Publikowanie cyfrowe i sieciowe

Kierunek publikowanie cyfrowe i sieciowe został stworzony w odpowiedzi na wyzwania, jakie przed rynkiem wydawniczym postawił rozwój nowych technologii i wzrost znaczenia publikacji elektronicznych.

Podczas studiów poznasz cały proces związany z publikacjami cyfrowymi, od ich tworzenia, przez przechowywanie, aż po odbiór i użytkowanie; różne sposoby funkcjonowania publikacji oraz nauczysz się przygotowywać, udostępniać i zarządzać publikacjami skierowanymi do różnych grup odbiorców.
Po ukończeniu studiów publikowanie cyfrowe i sieciowe, będziesz kompetentnym pracownikiem sektora informacji. Pracę znajdziesz w wydawnictwach publikacji tradycyjnych i cyfrowych, redakcjach portali internetowych, firmach prowadzących digitalizację publikacji, bibliotekach cyfrowych, instytucjach naukowych prowadzących repozytoria typu Open Access, księgarniach internetowych, działach wydawniczych, marketingowych i promocyjnych firm.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Komentarze (0)

Brak komentarzy