Artystyczna grafika komputerowa

Studia na kierunku Artystyczna grafika komputerowa dają możliwość poznania różnorodnych technik wizualizacyjnych oraz projektowych w oparciu o najnowsze wersje specjalistycznych programów komputerowych tj. pakietu Corel, pakietu Adobe, 3dsmax, InDesign, Flash.

Program dydaktyczny zawiera zagadnienia projektowania graficznego, grafiki warsztatowej i podstaw multimediów. Studia zapewniają słuchaczom wielotorowy rozwój kompetencji zawodowych i społecznych.

Wszechstronny rozwój osobowości twórczej słuchaczy i wyposażenie ich w nowe, dodatkowe umiejętności plastyczne oraz w szeroką i bogatą wiedzę humanistyczną. Program dydaktyczny stanowi połączenie tradycyjnego modelu Akademii Sztuk Pięknych ze znaczącym udziałem nowoczesnych technik komputerowych.

Program studiów na kierunku Artystyczna grafika komputerowa mają na celu wykształcenie absolwenta, który:

  • Posiada poszerzoną wiedzę dotyczącą funkcji historii sztuki w kulturze i społeczeństwie.
  • Jest dobrze przygotowany do posługiwania się zarówno tradycyjnymi jak i nowoczesnymi środkami przekazu artystycznego,
  • Jest zdolny do samodzielnej, pracy artystycznej i projektowej w różnorodnych instytucjach takich jak: wydawnictwa, media prasowe i elektroniczne, instytucje wystawiennicze, instytucje kulturalno-oświatowe.

Jakie uczelnie oferują kierunek Artystyczna grafika komputerowa

W których miastach można studiować Artystyczna grafika komputerowa

Łódź

Uczelnie: 24
Kierunki: 275

Komentarze (0)

No comments found