!

Zootechnika – specjalności: agroturystyka, hodowla zwierząt i gospodarka paszowa, hodowla zwierząt wolno żyjących i gospodarka łowiecka, organizacja rozrodu i ochrona zdrowia zwierząt

Inspekcja weterynaryjna

Zoofizjoterapia – specjalności: fizjoterapia zwierząt towarzyszących, fizjoterapia zwierząt nieudomowionych i egzotycznych

Mechanika i budowa maszyn – specjalności:konstrukcja maszyn i urządzeń, maszyny robocze, pojazdy szynowe, samochody i ciągniki, technika tworzyw polimerowych, technologia maszyn

MechatronikaNOWOŚĆ!

Transport – specjalności: inżynieria powypadkowa w transporcie, inżynieria ruchu drogowego, organizacja transportu, transport drogowy, logistyka

Inżynieria biomedyczna – specjalności: techniczny doradca medyczny, teleinformatyka medyczna

Inżynieria odnawialnych źródeł energii – specjalności: monitorowanie instalacji odnawialnych źródeł energii, projektowanie instalacji odnawialnych źródeł energii

Przetwórstwo tworzyw sztucznych (wymiar dualny) – specjalności: technologiczna, narzędziowa CAD/CAM

Wzornictwo

Architektura krajobrazu – specjalności: architektura obiektów krajobrazu, ochrona i kształtowanie krajobrazu

Biotechnologia – specjalności: agrobiotechnologia, biotechnologia w produkcji zwierzęcej

Rolnictwo – specjalności: agronomia i agrobiznes, kształtowanie środowiska, ochrona roślin, produkcja ogrodnicza

Technologia żywności i żywienie człowieka – specjalności: technologie produktów roślinnych, technologie produktów zwierzęcych

Zielarstwo i fitoterapia – specjalności: technologia roślinnych substancji bioaktywnych, zastosowanie roślin leczniczych

Analityka chemiczna i spożywcza – specjalności: analityka środowiska, analityka żywności

Inżynieria materiałowa – specjalności: inżynieria materiałów polimerowych

Technologia chemiczna – specjalności: biotechnologia przemysłowa, technologia procesów chemicznych, chemia i technologia kosmetyków

Technologia żywności i żywienie człowieka – specjalności: inżynieria żywności

Elektronika i telekomunikacja – specjalności: systemy i sieci telekomunikacji cyfrowej

Elektrotechnika – specjalności: elektrotechnika przemysłowa

Energetyka – specjalności: eksploatacja systemów energetycznych

Informatyka stosowana – specjalności: technologie informacyjne, programowanie aplikacji biznesowych

Teleinformatyka – specjalności: sieci teleinformatyczne

Finanse i rachunkowość – specjalności: finanse i rachunkowość przedsiębiorstw, finanse i rachunkowość sektora publicznego, rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw

Zarządzanie – specjalności: zarządzanie w gospodarce żywnościowej, zarządzanie w przedsiębiorstwie przemysłowym, zarządzanie w handlu i usługach, marketing w organizacji

Zarządzanie i inżynieria produkcji – specjalności: zarządzanie procesami produkcyjnymi, projektowanie usług logistycznych

Gospodarowanie zasobami naturalnymi NOWOŚĆ!


STUDIA STACJONARNE – studia II stopnia

Architektura

Architektura wnętrz

Budownictwo – specjalności: konstrukcje budowlane i inżynierskie, technologia i organizacja budownictwa, drogi, ulice i lotniska

Inżynieria środowiska – specjalności: monitoring środowiska, urządzenia sanitarne, balneotechnika

Zootechnika – specjalności: agroturystyka, hodowla zwierząt i gospodarka paszowa, hodowla zwierząt wolno żyjących i gospodarka łowiecka, organizacja rozrodu i ochrona zdrowia zwierząt, hodowla i chów zwierząt towarzyszących i egzotycznych

Mechanika i budowa maszyn – specjalności: maszyny i urządzenia rolnicze, samochody i ciągniki, procesy, maszyny i systemy produkcyjne, konstrukcja maszyn i urządzeń, eksploatacja maszyn i pojazdów, technika tworzyw polimerowych, inżynieria odnawialnych źródeł energii

Transport – specjalności: transport drogowy, inżynieria ruchu drogowego, organizacja transportu, inżynieria powypadkowa w transporcie

Inżynieria biomedyczna – specjalności: inżynieria telemedyczna, biomechanika

Biotechnologia – specjalności: agrobiotechnologia, biotechnologia w produkcji zwierzęcej

