Infobrokerstwo, zarządzanie dokumentacją i archiwistyka

Studia na kierunku infobrokerstwo, zarządzanie dokumentacją i archiwistyka kształcą i przygotowują studentów do pracy w firmach brokerskich lub jako dokumentalista – researcher w mediach (prasie, radiu, telewizji) i specjalistycznych działach dokumentacyjnych różnych firm i przedsiębiorstw, w serwisach internetowych, firmach zajmujących się prowadzeniem analiz, czasopismach branżowych, agencjach reklamowych.

Słuchacze tego kierunku będą przygotowani do podjęcia pracy urzędnika w urzędach państwowych i samorządowych wszystkich szczebli, archiwisty w archiwach państwowych, kościelnych, prywatnych i zakładowych oraz do pracy w instytucjach kultury, mogą również zarządzać kancelarią współczesną zarówno w przedsiębiorstwie, jak i w urzędzie.

Wiedza i umiejętności zdobywane przez studenta w ramach kierunku infobrokerstwo, zarządzanie dokumentacją i archiwistyka:

  • umiejętności obsługi elektronicznych systemów zarządzania dokumentacją (EZD) funkcjonujących w urzędach wojewódzkich i samorządowych
  • znajomość środowiska cyfrowego opartego na bazach danych i dokumencie cyfrowym współczesnych instytucji nauki i kultury (archiwa, biblioteki, muzea itp.)
  • znajomość prawa archiwalnego i postępowania administra­cyjnego oraz współczesnej biurowości
  • umiejętności gromadzenia, przecho­wy­wania, ewidencjonowania i udostępniania dokumentacji
  • zarządzanie dokumentacją tradycyjną (aktową i nieaktową)
  • umiejętności profesjonalnego wyszukiwania informacji w oparciu o zasoby sieci intranetowej, baz danych czy archiwów cyfrowych
  • umiejętności profesjonalnego wyszukiwania informacji w oparciu o zasoby archiwów tradycyjnych (akta, dokumenty, akty prawne, mikrofilmy)
  • umiejętności podstawowej konserwacji zbiorów archiwalnych oraz ich zabezpieczania przed uszkodzeniem

Jakie uczelnie oferują kierunek Infobrokerstwo, zarządzanie dokumentacją i archiwistyka

Total 2 items.

Uniwersytet Śląski w Katowicach

40-007 Katowice, ul. Bankowa 12
+48 (32) 359 18 10,

W których miastach można studiować Infobrokerstwo, zarządzanie dokumentacją i archiwistyka

Katowice

Uczelnie: 17
Kierunki: 166

Kraków

Uczelnie: 28
Kierunki: 471

Komentarze (0)

No comments found