Przyrodoznawstwo i filozofia przyrody

Filozofia przyrody zajmuje się formułowaniem wniosków filozoficznych wynikających z dokonań nauk przyrodniczych i wyciąga wnioski z dokonań tych nauk, przyjmując je za rodzaj pewnika.

Studia skierowane są do osób zainteresowanych biologią, fizyką, chemią, matematyką, geografią i ceniących problematykę filozoficzną oraz filozofów i humanistów interesujących się problematyką przyrodniczą.

Przyrodoznawstwo i filozofia przyrody podejmuje refleksję filozoficzną nad przyrodą oraz zagadnienia przedmiotowe, historyczne i metodologiczne inspirowane zarówno osiągnięciami współczesnych nauk przyrodniczych, jak i samym faktem ich istnienia i rozwoju.

Na program składają się następujące treści: historia nauk przyrodniczych i techniki, treści kształcenia w zakresie matematyki, fizyki, chemii, biologii i nauk o Ziemi, filozofia przyrodoznawstwa, filozofia przyrody i tłumaczenie obcojęzycznych tekstów przyrodniczych.

Znajomość problematyki filozoficznej pojawiającej się w kontekście nauk przyrodniczych daje studentom możliwości ukształtowania zasadniczych poglądów dotyczących przyrody i miejsca w niej człowieka, co wpływa na jego osobistą postawę wobec życia.

Specjalności oferowane na kierunku Przyrodoznawstwo i filozofia przyrody:

  • nauki o życiu
  • nauki o Ziemi i wszechświecie
  • filozofia przyrody ożywionej
  • filozofia przyrody nieożywionej

Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku studiów

Absolwenci przyrodoznawstwa u filozofii przyrody mogą szukać zatrudnienia w instytutach naukowych oraz w szkolnictwie (po ukończeniu kursu pedagogicznego).

Jakie uczelnie oferują kierunek Przyrodoznawstwo i filozofia przyrody
W których miastach można studiować Przyrodoznawstwo i filozofia przyrody

Lublin

Lublin
Uczelnie: 10
Kierunki: 263
Komentarze (0)
No comments found