Rolnictwo – specjalności: agronomia i agrobiznes, kształtowanie środowiska, rolnictwo ekologiczne

Technologia żywności i żywienie człowieka – specjalności: technologia produktów roślinnych i żywienie człowieka, przetwórtswo i bezpieczeństwo produktów zwierzęcych, nowoczesne kierunki w technologii żywności i w żywieniu człowieka

Technologia chemiczna – specjalności: technologia procesów chemicznych, nowoczesne technologie materiałowe, analityka chemiczna i spożywcza, biotechnologia przemysłowa

Elektronika i telekomunikacja – specjalności: systemy i sieci telekomunikacji cyfrowej, sieci teleinformatyczne, informatyczne systemy sterowania i zarządzania

Elektrotechnika – specjalności: elektrotechnika przemysłowa

Informatyka stosowana – specjalności: cyfrowe przetwarzanie sygnałów, systemy informatyczne, bioinformatyka

Zarządzanie – specjalności: zarządzanie przedsiębiorstwem, informatyka w zarządzaniu, zarządzanie logistyką, marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem

Zarządzanie i inżynieria produkcji - specjalności: inżynieria produkcji w agrobiznesie, zarządzanie recyklingiem


STUDIA NIESTACJONARNE – studia I stopnia

Budownictwo

Inżynieria środowiska

Zootechnika – specjalności: agroturystyka, hodowla zwierząt i gospodarka paszowa

Zoofizjoterapia – specjalności: fizjoterapia zwierząt towarzyszących, fizjoterapia zwierząt nieudomowionych i egzotycznych

Mechanika i budowa maszyn – specjalności: :konstrukcja maszyn i urządzeń, maszyny robocze, pojazdy szynowe, samochody i ciągniki, technika tworzyw polimerowych, technologia maszyn

Transport – specjalności: inżynieria powypadkowa w transporcie, inżynieria ruchu drogowego, organizacja transportu, transport drogowy, logistyka

Biotechnologia – specjalności: agrobiotechnologia

Rolnictwo – specjalności: agronomia i agrobiznes, kształtowanie środowiska

Analityka chemiczna i spożywcza – specjalności: analityka środowiska, analityka żywności

Technologia chemiczna – specjalności: technologia procesów chemicznych

Elektronika i telekomunikacja – specjalności: systemy i sieci telekomunikacji cyfrowej

Elektrotechnika –specjalności: elektrotechnika przemysłowa

Informatyka stosowana – specjalności: technologie informacyjne, programowanie aplikacji biznesowych

Teleinformatyka – specjalności: sieci teleinformatyczne

Finanse i rachunkowość– specjalności: finanse i rachunkowość przedsiębiorstw, finanse i rachunkowość sektora publicznego, rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw

Zarządzanie – specjalności: zarządzanie w handlu i usługach, marketing w organizacji

Zarządzanie i inżynieria produkcji – specjalności: zarządzanie procesami produkcyjnymi, projektowanie usług logistycznych


STUDIA NIESTACJONARNE – studia II stopnia

Budownictwo – specjalności: konstrukcje budowlane i inżynierskie, technologia i organizacja budownictwa, budowa i eksploatacja autostrad

Inżynieria środowiska – specjalności: monitoring środowiska, urządzenia sanitarne

Zootechnika – specjalności: agroturystyka, hodowla zwierząt i gospodarka paszowa, hodowla zwierząt wolno żyjących i gospodarka łowiecka

Mechanika i budowa maszyn – specjalności: maszyny i urządzenia rolnicze, samochody i ciągniki, technologia maszyn, maszyny i urządzenia przemysłu chemicznego i spożywczego, obrabiarki i rządzenia technologiczne

Transport – specjalności: transport drogowy, inżynieria ruchu drogowego, organizacja transportu, inżynieria powypadkowa w transporcie

Rolnictwo – specjalności: agronomia i agrobiznes, kształtowanie środowiska

Technologia chemiczna – specjalności: technologia procesów chemicznych, nowoczesne technologie materiałowe

Elektronika i telekomunikacja – specjalności: systemy i sieci telekomunikacji cyfrowej, sieci teleinformatyczne, informatyczne systemy sterowania i zarządzania

Elektrotechnika – specjalności: elektrotechnika przemysłowa

Informatyka stosowana – specjalności: cyfrowe przetwarzanie sygnałów, systemy informatyczne, bioinformatyka

Zarządzanie - specjalności: zarządzanie przedsiębiorstwem, informatyka w zarządzaniu, zarządzanie logistyką, marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem

