Wirtotechnologia

Studia na makrokierunku Wirtotechnologia to propozycja pozwalają zdobyć wiedzę z zakresu przetwórstwa metali, technologii materiałowych, informatyki, ekonomii, ekologii, pakietów programowych oraz umiejętności praktyczne, które przygotują go do później wykonywanego zawodu.

Po ukończeniu studiów w kierunku kształcenia wirtotechnologia studenci powinni wykazać się twórczą postawą w zakresie zagadnień związanych z wirtualizacją procesów technologicznych i swobodnego posługiwania się dostępnymi narzędziami informatycznymi do realizacji problemów technologicznych.

Model kształcenia oparto o system dwustopniowych studiów magisterskich. Kandydaci na stopień magisterski mogą rekrutować się spośród studentów studiów inżynierskich kierunków: metalurgia, mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcji.

Po ukończeniu kierunku wirtotechnologia absolwent będzie znał komercyjne pakiety programowe, takie jak: bazy danych, pakiety graficzne, programy CAD, CAE i CAM, programy wymiany danych. Bazując na swojej znajomości technologii i metod zarządzania powinien posiadać umiejętność łączenia własnych kodów zródłowych z kodami już istniejącymi oraz formułować algorytmy przetwarzania informacji opisujących analizowane przez niego procesy.

Powinien skutecznie współpracować ze specjalistami z zakresu szeroko pojętej informatyki, a zwłaszcza informatyki stosowanej, przy realizacji złożonych problemów technicznych.

Absolwenci makrokierunku wirtotechnologia mogą podjąć pracę w zakładach przemysłowych oraz w ośrodkach naukowo-badawczych. Dotyczy to zarówno przedsiębiorstw, w których proces zarządzania produkcją jak i działania inżynierskie na etapie projektowania są wspomagane systemami informatycznymi, jak i tych, które są na etapie wdrażania takich narzędzi.

Jakie uczelnie oferują kierunek Wirtotechnologia

No results found.

W których miastach można studiować Wirtotechnologia

No results found.

Komentarze (1)

  • wirtotechnologia

    cos wiecej od studentów o tym kierunku???
    5/20/14