Coaching

Coaching to zaplanowany i systematycznie realizowany proces inspirowania i wspierania samorozwoju efektywności zawodowej, osobistej i interpersonalnej. Coaching to postawa i metoda pracy, pozwalająca na zwiększanie efektywności współpracy z podwładnymi i współpracownikami w organizacjach rynkowych i publicznych, szczególnie z:
 • klientami w biznesie, petentami w działalności samorządowej, beneficjentami w działalności stowarzyszeniowej,
 • nauczycielami i osobami uczącymi się w instytucjach edukacyjnych,
 • kandydatami na podoficerów i oficerów w służbach mundurowych
 • klientami w firmach świadczących usługi coachingowe.
W programie kształcenia przewidziano kilka modułów tematycznych:
 • Psychologia Społeczna
 • Zarządzanie Kapitałem Ludzkim
 • Teorie uczenia się i nauczania
 • Teoria efektywnego działania
Studenci mogą wybrać następujące specjalności:
 • coaching biznesowy
 • coaching samorządowy
 • coaching oświatowy
 • coaching stylu życia
 • coaching służb mundurowych
Jakie kompetencje posiadają absolwenci coachingu?
 • przygotowanie do wykonywania zawodu coacha i skutecznego promowania własnych usług na rynku,
 • uzyskanie możliwości certyfikowania swoich usług przez Brytyjskie Stowarzyszenie Coachingowe,
 • zwiększenie szans na rozwój osobisty oraz wzrost poczucia satysfakcji i kompetencji,
 • doskonalenie praktycznych umiejętności zwiększających skuteczność interpersonalną, takich jak komunikowanie, negocjowanie, wpływ społeczny, praca zespołowa.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 4 rekordy.
00-901 Warszawa , pl. Defilad 1, Pałac Kultury i Nauki, XII piętro
+48 (22) 656 71 89,
54-118 Wrocław , Al. Śląska 1, Biuro rekrutacyjne w strefie E1 na Stadionie Wrocław, brama A
+48 () 664 042 240,

Komentarze (1)

 • Monika z WSI-E Rzeszów

  Zapraszamy do nas! Sprawdźcie ofertę studiów na kierunku Coaching i zarządzanie zasobami ludzkimi: http://wsie.edu.pl/ksztalcenie/studia-i-stopnia/cizzl/
  22.12.2015