Zarządzanie i inżynieria produkcji – specjalności: inżynieria produkcji w agrobiznesie, zarządzanie recyklingiem

Życie studenckie

Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego UTP

W skład Samorządu Studenckiego wchodzą wszyscy studenci danej Uczelni (art. 202 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym). Jednak aby głos studentów był silny i znaczący, wybieramy swoich przedstawicieli na drodze wyborów. To oni działają w oficjalnych strukturach samorządu, m.in. w Uczelnianej Radzie Samorządu Studenckiego UTP, która jest najwyższym organem reprezentującym studentów na naszej Uczelni.
Zajmujemy się przede wszystkim reprezentowaniem i dbaniem o prawa studentów jak i opracowywaniem nowych rozwiązań korzystnych dla nas wszystkich. Wielu z nas jest członkami Kolegium Elektorów Studentów (mając prawo wyboru Dziekanów i Rektora), Kolegium Senatorów Studentów (zasiadając w Senacie Uczelni, czyli najwyższego jej organu) i wielu komisji uczelnianych i senackich. Dbamy by wszędzie interes studentów nie został pominięty.
Wspieramy też każdy przejaw studenckiej aktywności a sami organizujemy wiele cyklicznych wydarzeń, jak Otrzęsiny, Juwenalia Bydgoskie UTP oraz wiele mniejszych imprez razem z naszymi partnerami. Działamy w :


 • Parlamencie Studentów RP
 • Forum Uczelni Technicznych
 • Forum Uczelni Rolniczych
 • Porozumieniu Samorządów Uczelni Bydgoskich

Koła artystyczne

 1. Chór Akademicki Dyrygent: mgr Agnieszka Sowa chorutp@gmail.com

Organizacje studencie

 1. Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego UTP Prezes: dr inż. Magdalena Banach-Szott swfis@utp.edu.pl
 2. Akademicki Klub Krótkofalowców Prezes: Konrad Pawlikowski sp2put@utp.edu.pl
 3. Niezależne Zrzeszenie Studentów Komisja Uczelniana UTP Przewodnicząca: Hanna Wojciechowska hanna.wojciechowska@nzs.org.pl
 4. Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego Przewodnicząca: Patryk Kleczka samorzad@utp.edu.pl
 5. Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów Przewodniczący: mgr inż. Waldemar Studziński ursd@utp.edu.pl
 6. Akademicki Klub Badań Podwodnych ARIUS Prezes: mgr inż. Krzysztof Chodakowski arius@utp.edu.pl
 7. Studenckie Forum Business Centre Club Przewodniczący: Marcin Kośmider m.kosmider@sfbcc.org.pl

Koła naukowe

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Koło Naukowe Inżynierii Ruchu, Opiekun naukowy: mgr inż. Marcin Karwasz

Koło Naukowe Inżynierii Sanitarnej i Wodnej, Opiekun naukowy: dr inż. Rafał Pasela

Koło Naukowe Mechaniki Budowli, Opiekun naukowy: mgr inż. Magdalena Sosnowska

Koło Naukowe Nowoczesnych Metod Projektowania Technologii Robót Budowlanych, Opiekun naukowy: dr inż. Zbigniew Tokarski

Koło Naukowe Ogrzewnictwa, Wentylacji i Klimatyzacji KLIMA, Opiekun naukowy: dr inż. Magdalena Nakielska

Koło Naukowe Architektury i Urbanistyki Grupa B, Opiekun naukowy: mgr inż. arch. Łukasz Lewandowski

Koło Naukowe FASTLANE, Opiekun naukowy: mgr inż. Radosław Klusek

Naukowe Koło Artystyczne Sztuk Wizualnych, Opiekun naukowy: mgr Agnieszka Mierzwa

Koło Naukowe Budownictwo Energooszczędne, Opiekun naukowy: dr inż. Krzysztof Pawłowski

Koło Naukowe Zarządzania Projektami Budowlanymi COMA, Opiekun naukowy: dr inż. Jarosław Górecki

Koło Naukowe Historii Architektury i Konserwacji Zabytków ECHINUS, Opiekun naukowy: dr Daria Bręczewska - Kulesza

