Informatyka w medycynie

Kierunek studiów Informatyka w medycynie (studia inżynierskie) jest ciekawą propozycją zawodową związaną z zapotrzebowaniem społecznym oraz rynku na specjalistów z obszaru informatycznych systemów wspomagania decyzji oraz diagnostyki w medycynie. Zastosowanie metod i narzędzi informatyki w medycynie jest intensywnie rozwijane w Polsce i na świecie, przynosząc znakomite efekty zarówno w organizacji służb medycznych, ratownictwa medycznego w sytuacjach kryzysowych, jak i w samym procesie diagnozowania medycznego i rozwoju technicznych środków leczenia.

Absolwent kierunku „informatyka w medycynie” posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu informatyki i potrafi ją efektywnie wykorzystywać w obszarze projektowania, budowy i administrowania systemów komputerowych wspomagania procesów diagnostyki i terapii medycznej. Absolwent ma zaawansowaną wiedzę dotyczącą: komputerowych systemów wspomagania decyzji medycznych, modelowania procesów i wzorców medycznych, zarządzania szpitalnymi zasobami medycznymi, analizy jakości technologii medycznych, przetwarzania danych o zdarzeniach medycznych, mobilnych systemach monitoringu medycznego, zarządzania systemami służby zdrowia, integracji danych medycznych, przetwarzania obrazów medycznych, wykorzystania symulacji komputerowej w medycynie oraz modeli procesów występujących w medycynie. Absolwent zna zasady działania wykorzystywanych w praktyce nowoczesnych urządzeń diagnostyki medycznej oraz metody i techniki efektywnego przetwarzania danych medycznych generowanych przez te urządzenia.

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu informatyki w medycynie absolwenci tego kierunku powinni znaleźć zatrudnienie w jednostkach opieki zdrowotnej, szpitalach, systemie podstawowej opieki zdrowotnej (SPOZ), publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, organizacjach finansujących opiekę zdrowotną, firmach ubezpieczeniowych, firmach farmaceutycznych, firmach zajmujących się produkcją aparatury medycznej, a także jednostkach naukowych.

Jakie uczelnie oferują kierunek Informatyka w medycynie
W których miastach można studiować Informatyka w medycynie

Warszawa

Warszawa
Uczelnie: 73
Kierunki: 604
Komentarze (0)
No comments found