Publikowanie cyfrowe i sieciowe

Kierunek publikowanie cyfrowe i sieciowe został stworzony w odpowiedzi na wyzwania, jakie przed rynkiem wydawniczym postawił rozwój nowych technologii i wzrost znaczenia publikacji elektronicznych.

Podczas studiów poznasz cały proces związany z publikacjami cyfrowymi, od ich tworzenia, przez przechowywanie, aż po odbiór i użytkowanie; różne sposoby funkcjonowania publikacji oraz nauczysz się przygotowywać, udostępniać i zarządzać publikacjami skierowanymi do różnych grup odbiorców.
Po ukończeniu studiów publikowanie cyfrowe i sieciowe, będziesz kompetentnym pracownikiem sektora informacji. Pracę znajdziesz w wydawnictwach publikacji tradycyjnych i cyfrowych, redakcjach portali internetowych, firmach prowadzących digitalizację publikacji, bibliotekach cyfrowych, instytucjach naukowych prowadzących repozytoria typu Open Access, księgarniach internetowych, działach wydawniczych, marketingowych i promocyjnych firm.

Jakie uczelnie oferują kierunek Publikowanie cyfrowe i sieciowe

Total 1 item.

Uniwersytet Wrocławski

50-137 Wrocław, pl. Uniwersytecki 1
+48 (71) 375 22 37,

W których miastach można studiować Publikowanie cyfrowe i sieciowe

Wrocław

Wrocław
Uczelnie: 27
Kierunki: 274

Komentarze (1)

  • student

    Studia te (Publikowanie cyfrowe i sieciowe) to strata czasu, ponieważ: - nie powodują przyuczenia do zawodu - nauczają tzw. akcji charytatywnej, czyli uczestniczenia w życiu kulturalnym, a to w dzisiejszych czasach jest niepotrzebne - studia powinny uczyć zaradności i prowadzić do wygodnej i dobrze płatnej pracy (A PCIS tego nie spełnia) - jest to uczelnia naukowa, a nie zawodowa! (skoro jest to Uniwersytet, powinien spełniać wymagania rynku pracy!) Zreformować PCIS na kierunek zawodowo-informatyczny!
    6/18/19