Koło Naukowe A4F LAB, Opiekun naukowy: mgr inż. arch. Jan Janusz

Koło Naukowe ArTak, Opiekun naukowy: mgr Barbara Linowiecka

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

1.Koło Naukowe Ekologii Zwierząt, Opiekun naukowy: dr inż. Radomir Graczyk

2.Koło Naukowe Hodowców Trzody Chlewnej Opiekun naukowy: dr inż. Jan Dybała

3.Naukowe Koło Łowieckie HUBERTUS Opiekun naukowy: dr hab. inż. Witold Brudnicki

4.Koło Naukowe Pasjonatów Hodowli Bydła Opiekun naukowy: dr inż. Mariusz Bogucki

5.Koło Naukowe Zoologów Opiekun naukowy: dr inż. Piotr Indykiewicz

6.Koło Naukowe Hobbyści Zwierząt Amatorskich Opiekun naukowy: dr inż. Ewa Peter

7.Koło Naukowe LEVADA Opiekun naukowy: dr inż. Magdalena Drewka

8.Koło Naukowe Zoofizjoterapeutów Opiekun naukowy: dr inż. Konrad Walasik

Wydział Inżynierii Mechanicznej

1.Koło Naukowe CAD Opiekun naukowy: dr inż. Artur Cichański

2.Koło Naukowe Mechaników Opiekun naukowy: dr inż. Tadeusz Mikołajczyk

3.Koło Naukowe NARZĘDZIOWIEC Opiekun naukowy: dr inż. Robert Polasik

4.Koło Naukowe TECH - PLAST Opiekun naukowy: mgr inż. Piotr Czyżewski

5.Koło Naukowe Sterowania i Robotyki Opiekun naukowy: dr inż. Sylwester Wawrzyniak

6.Koło Naukowe TOP GRAN Opiekun naukowy: dr inż. Izabela Piasecka

7.Koło Naukowe Designu Opiekun naukowy: mgr sztuki Aleksandra Lau

8.Koło Naukowe Transportowców Opiekun naukowy: mgr inż. Michał Lewalski

9.Koło Naukowe Mechatronika Opiekun naukowy: dr inż. Łukasz Pejkowski

10.Koło Naukowe Fanów Motoryzacji Opiekun naukowy: dr inż. Tomasz Kałaczyński

11.Koło Naukowe BioMed Opiekun naukowy: dr inż. Adam Mazurkiewicz

12.Koło Naukowe Innowacji w Technologii i Środowisku Opiekun naukowy: dr inż. Tomasz Kałaczyński

13.Koło Naukowe Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii Opiekun naukowy: dr inż. Adam Mroziński

14.Koło Naukowe Tech-Med Team Opiekun naukowy: mgr Marek Andryszczyk

15.Koło Naukowe Metod Komputerowych w Transporcie Opiekun naukowy: dr inż. Robert Kostek

16.Koło Naukowe Pojazdów Szynowych Opiekun naukowy: mgr inż. Paweł Maćkowiak

17.Studenckie Koło Projektów Naukowych ECLIPSE Opiekun naukowy: dr inż. Franciszek Bromberek doc.

18.Koło naukowe Koło/Kwadrat Opiekun naukowy: mgr inż. Michał Stopel

Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

1.Koło Naukowe Agronomii Opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Dariusz Jaskulski

2.Koło Naukowe Biotechnologii BioX Opiekun naukowy: dr inż. Iwona Jędrzejczyk

3.Koło Naukowe Botaniki i Ekologii Opiekun naukowy: dr inż. Tomasz Stosik

4.Koło Naukowe Chemii Rolnej Opiekun naukowy: dr hab. inż. Barbara Murawska

5.Koło Naukowe Doradztwa w Agrobiznesie Opiekun naukowy: dr inż. Piotr Prus

6.Koło Naukowe Ochrony Roślin Opiekun naukowy: dr inż. Małgorzata Jeske

7.Koło Naukowe Genetyki i Hodowli Roślin Opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Paweł Nowaczyk

8.Koło Naukowe Architektury Krajobrazu Opiekun naukowy: dr inż. Maciej Korczyński

9.Koło naukowe EXPLANT Opiekun naukowy: dr inż. Natalia Miler

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

1.Koło Naukowe Chemików PENTRYT Opiekun naukowy: dr inż. Katarzyna Jurek

2.Koło Naukowe Technologów Żywności CIBUS Opiekun naukowy: dr inż. Wojciech Poćwiardowski

Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektroniki

1.Koło Naukowe Elektroników SONDA Opiekun naukowy: dr inż. Damian Ledziński

2.Studenckie Koło Naukowe Stowarzyszenie Elektryków Polskich Opiekun naukowy: mgr inż. Tomasz Jaczyński

3.Koło Naukowe Programistów Opiekun naukowy: dr inż. Mścisław Śrutek

4.Koło Naukowe MatematykówOpiekun naukowy: dr Magdalena Alama – Bućko

Wydział Zarządzania

1.Studenckie Koło Artystyczne "TheATR" Opiekun naukowy: dr Daniel Sobota

2.Koło Naukowe Rynku Finansowego Opiekun naukowy: dr Grażyna Owczarczyk - Szpakowska

