Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie

Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie to unikatowy kierunek studiów II stopnia, które odpowiadają na wyzwania wynikające ze stale rosnącego znaczenia zachodniego sąsiada Polski w Europie.

Należy mieć na uwadze fakt, iż Polskę łączy z Niemcami stale rosnąca liczba partnerstw na szczeblu województw, powiatów, miast i gmin oraz szkół i uczelni, a także bardzo liczne i silne więzi gospodarcze. Dlatego na rynku pracy istnieje zapotrzebowanie na osoby nie tylko znające język niemiecki, lecz także znające ustrój polityczny i prawny tego obszaru, jego tradycję i kulturę, specyfikę dawnych i współczesnych stosunków z Polską, umiejące samodzielnie diagnozować, planować i realizować zadania związane z polsko-niemieckimi kontaktami na różnych polach.

Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie realizowane są wspólnie z Uniwersytetem Karola w Pradze. Zakończą się otrzymaniem podwójnego dyplomu obydwu uczelni, który zapewni wysoką uznawalność wykształcenia.

Wykładowcami są polscy, czescy i niemieccy nauczyciele akademiccy. Zajęcia odbywać się będą w Krakowie i Pradze, dokąd polscy studenci wyjadą na semestr nauki w ramach programu Erasmus +. Studia prowadzone będą w trzech językach (polskim, czeskim i niemieckim), dlatego w ich programie duży nacisk zostanie położony na naukę tych języków.

Warunkiem przyjęcia jest znajomość języka niemieckiego co najmniej na poziomie kursu szkoły średniej (B1).

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Komentarze (0)

No comments found