Inżynie­ria i au­to­ma­ty­zacja w prze­myśle drzew­nym

Studia o profilu praktycznym na kierunku Inżynieria i Automatyzacja w Przemyśle Drzewnym realizowane są w Zamiejscowym Wydziale Politechniki Koszalińskiej w Szczecinku. Uczelnia podpisała umowę z firmą Kronospan Polska, która liczy na dobrze wyszkolonych absolwentów branży drzewnej.

Udział przedsiębiorców jako potencjalnych pracodawców dla przyszłych absolwentów przygotowanych pod potrzeby przedsiębiorstw jest naturalnym dopełnieniem procesu kształcenia.

W programie studiów przewidziano:

  • zajęcia dydaktyczne: w siedzibie Wydziału Przemysłu Drzewnego w Szczecinku
  • część zajęć praktyczno-laboratoryjnych w specjalistycznych laboratoriach politechniki w Koszalinie (chemia, fizyka, automatyka, elektronika, materiałoznawstwo, wzornictwo, mechanika)
  • zajęcia praktyczne: na udządzeniach i technologiach obróbki drewna w firmie Kronospan

Na kierunku Inżynieria i Automatyzacja w Przemyśle Drzewnym oferowane są specjalności:

  • Eksploatacja urządzeń
  • Automatyka
  • Informatyka produkcji
  • Technologia obróbki drewna
  • Meblarstwo
  • Chemiczne technologie obróbki drewna

Jakie uczelnie oferują kierunek Inżynie­ria i au­to­ma­ty­zacja w prze­myśle drzew­nym

W których miastach można studiować Inżynie­ria i au­to­ma­ty­zacja w prze­myśle drzew­nym

Koszalin

Uczelnie: 4
Kierunki: 37

Komentarze (0)

No comments found