3.Międzywydziałowe Koło Naukowe EuroProjekt Opiekun naukowy: dr inż. Małgorzata Zajdel

4.Koło Naukowe Akademia Postępu Opiekun naukowy: dr inż. Małgorzata Michalcewicz – Kaniowska

5.Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe „ProEuropa“ Opiekun naukowy: doc. dr Wojciech Szymborski

6.Koło Naukowe Secretum Servantum Opiekun naukowy: dr Anna Michalska

7. Koło Naukowe EkoSzansa Opiekun naukowy: dr inż. Ewa Koreleska

8.Studenckie Koło Naukowe Marketingu i Reklamy Opiekun naukowy: dr Maciej Schulz

Instytut Matematyki i Fizyki

1.Koło Naukowe Fizyków NABLA Opiekun naukowy: dr inż. Łukasz Skowroński

Studium Języków Obcych

1.Koło Naukowo-Dyskusyjne Wspólny Język Opiekun naukowy: mgr Alina Maciąg

Skontaktuj się z nami

Biuro Rekrutacji

rekrutacja@utp.edu.pl

TEL. 52 374 94 11

Dział Kształcenia i Spraw Studenckich

Al. prof. S. Kaliskiego 7, bud. RCI, p. A15

e-mail: rdd@utp.edu.pl

http://www.utp.edu.pl

TEL: 52 374 94 01, 52 374 94 06, 52 374 93 97

Dziekanat Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Al. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-789 Bydgoszcz

e-mail: dzwbiis@utp.edu.pl

http://wbis.utp.edu.pl

TEL: 52 340 85 00

Dziekanat Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej

ul. Seminaryjna 3, 85-326 Bydgoszcz

e-mail: dzwtiich@utp.edu.pl

http://wtiich.utp.edu.pl

TEL: 52 374 90 50

Dziekanat Wydziału Inżynierii Mechanicznej

Al. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-789 Bydgoszcz

e-mail: dzwim@utp.edu.pl

http://wim.utp.edu.pl

TEL: 52 340 82 70

Dziekanat Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

Al. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-789 Bydgoszcz

e-mail: wtie@utp.edu.pl

http://wtie.utp.edu.pl

TEL: 52 340 80 16, 52 340 80 38

Dziekanat Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii

ul. Bernardyńska 6/8, 85-029 Bydgoszcz

e-mail: dzwr@utp.edu.pl

http://wr.utp.edu.pl

TEL: 52 374 95 63

Dziekanat Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt

ul. Mazowiecka 28, 85-084 Bydgoszcz

e-mail: whibz@utp.edu.pl

http://whbz.utp.edu.pl

TEL: 52 374 97 67

Dziekanat Wydziału Zarządzania

ul. Fordońska 430, 85-790 Bydgoszcz

e-mail: dzwzr@utp.edu.pl

http://wz.utp.edu.pl

TEL: 52 340 88 60

Artykuły dotyczące uczelni

Wyświetlone 1-11 z 11 rekordów.

UTP w Bydgoszczy - rekrutacja na studia II stopnia

Planujesz studia drugiego stopnia w Bydgoszczy? Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

...

UTP w Bydgoszczy zaprasza na studia II stopnia

Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy prowadzi rekrutację na studia II stopnia. Spr

...

​Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy zaprasza na Drzwi Otwarte

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy zaprasza na Drzwi Otwarte

...

UTP w Bydgoszczy zaprasza na Drzwi Otwarte

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy serdecznie zaprasza na Drz...

UTP w Bydgoszczy rekrutuje na studia drugiego stopnia

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy prowadzi rekrutację na studia drugiego stopnia

UTP w Bydgoszczy zaprasza na Drzwi Otwarte

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy zaprasza wszyst...

UTP w Bydgoszczy – kierunek zoofizjoterapia

niwersytet Techniczno-Przyrodniczy zaprasza na nowy kierunek studiów zoofizjoterapię. Są to studia

UTP w Bydgoszczy prowadzi rekrutację uzupełniającą na studia

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy prowadzi rekrutację uzupeł...

​Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy (UTP) - zootechnika

Zootechnika to ciekawy kierunek studiów proponowany przez Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im...

UTP w Bydgoszczy zaprasza na huczne "Otrzęsiny"

Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy serdecznie za...

Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, kierunki studiów, zasady rekrutacji

Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy do 2006 roku funkcjonował pod nazwą Akademii Techni...

Lokalizacja