Przemysłowe technologie informatyczne

Studia na kierunku przemysłowe technologie informatyczne adresowane są do kandydatów o umysłach ścisłych, zdolności abstrakcyjnego myślenia, kreatywności technicznej, otwartości na wiedzę interdyscyplinarną i umiejętność stałego doskonalenia się.

W trakcie studiów realizowane są przedmioty z obszaru nauk informatycznych, takie jak:

 • podstawy programowania,
 • systemy operacyjne,
 • grafika komputerowa,
 • technika mikroprocesorowa,
 • przemysłowe bazy danych,
 • metody sztucznej inteligencji,
 • technologie internetowe i mobilne.

W ramach nauk inżynierskich proponowane są przedmioty takie jak:

 • materiałoznawstwo,
 • maszynoznawstwo,
 • technologia i urządzenia przemysłowe,
 • elektrotechnika i elektronika dla informatyków,
 • grafika inżynierska,
 • inżynieria jakości.

Absolwent studiów I stopnia na kierunku przemysłowe technologie informatyczne o profilu praktycznym dysponuje wiedzą oraz praktycznymi umiejętnościami w zakresie nauk technicznych, w szczególności budowy i eksploatacji maszyn oraz współczesnych technologii informatycznych stosowanych w różnych gałęziach przemysłu.

Absolwent kierunku przemysłowe technologie informatyczne jest przygotowany do pracy w:

 • małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń,
 • w jednostkach projektowych lub konstrukcyjnych,
 • w jednostkach związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych,
 • w firmach informatycznych, zajmujących się budową lub wdrażaniem narzędzi i systemów informatycznych w przemyśle,
 • w jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych oraz gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych, wymagających wiedzy technicznej i informatycznej
Jakie uczelnie oferują kierunek Przemysłowe technologie informatyczne
W których miastach można studiować Przemysłowe technologie informatyczne

Opole

Opole
Uczelnie: 6
Kierunki: 97
Komentarze (0)
No comments found