Studium humanitatis - tradycje cywilizacji europejskiej

Celem studiów na kierunku Studium Humanitatis – Tradycje Cywilizacji Europejskiej jest zrozumienie istoty cywilizacji europejskiej, którą tworzyły nurty wywodzące się ze starożytności: kultura grecko-rzymska oraz chrześcijaństwo.

Kierunek Studium Humanitatis – Tradycje Cywilizacji Europejskiej ma charakter międzywydziałowy, interdyscyplinarny. Oferuje dużą porcję dobrze ugruntowanej wiedzy z zakresu literatury, historii, historii sztuki, historii myśli religijnej i filozoficznej, rozwoju kultury, zjawisk społecznych. W zależności od wyboru specjalności studia wyposażają w warsztat badawczy filologa lub historyka.

Studia te pozwalają nabyć także sprawność w posługiwaniu się pojęciami z zakresu prawa i ekonomii, obok zagadnień o charakterze humanistycznym.

Jaka praca po Studium Humanitatis – Tradycje Cywilizacji Europejskiej?

Absolwenci kierunku Tradycje Cywilizacji Europejskiej mogą podjąć pracę zawodową w różnego rodzaju instytucjach kultury, jak biblioteki i muzea, w jednostkach samorządu terytorialnego i rozmaitych organizacjach pozarządowych, w turystyce krajowej i zagranicznej, w szkolnictwie, klubach środowiskowych.

Jakie uczelnie oferują kierunek Studium humanitatis - tradycje cywilizacji europejskiej

Total 1 item.

Uniwersytet Gdański

80-309 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 8
+48 (58) 523 25 31, 523 25 32,

W których miastach można studiować Studium humanitatis - tradycje cywilizacji europejskiej

Gdańsk

Uczelnie: 16
Kierunki: 210

Komentarze (0)

No comments found