Szczegółowy opis uczelni
O Uczelni

Dolnośląska Szkoła Wyższa jest najlepszą niepubliczną uczelnią magisterską na Dolnym Śląsku i zajmuje 12 miejsce w Polsce (według rankingu szkół wyższych „Perspektyw” 2015).

Należymy do grona czterech uczelni niepaństwowych z pełnymi uprawnieniami akademickimi. Uprawnienia te nie byłyby możliwe bez znakomitej kadry. Prawo do nadawania stopni naukowych i tytułu profesora mają tylko uczelnie zatrudniające pracowników naukowych o najwyższych kwalifikacjach – aktywnych badaczy, autorów cenionych publikacji, efektywnie współpracujących z uczonymi z innych krajów w ramach międzynarodowych projektów. Tacy właśnie nauczyciele akademiccy tworzą kadrę DSW.

Nasza oferta edukacyjna to ciekawe, unikatowe i przyszłościowe kierunki studiów. Uczelnia dba o gruntowne przygotowanie absolwentów do podejmowania ról społecznych i zawodowych, odpowiadających potrzebom współczesności. Staramy się także o coś więcej – zabiegamy o to, aby studia w DSW były realizacją pasji, potrzeby rozwoju i zainteresowań, aby otwierały przed studentami możliwości samorealizacji oraz refleksyjnego odnoszenia się do świata i własnego istnienia.

Współpracujemy z ponad siedemdziesięcioma uczelniami zagranicznymi. W minionym roku, dzięki nawiązanym kontaktom, liczna grupa studentów podjęła studia w uczelniach partnerskich. Możliwe jest łączenie studiów w DSW ze studiami za granicą i to w skali lokującej nas w czołówce polskich szkół wyższych realizujących postulat umiędzynarodowienia studiów. Uczestnictwo studentów w praktykach i stażach zagranicznych jest w pełni finansowane z funduszy Unii Europejskiej.

Z przekonaniem zachęcamy osoby poszukujące dobrych studiów do podjęcia nauki w Dolnośląskiej Szkole Wyższej.

Oferta edukacyjna

W ramach czterech Wydziałów prowadzimy studia I stopnia na piętnastu kierunkach:

 • administracja
 • bezpieczeństwo narodowe
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • geodezja i kartografia
 • informatyka - Nowość
 • media design and marketing - Nowość
 • media kreatywne: Game Design, animacja i efekty specjalne
 • ochrona środowiska
 • pedagogika
 • pedagogika specjalna
 • praca socjalna
 • psychologia stosowana
 • stosunki międzynarodowe

Oferujmy studia II stopnia na sześciu kierunkach:

 • bezpieczeństwo narodowe
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • pedagogika
 • pedagogika specjalna
 • praca socjalna
 • psychologia

Dolnośląska Szkoła Wyższa umożliwia także studia III stopnia

Dwa z czterech tworzących Uczelnię wydziałów mają uprawnienia akademickie:

 • Wydział Nauk Pedagogicznych – uprawnienia doktorskie i habilitacyjne,
 • Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa – doktorskie.
Nasze atuty - warto wiedzieć

Ranking Perspektywy 2015: Dolnośląska Szkoła Wyższa najlepszą niepubliczną uczelnią magisterską na Dolnym Śląsku!

Dolnośląska Szkoła Wyższa w 16. rankingu Szkół Wyższych "PERSPEKTYWY 2015" uznana została za najlepszą niepubliczną uczelnią magisterską na Dolnym Śląsku. W skali kraju zajmuje 11 miejsce.

Ranking Niepublicznych Uczelni Magisterskich uwzględnia szkoły wyższe, które posiadają uprawnienia co najmniej II stopnia lub jednolite magisterskie, miały minimum dwa roczniki absolwentów, wzięły udział w badaniach ankietowych, oraz łącznie studiuje w nich minimum 300 studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Uczelnie oceniane są w poszczególnych kryteriach, którym przypisane są rangi: prestiż 25 %, siła naukowa 35 %, warunki kształcenia 20 %, innowacyjność 5% oraz umiędzynarodowienie 15 %.

