Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie

Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie to unikatowy kierunek studiów II stopnia, które odpowiadają na wyzwania wynikające ze stale rosnącego znaczenia zachodniego sąsiada Polski w Europie.

Należy mieć na uwadze fakt, iż Polskę łączy z Niemcami stale rosnąca liczba partnerstw na szczeblu województw, powiatów, miast i gmin oraz szkół i uczelni, a także bardzo liczne i silne więzi gospodarcze. Dlatego na rynku pracy istnieje zapotrzebowanie na osoby nie tylko znające język niemiecki, lecz także znające ustrój polityczny i prawny tego obszaru, jego tradycję i kulturę, specyfikę dawnych i współczesnych stosunków z Polską, umiejące samodzielnie diagnozować, planować i realizować zadania związane z polsko-niemieckimi kontaktami na różnych polach.

Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie realizowane są wspólnie z Uniwersytetem Karola w Pradze. Zakończą się otrzymaniem podwójnego dyplomu obydwu uczelni, który zapewni wysoką uznawalność wykształcenia.

Wykładowcami są polscy, czescy i niemieccy nauczyciele akademiccy. Zajęcia odbywać się będą w Krakowie i Pradze, dokąd polscy studenci wyjadą na semestr nauki w ramach programu Erasmus +. Studia prowadzone będą w trzech językach (polskim, czeskim i niemieckim), dlatego w ich programie duży nacisk zostanie położony na naukę tych języków.

Warunkiem przyjęcia jest znajomość języka niemieckiego co najmniej na poziomie kursu szkoły średniej (B1).

Jakie uczelnie oferują kierunek Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie
No results found.
W których miastach można studiować Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie
No results found.
Komentarze (0)
No comments found