Informatyczne techniki zarządzania

Kierunek studiów Informatyczne Techniki Zarządzania jest kierunkiem interdyscyplinarnym. Efekty kształcenia mieszczą się w trzech obszarach wiedzy: w obszarze nauk społecznych, technicznych i ścisłych.

Studia te są odpowiedzią na zapotrzebowanie płynące z rynku pracy. Poszukuje on specjalistów w zakresie zarządzania projektami lub zespołami projektowymi znających zarówno metodyki zarządcze jak i wytwórcze, posiadających umiejętności analityczne, potrafiących posługiwać się narzędziami informatycznymi wspierającymi pracę project menedżera, posiadających umiejętności zarządzania zespołami ludzkimi i wreszcie cechujących się rozwiniętymi kompetencjami społecznymi. Takie oczekiwania realizuje kierunek Informatyczne Techniki Zarządzania.

Oferowane specjalności:

  • Informatyka w biznesie - studia inżynierskie
  • Zarządzanie projektami - studia inżynierskie

W trakcie studiów na kierunku Informatyczne Techniki Zarządzania można dodatkowo uzyskać następujące międzynarodowe certyfikaty: PRINCE2® Foundation (wszystkie oferowane specjalności), AgilePMTM Foundation (specjalność: Zarządzanie Projektami), REQB Foundation (specjalność: Informatyka w biznesie), OMG Certified UML Professional 2TM Foundation(specjalność: Informatyka w biznesie).

Jakie uczelnie oferują kierunek Informatyczne techniki zarządzania

W których miastach można studiować Informatyczne techniki zarządzania

Poznań

Uczelnie: 25
Kierunki: 326

Warszawa

Uczelnie: 71
Kierunki: 588

Komentarze (0)

No comments found