Kierunek lekarski, program w języku angielskim

Studia medyczne na 6-letnim kierunku lekarskim odbywają się w całości po angielsku.

Program kierunku lekarskiego pozostaje w zgodności z europejskimi standardami nauczania. Kandydaci na ten program powinni kończyć szkołę średnią i wykazywać się biegłością w zakresie biologii i chemii. 6-letni program nauczania obejmuje kursy przedkliniczne oraz kliniczne.

Pierwsza część programu nauczania obejmuje nauki przyrodnicze, jak i kurs medycznego języka polskiego, który to ma przysposobić studentów do komunikowania się z pacjentami. Druga część programu nauczania zawiera kursy kliniczne. Po ukończeniu szóstego roku studenci są zaznajomieni z zagadnieniami wszystkich klinicznych specjalizacji.

Absolwenci kierunku lekarskiego po angielsku otrzymują tytuł lekarza uznawany na całym świecie oraz prawo ubiegania się o przyjęcie na dalsze szkolenie w ich ojczystych krajach.

Jakie uczelnie oferują kierunek Kierunek lekarski, program w języku angielskim

W których miastach można studiować Kierunek lekarski, program w języku angielskim

Kraków

Uczelnie: 28
Kierunki: 474

Komentarze (0)

No comments found