Inżynieria górnicza

Inżynieria górnicza to unikatowy kierunek.

Studenci uzyskują wiedzę z zakresu nauk matematyczno-technicznych, nauk o Ziemi, gospodarki surowcami mineralnymi i zarządzania środowiskiem, geologii złóż, miernictwa, geomechaniki i maszyn górniczych, udostępniania i przygotowania do eksploatacji złóż kopalin stałych, bezpiecznego i proekologicznego kierowania procesami wydobywczymi.

Na studiach II stopnia można wybrać następujące specjalności:

 • górnictwo podziemne
 • górnictwo odkrywkowe
 • geomechanika górnicza i budownictwo podziemne
 • przeróbka surowców mineralnych.
Dla kogo studia na kierunku Inżynieria górnicza

Kandydaci na kierunek inżynieria górnicza powinni być zainteresowani zagadnieniami z obszaru nauk o Ziemi.

Studia inżynierskie wymagają predyspozycji technicznych, matematycznych.

Uzyskane kwalifikacje w sposób szczególny wiążą przyszłość zawodową z przemysłem wydobywczym.

Program kształcenia studentów na kierunku Inżynieria górnicza

W programie studiów na kierunku inżynieria górnicza przewidziane są m.in. takie przedmioty:

 • geologia, mineralogia i petrografia
 • geometria wykreślna
 • zarys górnictwa
 • górnictwo odkrywkowe
 • geodezja i kartografia górnicza
 • eksploracja podwodna
 • mechanika techniczna
 • górnictwo podziemne
 • materiałoznawstwo
 • przeróbka surowców mineralnych.
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Inżynieria górnicza

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze z jednego przedmiotu wybranego spośród:

 • matematyka
 • fizyka
 • chemia
 • informatyka
 • biologia
 • geografia.
Perspektywy pracy po kierunku Inżynieria górnicza

Absolwenci inżynierii górniczej uzyskują kwalifikacje pozwalające na podjęcie zatrudnienia przykładowo w takich miejscach, jak:

 • podziemne, odkrywkowe i otworowe zakłady górnicze
 • przedsiębiorstwa zajmujące się wykonywaniem podziemnych wyrobisk górniczych, obiektów inżynierskich i usług dla potrzeb górnictwa
 • kopalniane stacje geofizyczne
 • zakłady przeróbki mechanicznej i wzbogacania surowców
 • biura projektowe
 • instytucje naukowe
 • jednostki badawcze i badawczo-rozwojowe
 • stacje ratownictwa górniczego
 • przedsiębiorstwa geologiczne i budownictwa geotechnicznego
 • organy nadzoru górniczego.
Opinie o kierunku Inżynieria górnicza

Inżynieria górnicza to kierunek unikatowy.

Realizowany jest w jednym tyko ośrodku akademickim.

Praktyczny charakter studiów pozwala uzyskać kwalifikacje niezbędne w przemyśle wydobywczym.

Kierunki pokrewne do kierunku Inżynieria górnicza
Jakie uczelnie oferują kierunek Inżynieria górnicza
Total 1 item.
W których miastach można studiować Inżynieria górnicza

Kraków

Kraków
Uczelnie: 29
Kierunki: 515
Komentarze (1)
 • ???

  Sporo na AGH kierunków związanych z górnictwem i geoinżynierią. Czy one mają zbliżony profil i zakres kształcenia?
  1/8/20