Ekonofizyka

Studia na kierunku ekonofizyka przygotowują specjalistów do pracy w unikalnych i wymagających interdyscyplinarnego podejścia dziedzinach biznesu, administracji publicznej, przedsiębiorstw.

Studenci w trakcie zajęć poznają cztery główne bloki przedmiotów:

  • fizyczne - w zakresie niezbędnym do zrozumienia złożonych zjawisk (np. mechanika, elektryczność i magnetyzm, fizyka statystyczna, termodynamika)
  • biznesowo ekonomiczne (np. przedsiębiorczość, rynki finansowe, ubezpieczenia, zarządzanie ryzykiem, inżynieria finansowa, zarządzanie projektami)
  • matematyczne (np. analiza, algebra, rachunek prawdopodobieństwa, teoria gier)
  • informatyczne (np. programowanie, modelowanie zjawisk rynkowych, systemy informatyczne przedsiębiorstw)

Perspektywy pracy po ekonofizyce

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie np.: w bankowości, ubezpieczeniach czy instytucjach rynków finansowych jako specjaliści od ryzyka i analiz finansowych, wszędzie tam, gdzie potrzebne są analizy statystyczne, znajomość zaawansowanych systemów informatycznych czy zasad i metod podejmowania decyzji.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 1 rekord.

Komentarze (0)

Brak komentarzy