Budowa i eksploatacja maszyn

Kierunek studiów Budowa i eksploatacja maszyn obejmuje wiedzę o problematyce konstrukcyjnej, technologii wytwarzania oraz technologii eksploatacji.

Studenci zdobywają wiedzę z zakresu zagadnień badawczych oraz dyscyplin naukowych, takich jak inżynieria produkcji, budowa i eksploatacja maszyn, projekty badawcze, transfer technologii. Poznają zaawansowane metodyki i metodologię prowadzenia badań oraz pozyskiwania i wykorzystywania informacji właściwej dla nauk technicznych. Mają do czynienia ze sztuczną inteligencją oraz teorią kodowania.

Absolwent Kierunku Budowa i eksploatacja maszyn zyska wiedzę w zakresie:

  • pojęć, teorii i zagadnień badawczych w naukach technicznych, inżynierii produkcji, budowy i eksploatacji maszyn
  • metodyki i metodologii prowadzenia badań oraz pozyskiwania i wykorzystywania informacji
  • pozyskiwania projektów badawczych, transferu technologii
  • metod statystycznych w badaniach naukowych, metodologii prowadzenia badań naukowych

Perspektywy pracy po kierunku Budowa i eksploatacja maszyn:

  • szkolnictwie wyższym
  • ośrodkach badawczych
  • placówki konstrukcyjne, projektowe i konsultingowe
Jakie uczelnie oferują kierunek Budowa i eksploatacja maszyn
No results found.
W których miastach można studiować Budowa i eksploatacja maszyn
No results found.
Komentarze (0)
No comments found