Rynek nieruchomości

Studia drugiego stopnia na kierunku Rynek Nieruchomości to propozycja kształcenia dla absolwentów studiów pierwszego stopnia Gospodarka Nieruchomościami, jak i dla absolwentów innych kierunków, głównie ekonomicznych i prawniczych.

Kierunek Rynek Nieruchomości obejmuje 4 moduły, spośród których student wybiera 3. Moduły obejmują poszerzone wiadomości z zakresu szacowania nieruchomości, obrotu nieruchomościami, zarządzania nieruchomościami oraz metod analiz rynku nieruchomości. W trakcie studiów student zdobywa wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne umożliwiające samodzielną identyfikację i analizę zjawisk zachodzących na rynku nieruchomości oraz możliwość podjęcia odpowiedniej decyzji w ramach szacowania, zarządzania i obrotu nieruchomościami adekwatnie do sytuacji z punktu widzenia jednostki funkcjonującej na rynku.

W programie zajęć znajdą się takie przedmioty, jak: gospodarka mieszkaniowa, inwestowanie w nieruchomości, metody ilościowe na rynku nieruchomości, metody szacowania nieruchomości, pojęcia i procedury rynku nieruchomości.

Gdzie i jaka praca po kierunku Rynek Nieruchomości?

Absolwenci posiadają wiedzę, umiejętności i kwalifikacje do pracy na stanowiskach: rzeczoznawca majątkowy, zarządca nieruchomościami, pośrednik w obrocie nieruchomościami w firmach prowadzących taką działalność lub też do samodzielnego prowadzenia takiej działalności.

Ponadto absolwenci mogą podjąć pracę w przedsiębiorstwach deweloperskich, inwestycyjnych, doradczych, których działalność dotyczy rynku nieruchomości, a także w administracji publicznej szczebla centralnego oraz samorządowego w jednostkach, których działalność dotyczy rynku nieruchomości i gospodarki nieruchomościami.

Jakie uczelnie oferują kierunek Rynek nieruchomości
Total 1 item.
W których miastach można studiować Rynek nieruchomości

Szczecin

Szczecin
Uczelnie: 15
Kierunki: 186
Komentarze (0)
No comments found