Kierunek lekarski w Opolu

Dla kogo kierunek lekarski?

Przede wszystkim dla osób z powołaniem. Gotowych na co dzień obcować ze słabościami, chorobami, problemami innych osób. Wrażliwych i empatycznych, ale jednocześnie konsekwentnych, zdecydowanych, pewnych swoich decyzji. Umiejących nawiązać pozytywny kontakt z pacjentem, cierpliwych, wyrozumiałych. Odpowiedzialność, jaka ciąży na lekarzach wymaga dużej odporności na stres, racjonalnego reagowania w często nieprzewidzianych sytuacjach.

Nie należy zapominać, że same studia są długie, ciężkie. Studenci jednorazowo zaliczają bardzo duże partie materiału, zatem pracowitość, wytrwałość będą wysoko cenione.

Ważną cechą przyszłego lekarza jest chęć ciągłego dokształcania, podnoszenia kwalifikacji, uzupełniania swojej wiedzy o nowe metody diagnostyki, leczenia.

Gdzie w Opolu można studiować kierunek lekarski?

Jedyną uczelnią, która oferuje takie studia jest Uniwersytet Opolski. Kierunek prowadzony jest w Instytucie Medycyny na Wydziale Przyrodniczo Technicznym.

Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z biologii oraz do wyboru chemii lub fizyki. Wszystkie przedmiotu muszą być zdawane na poziomie rozszerzonym.

Rok studiów niestacjonarnych kosztuje 30000 zł.

Jak wyglądają studia na medycynie w Opolu?

Studia trwają 6 lat, realizowane są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Przykładowe przedmioty w programie nauczania to: fizjologia, patomorfologia, etyka lekarska, propedeutyka chorób wewnętrznych, patofizjologia, farmakologia, pediatria, mikrobiologia, diagnostyka obrazowa, genetyka, toksykologia, chirurgia, medycyna ratunkowa, immunologia, medycyna sądowa.

W programie studiów jest wiele przedmiotów fakultatywnych, ukierunkowanych na rozwój osobowościowy lub poszerzanie własnych zainteresowań medycznych.

Uczelnia dysponuje Centrum Symulacji Medycznych, gdzie odbywają się praktyczne zajęcia kliniczne. Współpracuje także z opolskimi placówkami opieki zdrowotnej, szpitalami, ośrodkami opieki hospicyjnej, w których studenci mogą nabywać praktykę i odbywać kształcenie kliniczne.

Perspektywy zawodowe

Ukończenie studiów, a następnie stażu pozwala na podjęcie kształcenia specjalizacyjnego. Nabór na konkretne specjalizacje jest ogłaszany każdego roku w odniesieniu do poszczególnych województw. Niestety zdarza się, że ze względu na ograniczoną liczbę miejsc wiele osób decyduje się na inną niż wcześniej wymarzona dziedzinę medycyny.

Lekarze zatrudniani są w szpitalach, specjalistycznych przychodniach i gabinetach lekarskich. Pracują w ośrodkach dla osób niepełnosprawnych, domach opieki, sanatoriach, ośrodkach sportowych.

Posiadane wykształcenie umożliwia pracę w strukturach oświaty i szkolnictwa wyższego, przemyśle farmaceutycznym – firmach produkujących, testujących lub sprzedających farmaceutyki czy instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej.

Chcesz dowiedzieć się więcej, jak wyglądają zajęcia, co stanowi największy problem, z czym zapewne też będziesz się borykać?

Posłuchaj, jaki charakter mają studia medyczne:

.