Psychoprofilaktyka

Studia na psychoprofilaktyce mają charakter interdyscyplinarny. Obejmują zagadnienia z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, filozofii, ekonomii czy promocji zdrowia.

Ich celem jest przybliżenie otaczających nas mechanizmów, wskazanie, jak budować relacje, jak się komunikować, dbać o zdrowie fizyczne, psychiczne, zapobiegać utracie, jak zadbać o jego powrót.

Program studiów przewiduje elastyczny wybór interesujących studenta przedmiotów, zindywidualizowanie procesu kształcenia przez współpracę z tutorem.

Kierunek realizowany jest na poziomie studiów licencjackich.

Ma charakter unikatowy - dostępny jest w jednej tylko uczelni.

Dla kogo studia na kierunku Psychoprofilaktyka

Idealny kandydat na studia jest osobą komunikatywną, kreatywną.

Ważną kwestią jest nastawienie na samorozwój, chęć pomocy innym.

Przydatna będzie umiejętność pracy w zespole.

Program kształcenia studentów na kierunku Psychoprofilaktyka

Zajęcia na kierunku psychoprofilaktyka realizowane są w niewielkich grupach.

Część z nich ma zindywidualizowanych charakter poprzez objęcie opieką tutora.

Duży nacisk jest położony na zajęcia praktyczne.

Studenci poznają różnorodne formy terapii oraz szkoły psychoterapeutyczne.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Psychoprofilaktyka

Rekrutacja na psychoprofilaktykę odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z następujących przedmiotów:

 • język polski
 • język obcy nowożytny
 • przedmiot wybrany spośród: historia lub biologia lub wiedza o społeczeństwie lub geografia lub matematyka.

Perspektywy pracy po kierunku Psychoprofilaktyka

Absolwenci psychoprofilaktyki posiadają kompetencje do pracy w:

 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych
 • centrach psychoprofilaktyki i psychoedukacji
 • świetlicach socjoterapeutycznych czy środowiskowych
 • klubach profilaktyki środowiskowej
 • instytucjach wsparcia osób zmarginalizowanych
 • punktach konsultacyjno-doradczych
 • instytucjach pomocy osobom doświadczającym kryzysu
 • domach pomocy społecznej
 • centrach interwencji kryzysowej
 • ośrodkach dla ofiar przemocy domowej
 • domach samotnej matki
 • domach matki i dziecka
 • ośrodkach pomocy rodzinie.

Opinie o kierunku Psychoprofilaktyka

Psychoprofilaktyka to kierunek unikatowy.

Jedna uczelnia oferuje kształcenie w tej dziedzinie.

Studia przygotowują specjalistów, gotowych nieść pomoc w coraz częściej pojawiających się problemach emocjonalnych, szkolnych, rodzinnych czy społecznych.

Kierunki pokrewne do kierunku Psychoprofilaktyka

Jakie uczelnie oferują kierunek Psychoprofilaktyka

W których miastach można studiować Psychoprofilaktyka

Częstochowa

Uczelnie: 6
Kierunki: 98

Komentarze (1)

 • Czy to po prostu nie okrojona wersja kierunku psychologia?
  10/12/19