Dolnośląska Szkoła Wyższa pierwsza w regionie jedenasta w kraju!

Dolnośląska Szkoła Wyższa od lat zajmuje wysokie miejsce w prowadzonym przez Perspektywy Rankingu. Uczelnia gwarantuje studentom wysoki poziom kształcenia oraz szerokie możliwości praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy. Studenci mają okazję korzystania z bogatej infrastruktury, które stanowią m.in. własne studio TV, laboratorium dźwięku, pracownie fotograficzne, własna biblioteka, księgarnia oraz wydawnictwo naukowe. Osiemnastoletnia historia Uczelni powoduje, że ma ona wysoką i ugruntowaną pozycję zarówno w kraju, jak i za granicą. Dolnośląska Szkoła Wyższa jest jedną z czterech niepaństwowych uczelni w kraju z pełnymi uprawnieniami akademickimi. Siłę uczelni stanowią przede wszystkim jej wykładowcy. Uczelnia współpracuje z wieloma uczelniami zagranicznymi, realizuje liczne projekty i programy międzynarodowe, co pozwala znacznej grupie studentów na podjęcie studiów w uczelniach partnerskich.

Dlaczego warto studiować w Dolnośląskiej Szkole Wyższej

Jesteśmy najlepszą niepubliczną Uczelnią magisterską na Dolnym Śląsku – od wielu lat w ogólnopolskim rankingu Perspektywy zajmujemy pierwsze miejsce w regionie (m.in. Perspektywy 2013r, 2014r, 2015r.). Założycielem DSW jest wiarygodne i szczycące się bogatą tradycją Towarzystwo Wiedzy Powszechnej.

Gwarantujemy najlepsze programy kształcenia na prowadzonych kierunkach – nasze programy studiów zostały nagrodzone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku 2012 (kierunki: pedagogika – I miejsce w rankingu nagrodzonych oraz dziennikarstwo i komunikacja społeczna) i 2013 (kierunek: pedagogika specjalna).

Zapewniamy kształcenie od licencjatu do doktoratu – oferujemy studia I, II i III stopnia w jednej uczelni. Najlepszym studentom, dzięki posiadaniu uprawnień akademickich do nadawania stopnia doktora (WNP, WNSiD) i doktora habilitowanego (WNP) umożliwiamy realizację kariery naukowej.

Podwyższamy standardy kształcenia oraz rozwijamy działalność badawczo-naukową, na którą pozyskaliśmy fundusze z Unii Europejskiej na łączną kwotę ponad 24 milionów złotych.

Posiadamy bogatą ofertę edukacyjną w ramach, której oferujemy studia:

 • I stopnia (licencjackie) na kierunkach: administracja, bezpieczeństwo narodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, gerontologia społeczna – asystent osób starszych, pedagogika, pedagogika specjalna, praca socjalna, psychologia stosowana, sztuki nowoczesne – Design Now!, stosunki międzynarodowe;
 • I stopnia (inżynierskie) na kierunkach geodezja i kartografia oraz ochrona środowiska;
 • II stopnia (magisterskie) na kierunkach: bezpieczeństwo narodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, pedagogika, pedagogika specjalna, praca socjalna;
 • III stopnia (doktoranckie) na Wydziale Nauk Pedagogicznych oraz program doktorski na Wydziale Nauk Społecznych i Dziennikarstwa;
 • studia podyplomowe z ponad 50 obszarów;
 • w języku angielskim - studia I stopnia: 3D animation&visual effects in media, cultural animation and museum studies. seciurity studies non-military challenges in the 21st century; studia II stopnia: education and contemporary culture;
 • oraz specjalistyczne kursy i szkolenia;

Inwestujemy w jakość kształcenia i komfortowe warunki studiowania – co potwierdza fakt, że 9-ciu na 10-ciu studentów pozytywnie ocenia kadrę naukowo-dydaktyczną i prowadzenie zajęć w DSW.

Naszym studentom zapewniamy:

 • autorskie i nowoczesne programy kształcenia dostosowane do wymagań współczesnego rynku pracy;
 • własne materiały dydaktyczne: publikacje, skrypty i filmy edukacyjne;
 • obowiązkowe praktyki zawodowe, umożliwiające zdobycie doświadczenia zawodowego u renomowanych pracodawców;
 • możliwość indywidualnej organizacji studiów;
 • nowoczesną bazę dydaktyczną o łącznej powierzchni ponad 20 tys. m2, w tym:
  - nowy kompleks budynków o pow. 5800 m2, klimatyzowany z dostępem do multimedialnego sprzętu (m.in. z tablicami interaktywnymi),
  - centrum konferencyjne z aulą dla 300 osób,
  - 14 pracowni komputerowych,
  - 163 sale dydaktyczne;
 • multimedialną bibliotekę, oferującą: ponad 90 tys. woluminów, bezpłatny dostęp do wyszukiwarki EBSCO,
 • zdalnego zamawiania książek, elektronicznej rezerwacji książek do wypożyczenia oraz przedłużania terminów zwrotów książek, otwarty dostęp do księgozbioru, czytelnia oraz pokoje do cichej nauki, zbiory drukowane i elektroniczne;
 • profesjonalne pracownie: studio telewizyjne, laboratorium dźwięku – z możliwością nagrywania i montowania dźwięku – studiem odsłuchowym i studiem radiowym, pracownie fotograficzne;
 • specjalistyczny sprzęt (niwelatory na statywach, drogomierze, drony itp.);
 • WIFI dla studentów;
 • punkty ksero;
 • punkty gastronomiczne;
 • pokój dla rodziców z małym dzieckiem;
 • bezpłatne parkingi samochodowe i rowerowe dla studentów;
 • od pierwszego roku studiów autorski program tutoringu akademickiego, który uruchomiliśmy, aby studenci czuli się komfortowo i od pierwszych dni czerpali ze wszystkich możliwości rozwoju i wsparcia, które Uczelnia ma im do zaoferowania;

Wspieramy najlepszych studentów i pomagamy w razie zaistnienia trudnej sytuacji - rocznie około 1000 studentów otrzymuje pomoc materialną z DSW.

Naszym studentom oferujemy:

 • stypendia: socjalne,
 • specjalne dla osób niepełnosprawnych,
 • stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniej – stypendia za wyniki w nauce lub sporcie),
 • zapomogi,
 • stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów DSW za wybitne osiągnięcia w nauce i sukcesy sportowe,
 • stypendia dla doktorantów.

Gwarantujemy stałe warunki studiowania – kandydaci, podejmujący studia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej w momencie podpisywania umowy znają:

 • wysokość czesnego przez cały okres studiów,
 • wszystkie opłaty za studiowanie (nie ma ukrytych kosztów),
 • przysługujące im zniżki, ulgi i promocje (aktualnie obowiązujące: www.dsw.edu.pl/opłaty)

Do wniosków studentów zawsze podchodzimy indywidualnie – co sprawia, że studenci wiedzą, że mogą na nas liczyć. Rocznie ponad 1000 studentów otrzymuje pomoc materialną z DSW.

Wspieramy, wzbogacamy i uatrakcyjniamy studiowanie w DSW.

