Odlewnictwo

Rozwój przemysłu branży metalowej wymusza wzrost zapotrzebowania na specjalistów łączących wykształcenie techniczne z nowoczesną wiedzą z zakresu przygotowania produkcji odlewniczej.

Prognozy mówią, że zapotrzebowanie na inżynierów odlewnictwa nie jest chwilowe, a będzie wzrastać i ta tendencja się będzie utrzymywać wraz z postępującą integracją Polski i Unii Europejskiej oraz transferem nowoczesnych technologii.

Studia inżynierskie na kierunku Odlewnictwo mają przygotować przyszłych inżynierów do podjęcia aktywności zawodowej na polskim i zagranicznym rynku pracy, przede wszystkim w obszarze odlewnictwa, ale także innych sektorach gospodarki.

Program kształcenia zapewnia uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu: najnowocześniejszych metod stosowanych do produkcji odlewów, projektowania odlewów z wykorzystaniem systemów CAD/CAE, nowoczesnych i ekonomicznych systemów topienia stopów żelaza i metali nieżelaznych, technologii modelu i formy, konwencjonalnych i innowacyjnych tworzyw odlewniczych, konwencjonalnych i innowacyjnych materiałów na masy formierskie i rdzeniowe, budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń odlewniczych, wytwarzania odlewów precyzyjnych i artystycznych, projektowania produkcji odlewów i kontroli ich jakości, ekologicznych aspektów procesów odlewniczych.

Absolwenci studiów I stopnia na kierunku Odlewnictwo uzyskują także wiedzą ogólną z zakresu matematyki, fizyki, nauki o materiałach, współczesnej elektrotechniki, informatyki i ekonomii.

Gdzie praca po Odlewnictwie?

Ukończenie opisywanego kierunku pozwala absolwentom na elastyczne reagowanie na zmieniającą się sytuację na rynku pracy. W Polsce znajduje się kilkaset odlewni, w których rocznie produkuje się ok. 1 mln ton odlewów ze stopów żelaza i metali nieżelaznych. W branży odlewniczej występuje znaczny deficyt kadry inżynierskiej. Kierunek Odlewnictwo wpisuje się w potrzeby rynku pracy i perspektywy rozwoju sektora odlewniczego.

Jakie uczelnie oferują kierunek Odlewnictwo

W których miastach można studiować Odlewnictwo

Częstochowa

Uczelnie: 6
Kierunki: 98

Komentarze (0)

No comments found