Jakiego kierunku studiów szukasz?

Interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością

Interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością to innowacyjny, pierwszy w Polsce, samodzielny kierunek kształcenia na studiach drugiego stopnia. Studia zapewniają zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych do rozumienia i wyjaśniania niepełnosprawności oraz działania na rzecz osób z niepełnosprawnością i ich rodzin.
Studiowanie na kierunku interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością pozwala wykształcić:
 • kompetentnego rzecznika osób niepełnosprawnych,
 • profesjonalistę w dziedzinie projektowania systemów wsparcia dla osób z niepełnosprawnością,
 • naukowca zainteresowanego problematyką badania zjawiska niepełnosprawności.

Absolwent kierunku Interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością ma kompetencje do realizacji zadań zawodowych w organizacjach rządowych i pozarządowych, w środkach masowego przekazu. Jest także przygotowany do kariery naukowej, akademickiej.

Dla kogo studia na kierunku interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością

Kierunek ten adresowany jest do tych absolwentów kierunków społecznych, humanistycznych, medycznych, nauk o sztuce lub technicznych, którzy swoje aspiracje zawodowe łączą z szeroko rozumianymi działaniami na rzecz osób niepełnosprawnych lub też zamierzają podjąć karierę naukową w zakresie badań nad niepełnosprawnością i są zainteresowani kontynuowaniem studiów na III stopniu.

Program kształcenia na kierunku interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością

Program studiów stwarza studentom praktyczną możliwość projektowania działań skierowanych do niepełnosprawnych i ich środowisk

Przygotowuje do podejmowania i realizacji badań, dotyczących problematyki niepełnosprawności z interdyscyplinarnej perspektywy nauk społecznych (w tym pedagogiki, socjologii, psychologii, nauki o mediach, nauki o polityce publicznej, nauki o poznaniu i komunikacji społecznej) oraz humanistycznych (w tym filozofii, nauki o rodzinie)
Program kształcenia wprowadza studenta w teoretyczne, metodologiczne i wdrożeniowe ujęcia niepełnosprawności w wymiarze indywidualnym, międzyludzkim i ogólnospołecznym.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością

Zasady rekrutacji należy sprawdzać na stronie internetowej uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością

Absolwenci kierunku mogą pracować w:

 • administracji samorządowej (np. urzędy wojewódzkie, Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie),
 • organizacjach rządowych (np. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Narodowy Fundusz Zdrowia),
 • jednostkach samorządu terytorialnego (np. domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy, ośrodki terapeutyczne),
 • fundacjach i stowarzyszeniach,
 • środkach masowego przekazu.

Opinie o kierunku interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością

Interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością wpisują się w nurt Disability Studies - intensywnie rozwijającą się dziedzinę badań naukowych i oferty dydaktycznej uczelni większości krajów świata zachodniego.

Kierunki pokrewne do kierunku interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością

Jakie uczelnie oferują kierunek interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością

W których miastach można studiować kierunek interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Politechnika Lubelska
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Akademia Zamojska
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Gdański
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Politechnika Śląska
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT