Meblarstwo

Kierunek Meblarstwo jest ściśle powiązany z leśnictwem, ze względu na podstawowe źródło surowca wykorzystywanego w przemyśle meblarskim, stąd silne związki z naukami przyrodniczymi w tym biologią. Meblarstwo w dużym stopniu jest kierunkiem interdyscyplinarnym, związanym z technologią drewna oraz z inżynierią materiałową, wzornictwem czy konserwacją dzieł sztuki.

Program studiów na kierunku meblarstwo ma za cel wykształcić specjalistę o gruntownej wiedzy i wszechstronnym przygotowaniu w zakresie projektowania, planowania produkcji, wytwarzania i dystrybucji w branży meblarskiej, jak również aspektów związanych z organizacją pracy i zarządzaniem w przedsiębiorstwie. Absolwent będzie posiadał wiedzę dotyczącą: prawnych, społeczno-ekonomicznych i technologicznych uwarunkowań działania zakładów, zajmujących się produkcją mebli i drzewnych elementów aranżacji wnętrz.

Zdobędzie umiejętności z zakresu: grafiki inżynierskiej, materiałoznawstwa, konstrukcji i szerokiego spektrum nowoczesnych technik wytwarzania mebli ze szczególnym uwzględnieniem technologii proekologicznych, wzornictwa przemysłowego, kompozytów drewnopochodnych, użytkowania maszyn i narzędzi stosowanych do produkcji mebli, elastycznej automatyzacji procesów wytwarzania mebli, planowania zasobów przedsiębiorstwa zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Gdzie zatrudnienie po ukończeniu meblarstwa?

Absolwenci kierunku meblarstwo są przygotowani do podjęcia pracy w: zakładach branży meblarskiej, firmach i przedstawicielstwach handlowych, biurach projektowych, placówkach naukowo-badawczych, a także w szkolnictwie zawodowym.

Jakie uczelnie oferują kierunek Meblarstwo
W których miastach można studiować Meblarstwo

Warszawa

Warszawa
Uczelnie: 73
Kierunki: 607
Komentarze (0)
No comments found