​Zarządzanie w Gdyni

Wybrane przedmioty w programie nauczania to: ekonomia, warsztaty komunikacji i prezentacji, podstawy finansów, podstawy zarządzania, podstawy prawa, podstawy psychologii, marketing, metody efektywnego uczenia się i pisania prac projektowych, zarządzanie przedsiębiorstwem, podstawy metod ilościowych, podstawy rachunkowości, techniki sprzedaży, źródła finansowania przedsiębiorstw, komunikacja społeczna, finanse przedsiębiorstw, zarządzanie zasobami ludzkimi, księgowość małej firmy, zastosowanie metod ilościowych w zarządzaniu.


Perspektywy zawodowe po zarządzaniu


Absolwenci zarządzania pracują we wszystkich działach przedsiębiorstw, na stanowiskach asystentów, specjalistów, kierowników. Ich wiedza sprawdza się wszędzie tam, gdzie jest konieczność rozwiązywania konkretnych problemów biznesowych, podejmowania decyzji strategicznych, tworzenia długoterminowych planów rozwojowych. Negocjują warunki współpracy, inicjują działania, mające usprawnić funkcjonowanie organizacji, podnieść jej efektywność, wypracować zysk.


Gdzie w Gdyni można studiować zarządzanie?


Dwie niepubliczne uczelnie oferują ten kierunek studiów. Obie, oprócz studiów licencjackich, prowadzą studia magisterskie II stopnia. Podane poniżej specjalności odnoszą się do studiów licencjackich:

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, specjalności:

 • zarządzanie przedsiębiorstwem
 • zarządzanie w turystyce
 • gospodarowanie nieruchomościami
 • marketing i social media
 • informatyka w zarządzaniu
 • psychologia biznesu z coachingiem
 • zarządzanie start-upem
 • zarządzanie zasobami ludzkimi.

Rok studiów kosztuje 4800 zł.

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Wydział Ekonomii i Zarządzania w Gdyni, specjalności:

 • e-biznes
 • gospodarowanie nieruchomościami
 • marketing i social-media
 • menedżer bhp
 • menedżer sprzedaży
 • zarządzanie projektami
 • zarządzanie projektami z metodykami zwinnymi
 • zarządzanie przedsiębiorstwem (również on-line)
 • zarządzanie zasobami ludzkimi.

Roczny koszt studiów to 4100 zł.

Według analiz portalu pracuj.pl absolwenci zarządzania z 3-letnim stażem pracy mogą liczyć na zarobki w wysokości 4500 zł brutto, ale już po przepracowaniu 3-6 lat ich pensja wzrasta do 5200 zł. To oczywiście dane uśrednione. Samo ukończenie studiów nie jest gwarantem dobrze płatnej pracy. Obecnie w cenie są tzw. umiejętności miękkie, czyli pewne predyspozycje, dzięki którym konkretna osoba lepiej sprawdzi się na określonym stanowisku.