Psychologia medyczna

Psychologia medyczna to dziedzina wyłoniona z psychologii klinicznej i medycyny. Jej założeniem jest stosowanie psychologii w medycynie.

Psychologia medyczna oferuje istotne wsparcie w skutecznym leczeniu – wychodząc z założenia, że człowiek jest jednością psychosomatyczną. Pomaga w uzyskaniu dobrego kontaktu człowieka chorego z rodziną, lekarzami, pielęgniarkami, terapeutami. Wspomaga osoby chore, potrzebujące takich czynników leczących jak wiara, nadzieja i przekonania, że można wyzdrowieć.

Kierunek psychologia medyczna polecany jest osobom, którzy chcą pomagać i wspierać innych ludzi. Kandydat na studia powinien cechować się:

  • dużą empatią
  • łatwością nawiązywania kontaktów
  • chęcią niesiania pomocy chorym i potrzebującym
  • odpornością na stres

Studia swym zakresem obejmują przedmioty z różnych dziedzin psychologii, technik terapeutycznych oraz stawiania diagnozy psychologicznej. Tę wiedzę zdobywa student w ramach przedmiotów podstawowych i kierunkowych.

Absolwent kierunku psychologia medyczna jest przygotowany do podjęcia pracy m.in. w publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia (przychodnie, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, szpitale, centra medyczne), hospicjach stacjonarnych, oddziałach opieki paliatywnej, zakładach opiekuńczo-leczniczych, zakładach opiekuńczo-leczniczych psychiatrycznych, zespołach opieki domowej, infolinii medycznej.

Absolwent uzyska wiadomości i umiejętności niezbędne do prowadzenia terapii z chorym jak również z rodziną. Dowie się dlaczego równowaga pomiędzy czterem wymiarami istnienia: psychologicznym, fizycznym, społecznym i duchowym jest tak ważna dla zdrowia zarówno psychicznego jak i fizycznego.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Komentarze (0)

No comments found