Inżynieria czystego powietrza

Inżyniera czystego powietrza obejmuje zagadnienia związane z działaniami na rzecz poprawy jakości powietrza.

Pomimo coraz większej wiedzy i świadomości społecznej, normy powietrza są w wielu miejscach nieustająco przekraczane. Silna presja społeczna i stale podejmowane przez instytucje, władze i podmioty gospodarcze działania proekologiczne powodują wzrost zapotrzebowania na rynku pracy na specjalistów przygotowanych w sposób kompleksowy do działania na rzecz ochrony powietrza i poprawy jego jakości.

Studenci uczą się identyfikować rodzaje i źródła emisji zanieczyszczeń, mechanizmy ich rozprzestrzeniania się i transportu.

Poznają rozwiązania techniczne, technologiczne i systemowe zmierzające do poprawy jakości powietrza.

Studia realizowane są na poziome pierwszego stopnia, bez specjalności.

Absolwenci uzyskują dyplom inżyniera.Dla kogo studia na kierunku Inżynieria czystego powietrza

Inżynierskie studia wymagają od kandydatów umysłu ścisłego, predyspozycji do nauki przedmiotów matematycznych, technicznych.

To kierunek dla osób zainteresowanych problematyką czystego powietrza.

Program kształcenia studentów na kierunku Inżynieria czystego powietrza

W programie studiów znajdują się treści ogólnoinżynierskie oraz kierunkowe.

Część zajęć praktycznych realizowanych jest laboratoriach.

Studenci odbywają obowiązkowe praktyki zawodowe.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Inżynieria czystego powietrza

Podczas rekrutacji uwzględniane są przedmioty:

 • matematyka
 • fizyka
 • chemia
 • biologia
 • geografia
 • informatyka.
Perspektywy pracy po kierunku Inżynieria czystego powietrza

Potencjalne miejsca pracy dla absolwentów inżynierii czystego powietrza:

 • jednostki samorządu terytorialnego
 • jednostki administracji państwowej
 • jednostki kompetentne w zakresie planowania i kształtowania obszarów miejskich
 • firmy projektowe
 • przedsiębiorstwa eksploatacyjne i wykonawcze działające w obszarze problematyki czystego powietrza
 • zakłady produkcyjne będące źródłem zanieczyszczeń powietrza
 • przedsiębiorstwa zajmujące się eksploatacją infrastruktury technicznej i transportowej
 • jednostki prowadzące monitoring oraz ocenę jakości powietrza
 • placówki naukowe
 • sektor prywatny.
Opinie o kierunku Inżynieria czystego powietrza

To unikatowy kierunek.

Jedyne studia przygotowujące w sposób kompleksowy do pracy na rzecz monitorowania, ochrony oraz poprawy jakości powietrza.

Kierunki pokrewne do kierunku Inżynieria czystego powietrza
Jakie uczelnie oferują kierunek Inżynieria czystego powietrza
W których miastach można studiować Inżynieria czystego powietrza

Kraków

Kraków
Uczelnie: 29
Kierunki: 512
Komentarze (1)
 • Ala

  To chyba taka bardziej wąska gałąź ochrony środowiska?
  4/30/20