Studentów i absolwentów zapraszamy do kontaktu z następującymi jednostkami uczelnianymi:

 • Biuro Karier
 • Centrum Wsparcia Edukacyjnego Studentów i Doktorantów z Niepełnosprawnością
 • Biuro ds. Międzynarodowej Współpracy Dydaktycznej.
 • Międzynarodowy Instytut Studiów nad Kulturą i Edukacją Wydziału Nauk Pedagogicznych
 • Akademickie Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
 • Dolnośląska Akademia Ratownictwa.
 • Centrum Badań nad Bezpieczeństwem
 • Samorząd Studencki.
 • Samorząd Doktorantów
 • Koła naukowe i koła zainteresowań
 • Stowarzyszenie Absolwentów
 • Studium Wychowania Fizycznego
 • Akademicki Związek Sportowy
 • Centrum Technologii Systemów Geoinformatycznych – Centrum GIS
 • Centrum Studiów Zaawansowanych
 • Wydawnictwo Naukowe
 • Biuro Rekrutacji i Komunikacji Marketingowej
 • Dolnośląskie Centrum Innowacji Edukacyjnych.

Dbamy o jakość - posiadamy certyfikat Systemu Zarządzania Jakością EN-ISO 9001:2008 w zakresie kształcenia akademickiego i pozaszkolnych form edukacji oraz działalności naukowo-badawczej.

Co wyróżnia Dolnośląską Szkołę Wyższą?

Zatrudniamy ekspertów i praktyków – kadrę naukowo-dydaktyczną Dolnośląskiej Szkoły Wyższej tworzy ponad 200-stu naukowców i dydaktyków, którzy:

 • są uznanymi ekspertami w swoich dziedzinach, co potwierdza ich częsta obecność w mediach (rocznie ponad 1200 wskazań medialnych, w tym w największych stacjach telewizyjnych i radiowych, jak: TVN, Polsat, TVP, RMF FM, Radio ZET, Polskie Radio, TOK FM, „Gazeta Wyborcza”, „Dziennik Gazeta Prawna”, dziennik „Polska”, i in.)
 • z sukcesami dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem ze studentami, przedstawicielami administracji publicznej, organizacji pozarządowych i gospodarki;
 • aktywnie uczestniczą w polskich i międzynarodowych badaniach naukowych m.in.: IRNYET – International Research Network on Youth Education and Training, EDITE – European Doctoral in Teacher Education, RANLHE – Access and Retention: Experiences of Non-traditional Learners in Higher Education
 • zasiadają w radach naukowych, gremiach opiniotwórczych i doradczych (Rada Główna Szkolnictwa Wyższego, Wrocławska Rada Edukacji Dzieci i Młodzieży, Akademicka Komisja Akredytacyjna, zespół ekspercki ds. wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji, organy samorządowe, Rady Naukowe czasopism naukowych i popularnonaukowych
 • są członkami największych międzynarodowych i polskich stowarzyszeń (m.in. AEA – Europe – Association For Educational Assessment – Europe, ESREA – European Society for Research on Education of Adults, ISCAR – International Society for Cultural And Activity Research, iDMAa – International Digital Media and Arts Association, AUDEM – Alliance of Universities for Democracy, IASE – International Association of Special Education);
 • otrzymali prawie 50 nagród i odznaczeń w tym 20 przyznanych przez organy państwowe; Rektor Dolnośląskiej Szkoły Wyższej został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski – drugim najwyższym państwowym odznaczeniem cywilnym w Polsce;

Kreujemy zmiany i jesteśmy blisko trendów

Zorganizowaliśmy ponad 100 konferencji naukowych, w tym ponad 40 międzynarodowych, w których łącznie wzięło udział ponad 9500 uczestników z całego świata. Udział w konferencjach jest otwarty i bezpłatny dla naszych studentów. W 2014 roku w DSW powstało Dolnośląskie Centrum Innowacji Edukacyjnych – zobacz więcej www.dcie.pl

Prężnie współpracujemy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi za co zostaliśmy nagrodzeni przez Business Center Club Medalem Europejskim dla Usług za międzynarodowy charakter studiów.

Wzmacniamy współpracę studentów z pracodawcami - na Uczelni aktywnie działa Konsultacyjna Rada Studentów i Konsultacyjna Rada Pracodawców, studenci i absolwenci naszej Uczelni mają możliwość udziału w organizowanych przez nas konferencjach naukowych, warsztatach rozwijających kompetencje oraz płatnych stażach w ramach projektów finansowanych ze środków publicznych.

