Filologia norweska

Studia na kierunku filologia norweska umożliwiają zdobycie kompetencji językowych w zakresie języka norweskiego.

Ponadto studenci uczą się języka angielskiego lub niemieckiego oraz mają możliwość nauki drugiego języka skandynawskiego. Podczas studiów zostają oni wyposażeni także w wiedzę dotyczącą literatury, kultury i historii Skandynawii.

Przykładowe przedmioty realizowane na kierunku filologia norweska:

 • praktyczna nauka języka norweskiego;
 • praktyczna nauka języka angielskiego/niemieckiego;
 • gramatyka opisowa;
 • gramatyka porównawcza języków skandynawskich;
 • historia języka norweskiego;
 • literatura norweska;
 • zarys literatur skandynawskich;
 • historia Skandynawii;
 • wiedza o Norwegii;
 • wstęp do językoznawstwa;
 • wstęp do literaturoznawstwa.

Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku studiów:

Absolwent filologii norweskiej może podjąć pracę w charakterze nauczyciela języka norweskiego lub tłumacza, a także znaleźć zatrudnienie w instytucjach kultury, placówkach dyplomatycznych, mediach oraz firmach utrzymujących kontakty handlowe z Norwegią.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Total 3 items.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1
+48 (61) 829 40 00,

Komentarze (0)

No comments found