Menedżer dziedzictwa kulturowego

Studia na kierunku menedżer dziedzictwa kulturowego umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie wykorzystania nowatorskich metod w wypracowaniu i wdrożeniu kierunków związanych z ochroną, promocją, zarządzaniem i ekonomicznym wykorzystaniem potencjału dziedzictwa kulturowego miasta i regionu.

Student zdobędzie dawkę wiedzy historycznej, społecznej, prawnej i ekonomicznej.

Program kształcenia zakłada, że student nauczy się:

 • wykorzystywać wiedzę dotyczącą ochrony, zarządzania i promocji dziedzictwa kulturowego,
 • inspirować i organizować działania promujące tradycje oraz dziedzictwo historyczne i kulturowe w otoczeniu zarówno lokalnym, jak i regionalnym,
 • gromadzić, opracowywać i prezentować informacje,
 • współpracować z członkami zespołu oraz kierować zespołem ds. prac dotyczącym przeszłości.

Specjalności oferowane na kierunku menedżer dziedzictwa kulturowego:

 • dziedzictwo kulturowe w turystyce;
 • muzealnictwo

Program studiów został przygotowany w taki sposób, by odpowiedzieć na potrzeby zarówno osób, które dopiero wiążą swoją przyszłość zawodową z pracą w służbach konserwatorskich, muzeach lub urzędach władz lokalnych, jak i tych, które od wielu lat funkcjonują w wymienionych strukturach i odczuwają potrzebę uzupełnienia posiadanej wiedzy i umiejętności.

Dla kogo studia na kierunku Menedżer dziedzictwa kulturowego

To propozycja studiów dedykowana do:

 • ludzi młodych, aktywnych, mających potrzeby kreacyjne, potrafiących zorganizować wokół siebie środowiska o wrażliwości społecznej, humanistycznej i ekonomicznej, chcących we własnym miejscu zamieszkania wykorzystać potencjał lokalny dla tworzenia miejsc pracy, własnych biznesów, organizacji turystyki
 • ludzi doświadczonych w pracy w JST, turystyce, lokalnych przedsiębiorców, ludzi mediów, pracowników oświaty i instytucji kultury.
 • tych, którzy rozpoczęli już karierę zawodową i chcą poszerzyć swoje kompetencje, zwiększając atrakcyjność na rynku pracy.
 • osób, które chcą pogłębiać swoją wiedzę w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego jak i pracownicy firm prywatnych lub instytucji państwowych, które zajmują się szeroko pojętym dziedzictwem kulturowym.


Program kształcenia studentów na kierunku Menedżer dziedzictwa kulturowego

Przykładowe przedmioty w programie studiów:

 • ochrona dziedzictwa kulturowego,
 • badania przestrzeni turystycznej,
 • analiza potrzeb społecznych,
 • muzeum w przestrzeni publicznej,
 • podstawy zarządzania,
 • komunikacja interpersonalna,
 • kreatywne pisanie o przeszłości,
 • wizualizacja danych o przeszłości.
Perspektywy pracy po kierunku Menedżer dziedzictwa kulturowego

Absolwenci znajdą zatrudnienie w:

 • jednostkach administracji rządowej i samorządowej (w działach zajmujących się promocją i ochroną dziedzictwa kulturowego),
 • instytucjach i organach Unii Europejskiej zajmujących się europejskim dziedzictwem kulturowym,
 • muzeach i innych instytucjach dziedzictwa kulturowego,
 • placówkach kulturalno-oświatowowych zajmujących się popularyzacją wiedzy (np. domy kultury, centra kultury, fundacje działające na rzecz rozwoju i zachowania dziedzictwa kulturowego),
 • służbach i instytucjach zajmujących się ochroną i konserwacją dziedzictwa kulturowego (np. urzędy konserwatorskie, oddziały terenowe NID),
 • organizacjach i firmach turystycznych zajmujących się promocją i ochroną dziedzictwa kulturowego,
 • działach promocji i marketingu firm prywatnych,
 • lokalnych grupach działania (LGD),
 • służbach leśnych.
Jakie uczelnie oferują kierunek Menedżer dziedzictwa kulturowego
Total 1 item.
W których miastach można studiować Menedżer dziedzictwa kulturowego

Szczecin

Szczecin
Uczelnie: 15
Kierunki: 186
Komentarze (0)
No comments found