Stworzyliśmy ofertę edukacyjną oraz odpowiednie warunki dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnością, którym gwarantujemy:

 • pomoc Biura Wsparcia Edukacyjnego Studentów i Doktorantów z Niepełnosprawnością,
 • pomoc doradców kariery i psychologów,
 • pomoc ze strony tłumaczy języka migowego oraz asystentów edukacyjnych na wykładach i ćwiczeniach,
 • specjalistyczny sprzęt ułatwiający studiowanie, stanowiący wyposażenie Uczelni m.in.: zestawy komputerowe z monitorami LCD 22” SAMSUNG T220, klawiaturami MAGIC WAND Keyboard, myszkami BIG TRACK, słuchawkami LOGITECH, programami SUPER-NOVA głośno-mówiącymi, drukarka brajlowska EVEREST Index z szafą wyciszająca EVEREST Acoustic Hood, syntezator mowy AUTOLEKTOR, notesy brajlowskie KAJETEK, BRAILLE PEN, notesy mówiące MILESTONE 312, dyktafony OLYMPUS WS-31,1, elektroniczne lupy powiększające QUICKLOOK ZOOM,
 • specjalistyczny sprzęt przeznaczony do wypożyczenia dla studentów i doktorantów,
 • sprzęt umożliwiający przystosowanie biblioteki i innych pomieszczeń uczelni do korzystania z jej zasobów przez osoby niepełnosprawne,
 • indywidualne konsultacje z lektorem języka obcego poza harmonogramem zajęć,
 • dodatkową ofertę edukacyjną (m.in. warsztaty rozwoju własnego potencjału, szkolenia z zakresu orientacji przestrzennej i poruszania się, zajęcia integracyjne);
 • stypendia specjalne;

Umożliwiamy (nie tylko naszym studentom) korzystanie ze światowego dorobku nauki - księgozbiór biblioteki DSW pod względem liczebności plasuje się na III miejscu w Polsce wśród bibliotek niepublicznych szkół wyższych. Nasza biblioteka jest czynna 7 dni w tygodniu przez 10 godzin dziennie i może się do niej zapisać każdy obywatel Europy. Posiadamy także własne Wydawnictwo Naukowe i księgarnię.

Jesteśmy Uczelnią społecznie zaangażowaną - podejmujemy działania na rzecz poprawy jakości kształcenia w Polsce, aktywnie uczestniczymy w życiu społeczno-gospodarczym, nasi pracownicy i studenci angażują się w pracę na rzecz poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnością, osób starszych oraz mieszkańców naszego regionu znajdujących się w trudnej sytuacji.

Nagradzamy autorytety – Wydział Nauk Pedagogicznych posiada uprawnienia do przyznawania tytułu profesora i doktora honoris causa. Pierwszy doktorat honorowy w DSW przyznano prof. Zbigniewowi Kwiecińskiemu – pracownikowi DSW, jednemu z najwybitniejszych polskich pedagogów, autorowi wielu podręczników akademickich.

Dbamy o międzynarodowy charakter studiów. DSW jest w czołówce uczelni w Polsce w zakresie współpracy międzynarodowej. Studentom umożliwiamy odbycie części studiów w ponad 75 uczelniach partnerskich, zdobycie międzynarodowego doświadczenia zawodowego podczas staży i praktyk zagranicznych, a także udział w programach badawczych i projektach międzynarodowych prowadzonych przez Dolnośląską Szkołę Wyższą.

Zainteresowanym studentom proponujemy:

 • wyjazdy na studia, praktyki i staże zagraniczne w ramach programu ERASMUS+ na okres od 3 do 12 miesięcy,
 • udział w projektach międzynarodowych, które co roku ma w ofercie i koordynuje Biuro ds. Międzynarodowej Współpracy Dydaktycznej (np. projekt symulacji obrad Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego EUROSIM),
 • szkoły letnie i kursy wakacyjne w środowisku międzynarodowym otwarte dla wszystkich,
 • udział w elitarnej letniej szkole dla doktorantów we współpracy z NS NY,
 • kursy języka angielskiego prowadzone przez lektorów ze Stanów Zjednoczonych.
Studia podyplomowe w SDW

Dol­nośląska Sz­koła Wyższa oferuje szeroki wachlarz studiów podyplomowych:

Wydział Nauk Pedagogicznych

arteterapia
całożyciowe poradnictwo edukacyjno–zawodowe
diagnostyka edukacyjna
edukacja dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych w przedszkolu
edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z przygotowaniem pedagogicznym
język angielski w wychowaniu przedszkolnym i zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej
kształcenie przedmiotowo-językowe typu CLIL
logopedia
mediacje sądowe
nauczyciel etyki
nauczyciel etyki - studia z przygotowaniem pedagogicznym
organizacja i zarządzanie oświatą
pedagogika lecznicza (terapeutyczna)
pomoc psychologiczna w zaburzeniach seksualnych nowość
pomoc psychologiczno-pedagogiczna
poradnictwo międzykulturowe
poradnictwo rodzinne
profilaktyka i terapia uzależnień
przygotowanie pedagogiczne
psychologia w sporcie nowość
psychomotoryka w całościowym wspieraniu człowieka
psychoonkologia nowość
psychoterapia ofiar i sprawców przemocy domowej nowość
resocjalizacja
socjoterapia
terapia pedagogiczna
tyflopedagogika
wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka
wiedza o kulturze i zintegrowane działania artystyczne

Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa

administracja publiczna w Polsce i w Unii Europejskiej
administracja i przedsiębiorczość w kulturze
animacja 3D w mediach
bezpieczeństwo i higiena pracy
detektywistyka
dziennikarstwo i public relations nowość
dziennikarstwo sportowe
efekty specjalne i cyfrowa postprodukcja nowość
fotografia, film i nowe technologie w mediach i promocji
kierownie działaniami ratowniczymi
komunikacja i Public Relations w samorządzie i administracji państwowej
kryminalistyka
ochrona VIP i obiektów strategicznych
realizacja filmowa i telewizyjna
social media&mobile marketingnowość
sztuka dyplomacji
sztuka wizażu z kreowaniem wizerunku
techniki projektowania ubioru jako forma kreowania wizerunkunowość
zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji nowość
zarządzanie zasobami ludzkimi w służbach mundurowych nowość
zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze bezpieczeństwa publicznego
zarządzanie kryzysowe w jednostkach samorządu terytorialnego

Wydział Nauk Technicznych

menedżer ds. komercjalizacji innowacji nowość
menedżer odnawialnych źródeł energii nowość
systemy informacji geograficznej

Wydział Zamiejscowy DSW w Kłodzku

diagnoza i terapia pedagogiczna
edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
kuratela sądowa karna i rodzinna

Skontaktuj się z nami
Artykuły dotyczące uczelni
Total 3 items.
Języki i kultura Głuchych - studia podyplomowe w Dolnośląskiej Szkole Wyższej

Języki i kultura Głuchych - studia podyplomow...

Dolnośląska Szkoła Wyższa zaprasza na pierwszą edycję o studiów podyplomowych „Języki i kultura Głuchych”. Są…
Studiuj informatykę w Dolnośląskiej Szkole Wyższej

Studiuj informatykę w Dolnośląskiej Szkole Wy...

Zdobyte w trakcie studiów w Dolnośląskiej Szkole Wyższej umiejętności umożliwią Ci znalezienie pracy w charakterze…
DSW najlepszą niepubliczną uczelnią magisterską na Dolnym Śląsku

DSW najlepszą niepubliczną uczelnią magisters...

Dolnośląska Szkoła Wyższa w rankingu szkół wyższych Perspektyw uznana została za najlepszą niepubliczną uczelnią magisterską…
Lokalizacja